Newsletter

Reklama

PAS 220 wymagania dla GHP i GMP, HACCP

PAS 220 – certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo żywności

Bezpieczne wytwarzanie i dostarczanie produktów jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia działalności produkcyjnej. Firmy zajmujące się obrotem artykułów żywnościowych są zobowiązane do przestrzenia dobrych praktyk produkcyjnych. Wysoki poziom ochrony zapewnia certyfikat PAS 220.

Wdrożenia PAS 220 w produkcji żywności

Dobre Praktyki Produkcyjne wskazują zalecania dla przetwórców i producentów żywności. PAS 220 uzupełnia je o tzw. program warunków wstępnych (PRP), które potwierdzają prestiż firmy na rynku. PAS 220 jest najczęściej łączony z normą ISO 22000, która zaleca stosowanie środków zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw.

Przedsiębiorstwa, posiadające certyfikat PAS 220 analizują czynniki produkcyjne oraz dokonują analizy zagrożeń w procesie przetwórczym. Zobowiązane zostają również do świadomego doboru dostawców półproduktów oraz zasobów wytwórczych.

Przedsiębiorstwo, które zamierza wdrożyć normę PAS 220, musi spełnić następujące wymogi

 • Zaprojektowanie i wdrożenie profesjonalnego systemu do zarządzania bezpieczeństwem żywności.
 • Zaopatrzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego w bieżące media, m.in. wodę i energię.
 • Wprowadzenie zasad racjonalnego zarządzania i usuwania odpadów.
 • Przeprowadzanie cyklicznej konserwacji sprzętu.
 • Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń środowiska.
 • Zapewnienie higienicznych warunków w środowisku pracy.
 • Kontrolowanie i zwalczanie szkodliwych czynników produkcyjnych.
 • Opracowanie procedur reagowania na potencjalne zagrożenia.
 • Ustandaryzowanie metod wycofywania wadliwych produktów.
 • Zapewnienie odpowiednich warunków w celu magazynowania artykułów.

Przedsiębiorstwa zgodnie z normą PAS 220 dostarczają rzetelnych informacji konsumentom

Certyfikat zobowiązuje firmy do wprowadzenia profesjonalnej ochrony żywności przed czynnikami biologicznymi i bioterroryzmem. Oprócz zapewnienia bezpiecznych warunków produkowania, przechowywania i dostarczania żywności, należy również zadbać o potrzeby klientów.

Przedsiębiorstwa produkcyjne według zaleceń PAS 220 muszą przekazać szczegółowe informacje o produkowanych artykułach. Na opakowaniach należy umieścić etykiety informujące o składzie produktu, dacie ważności, producencie i dystrybutorze. Zwiększenie świadomości wśród konsumentów spowodowało zwiększenie odpowiedzialności za cały cykl życia produktów wśród firm produkcyjnych.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

PAS 220 usługi doradcze

Przedsiębiorstwom produkującym, przetwarzającym oraz administrującym firmami spożywczymi zalecamy wdrożenie normy PAS 220. Stanowi ona warunki wstępne do wprowadzenia w firmie wysokiej jakości, nowoczesnego systemu do zarządzania całym cyklem życia produktów. Pozwala również lepiej zarządzać personelem, który bierze udział w procesie produkcji, przetwarzania, przechowywania i dostarczania żywności.

Korzyści z wdrożenia PAS 220

Wdrożenie normy PAS 220 potwierdza dbałość firmy o bezpieczeństwo i wysoką jakość procesów, które w bezpośredni sposób wpływają na warunki produkcyjne. Certyfikat wpływa na uznanie firmy na rynku jako odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.

Dzięki zastosowaniu norm wyznaczonych przez PAS 220 firma zyskuje następujące korzyści:

 • Wysoką rozpoznawalność w branży spożywczej.
 • Zwiększenie zaufania klientów do produkowanej żywności.
 • Potwierdzenie bezpieczeństwa dostarczanej żywności.
 • Wzmocnienie relacji handlowych z partnerami i dostawcami artykułów żywnościowych.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

PAS 221 dla handlu artykułami spożywczymi

PAS 223 wymagania dla opakowań do żywności

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

British Standards Institution Shop

Reklama