Newsletter

Reklama

Dodatki paszowe, premiksy, rejestry, zatwierdzenia, pozwolenia

Dodatki paszowe (feed additives) – zastosowanie, rejestracja, zgłoszenia, certyfikacja

Dodatki paszowe to związki oraz preparaty, których wprowadzenie do pasz powoduje poprawienie ich właściwości najczęściej w wyniku smakowitości, strawności i wchłaniania składników pokarmowych. Dodatki mają wpływ także na zdrowotność zwierząt. Brak związków śladowych w żywieniu zwierząt, szczególnie tych wysokoprodukcyjnych, niejednokrotnie stanowi barierę do maksymalnego wykorzystania potencjału genetycznego. Dodatki wprowadzane do mieszanek paszowych pozwalają również na ich dłuższe przechowywanie. Dodatki paszowe nie mogą być wprowadzane do obrotu, chyba że wydano zezwolenie po przeprowadzeniu oceny naukowej wykazującej, że dodatek nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt ani na środowisko.

Podział dodatków paszowych

Do klasycznych dodatków paszowych zaliczamy surowce białkowe i aminokwasy, tłuszcze, dodatki podnoszące energetyczność dawki pokarmowej, substancje buforujące, witaminy, składniki mineralne, probiotyki i prebiotyki, zakwaszacze, konserwanty, detoksykanty, przeciwutleniacze, barwniki, substancje aromatyczne i smakowe, preparaty antybakteryjne, przeciw pleśniom i inne. Dodatki można sklasyfikować w następujący sposób:

 • technologiczne (np. konserwanty, przeciwutleniacze, emulgatory, stabilizatory, regulatory kwasowości, dodatki do kiszonki (kiszonka to poddane ugnieceniu trawy lub inne zielonki przechowywane w hermetycznych warunkach, zwykle w silosach)),
 • sensoryczne (np. aromaty, barwniki),
 • dietetyczne (np. witaminy, minerały, aminokwasy, pierwiastki śladowe),
 • zootechniczne (np. substancje polepszające strawność, stabilizatory flory jelitowej),
 • kokcydiostatyki i histomonostatyki.

Szczegółowy podział dodatków paszowych

Bardziej szczegółowy możemy sklasyfikować dodatki paszowe, min.:

 • probiotyki - produkty zawierające żywe lub martwe mikroorganizmy. Dostarczane przez nie substancje, mają korzystne dla zdrowia działanie w przewodzie pokarmowym - poprzez immunomodulację oraz zachowywanie prawidłowej flory fizjologicznej. Przykładem probiotyków są bakterie kwasu mlekowego, które wpływają na lepszą jakość kiszonki i na zwiększenie jej przyswajalności przez krowy
 • enzymy paszowe - substancje egzogenne (dostarczone organizmowi z zewnątrz) lub wytwarzane przez mikroflorę zasiedlającą przewód pokarmowy; wspomagają lub uzupełniają działania enzymów endogennych. Wpływają na lepsze trawienie i wykorzystanie niektórych ciężkostrawnych składników pokarmowych
 • dodatki aromatyczne i smakowe - dodatki zapachowe i smakowe dodawane do pasz niechętnie zjadanych przez zwierzęta ze względu na ich specyficzny smak lub zapach (np. śruta rzepakowa, niektóre pasze mineralne)
 • barwniki - substancje nadające lub przywracające barwę. Dodawane, aby zaspokoić oczekiwania konsumenta produktów zwierzęcych; dotyczy to głownie mięsa i jej (kolor żółtka). Barwa produktów żywnościowych uwydatnia ich smakowitość. Najczęściej używa się naturalnych lub syntetycznych karotenoidów
 • konserwanty - substancje powodujące zahamowanie lub ograniczenie niekorzystnych procesów obniżających wartość paszy, na skutek działania niektórych mikroorganizmów (bakterii, pleśni), zapobiegają rozwojowi bakterii, grzybów i wirusów
 • detoksykanty - substancje zawierające grupę czynną (np. glinokrzemiany), które nie są trawione, ale wiążą toksyczne metabolity i mykotoksyny wydzielane przez niepożądane mikroorganizmy, dzięki czemu przechodzą one przez przewód pokarmowy w postaci niezmienionej i są wydalane wraz z kałem, bez szkodliwego wpływu na organizm zwierzęcia
 • kokcydiostatyki - preparaty dodawane do paszy w celu profilaktyki lub leczenia choroby zwanej kokcydiozą (chorobą wywołaną przez pierwotniaki, a objawiającą się biegunką i wychudzeniem), nie są wykorzystywane w leczeniu ludzi,
 • różne inne środki wykorzystywane przy produkcji pasz przemysłowych, takich jak: emulgatory, stabilizatory, preparaty żelujące i spulchniające, które mają na celu poprawę właściwości mieszanek paszowych w celu ich lepszego wykorzystania przez zwierzęta
 • przeciwutleniacze - substancje dodawane do pasz, aby chronić składniki wrażliwe na utlenianie (np. witaminy, karoteny), co pozwala na dłuższe przechowywanie paszy bez zmian obniżających jej właściwości.

Lista dodatków paszowych jest katalogiem zamkniętym! Tylko te dodatki, które się w nim znajdują, można stosować w żywieniu zwierząt. Prowadzimy oceny dodatków paszowych, mieszanek (premiksów) w tym pomagamy w ich zgłoszeniach do inspekcji oraz rejestracji w uprawnionych organach rejestrowych.

Etykietowanie dodatków paszowych

Dodatki są etykietowane w widoczny, wyraźnie czytelny i nieusuwalny sposób. Na etykiecie podawane są następujące informacje:

 • specyficzna nazwa nadana dodatkom na mocy zezwolenia, nazwa grupy funkcjonalnej i numer identyfikacyjny,
 • nazwisko lub firma oraz adres lub zarejestrowana siedziba osoby odpowiedzialnej za te informacje,
 • masa netto lub objętość netto dodatków,
 • w stosownym przypadku numer zatwierdzenia zakładu wytwarzającego dodatek lub wprowadzającego go na rynek,
 • sposób użycia i zalecenia bezpieczeństwa dotyczące stosowania i, w stosownym przypadku,
 • szczególne wymagania wymienione w zezwoleniu,
 • numer referencyjny partii i data wytworzenia.

W rozporządzeniu określono także wymogi dotyczące etykietowania premiksów dodatków paszowych.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Dodatki spożywcze rejestry, zatwierdzenia, pozwolenia

Feed additives EU register – rejestr dodatków paszowych

Veterinary Medicines and Medicated Feed

Reklama