Newsletter

Reklama

ISO 45001 bezpieczeństwo i higiena pracy

ISO 45001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wdrożenia, audyty, szkolenia, certyfikacja

Każde przedsiębiorstwo powinno określić zagrożenia związane z wykonywaniem poszczególnych czynności zawodowych. Istotne jest również oszacowanie możliwości wystąpienia ryzyka i wprowadzanie środków je ograniczających. Zasady bezpiecznego zarządzania organizacją określa ISO 45001.

Wymagania normy ISO 45001 / BHP

Norma zarządzania bezpieczeństwa i higieną pracy jest wdrażana w celu zapewnienia na jak najwyższym poziomie ochrony zasobów firmowych oraz stworzenia bezpiecznych warunków personelowi w miejscu pracy. Jednocześnie stanowi potwierdzenie dbałości o kulturę istniejącą w środowisku pracy. Istnieją dwie wcześniejsze normy, w oparciu o które można normę bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzić w strukturach organizacyjnych firmy:

 • PN-N 18001 – polski standard
 • OHSAS 18001 – międzynarodowy standard

Zmiana nastąpiła dnia 12 marca 2018 roku. Wówczas została wydana zharmonizowana norma dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ISO 45001:2018, która zastępuje poprzednie standardy. Odpowiednie warunki pracy, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, to jeden z kluczowych elementów prawidłowo funkcjonującego przedsiębiorstwa. Pracuj z nami nad wprowadzeniem normy ISO 45001 do Twojej organizacji, gdyż dzięki niej można osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji dla pracowników, działalności oraz dla klientów. Inne normy tj. ISO 9001, ISO 14001 łączy jednolita struktura, która jest zgodna ze standardem HLS (z ang. High Level Structure).

Przedsiębiorstwo certyfikujące się standardem ISO 45001 spełnia wymogi bezpieczeństwa w miejscu pracy

Aby uzyskać certyfikat ISO 45001, firma musi zdecydować się na analizę procesów zachodzących w miejscu pracy. Zajmujemy się weryfikacją działalności w celu przyznania standardu BHP. Proces wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieną pracy składa się z następujących etapów:

 • Dokonanie przeglądu dotychczasowych działań wewnątrz organizacji.
 • Zweryfikowanie sposobu prowadzenia dokumentacji.
 • Opracowanie polityk i procedur bezpieczeństwa w organizacji – w tym instrukcji zachowania oraz formularzy zgłaszania nieprawidłowości.
 • Przeprowadzenie szkoleń personelu w zakresie nowego systemu zarządzania.
 • Wykonanie audytu wewnętrznego – sprawdzenie, czy system spełnia wymagania normy ISO 45001.
 • Ewentualne naniesienie poprawek i wprowadzenie działań naprawczych.

Pozytywnie spełnienie wszystkich etapów pozwala firmie uzyskać certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma stanowi potwierdzenie, że wszystkie procesy firmowe przebiegają zgodnie z wyznaczonymi regulacjami, respektowanymi na rynku międzynarodowym.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Przedsiębiorstwo wdrażające normę BHP zobowiązuje się kontrolować warunki higieniczne i sanitarne wewnątrz firmy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zobowiązuje firmy do prowadzenia nadzoru nad sprawnością funkcjonowania standardów w miejscu pracy. Oprócz zapewnienia podstawowych warunków higienicznych, należy zadbać o odpowiednią ochronę pracowników przed zagrożeniami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Zgodnie z normą ISO 45001 przedsiębiorstwo powinno:

 • Określić zagrożenia w związku z wypełnianiem konkretnych czynności zawodowych.
 • Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemem BHP.
 • Analizować czynniki ryzyka w miejscu pracy i przeciwdziałać ich powstawaniu.
 • Kontrolować skuteczność wdrożonego standardu BHP.
 • Stosować systemy monitorowania zagrożeń.
 • Ustandaryzować polityki i procedury bezpieczeństwa obowiązujące wewnątrz firmy.
 • Ustalić standardowe reakcje podejmowane w przypadku zaistnienia ryzyka.

Certyfikat normy ISO 45001 / BHP

Norma BHP pozwala firmie udoskonalać wprowadzone rozwiązania mające na celu identyfikację ryzyka w miejscu pracy. Jej wdrożenie potwierdza wiarygodność organizacji, która opiera swoje działania na bezpieczeństwie, ochronie życia i zdrowia pracowników oraz klientów. Skutkuje również nawiązywaniem partnerstwa o strategicznym znaczeniu.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

IRIS ISO 22163 systemy w kolejnictwie

Maszyny i urządzenia ocena zgodności

Ocena zgodności produktów i usług

Reklama