Newsletter

Reklama

IFS opakowania do żywności i kosmetyków

IFS PacSecure – certyfikat bezpieczeństwa opakowań, etykiet do żywności

Producenci żywności dostarczają informacje o wartościach produktów na opakowaniach, które zawierają nazwę producenta, logo oraz informacje o dystrybutorze. Certyfikat IFS PacSecure stanowi potwierdzenie, że wyprodukowana opakowania są bezpieczne i odpowiednie do żywności. Zwłaszcza w zakresie materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Certyfikacja IFS na opakowania

Opakowania do żywności podlegają powszechnej certyfikacji. Producenci decydują się na wdrożenie zasad, dzięki którym ich proces produkcji opakowań będzie spełniał wymagania globalnych systemów w ramach GSFI (Global Food Safety Initiative), BRC Food (British Retail Consortium) czy SQF (Safe Quality Food), FSSC 22000. Do dokumentów potwierdzających wysoką jakość produktów należy IFS PacSecure.

Wdrożenia standardu IFS PacSecure

Standard IFS PacSecure jest wykorzystywany do oceny opakowań produktów z żywnością

Ze względu na coraz bardziej zwiększające się wymagania konsumentów, przedsiębiorstwa decydują się na stosowanie bezpiecznych dla zdrowia ludzi i ochrony środowiska opakowań. Wśród weryfikowanych materiałów służących do pakowania żywności znajdują się:

 • Sztywne tworzywa sztuczne
 • Papier
 • Metal
 • Szkło
 • Naturalne materiały eko
 • Pozostałe materiały, które służą jako opakowania

IFS PacSecure jest wdrażany przez certyfikowane jednostki po uprzednim przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa

Standard IFS PacSecure potwierdza wysoką jakość materiałów, które posłużą do produkcji opakowania artykułów żywnościowych. Coraz częściej certyfikat przyznawany jest również firmom produkcyjnym, które pakują artykuły kosmetyczne, produkty higieny osobistej czy gospodarstwa domowego.

Przedsiębiorstwo w celu jego uzyskania musi spełnić wymagania IFS

Do działań podejmowanych w celu wdrożenia certyfikatu IFS PacSecure należy zaliczyć:

 • Przeprowadzenie audytu zerowego – ocena spełnienia wymagań standardu IFS pod względem posiadanego sprzętu, prowadzonej dokumentacji oraz obowiązujących procesów organizacyjnych, higienicznych i kontrolnych.
 • Wyznaczenie procesów optymalizujących rozwiązania stosowane w firmie.
 • Opracowanie dokumentacji wdrożenia i kontrolowania dobrych praktyk w zakresie opakowań.
 • Zapewnienie przejrzystości działań w zakresie produkcji oraz zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Wprowadzenie monitoringu bezpieczeństwa używanych materiałów poprzez badania migracji.
 • Zastosowanie systemu służącego do zarządzania jakością oraz kontrolowania bezpieczeństwa i jakości wyprodukowanych materiałów.

Po przejściu tych kroków oraz uzyskaniu akceptacji przez jednostkę akredytacyjną, przedsiębiorstwo otrzyma certyfikat IFS PACsecure. Dzięki niemu zwiększy swoją wartość rynkową oraz podkreśli dbałość o zapotrzebowanie klienta.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Korzyści z wdrożenia certyfikatu IFS PacSecure

 • Potwierdzenie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produkowanej żywności.
 • Podkreślenie najwyższych standardów bezpieczeństwa poprzez umieszczenie logo i certyfikatu na dokumentach i opakowaniach.
 • Wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku.
 • Minimalizacja kosztów dotyczących rozwiązywania reklamacji czy zwrotów artykułów żywnościowych.
 • Bardziej efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami.
 • Bieżące monitorowanie procedur dotyczących bezpieczeństwa opakowań.
 • Umieszczenie w bazie producentów stosujących bezpieczne rozwiązania w obszarze obrotu żywnością.
 • Spełnienie oczekiwań klientów, którym zależy na wysokiej jakości produktów.

Standard IFS PACsecure jest wynikiem współpracy IFS, Packaging Association of Canada (currently PAC Packaging Consortium) oraz technicznej grupy roboczej składającej się z wiodących firm spożywczych i opakowaniowych. Standard IFS został stworzony w celu oceny jakości i bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych oraz zgodności z wymaganiami klientów, ale także jako narzędzie wspierające firmy w spełnianiu nowych wymagań dotyczących jakości, przejrzystości i wydajności, wynikających z globalizacji, oraz w celu poprawy integralności produktów cały łańcuch dostaw.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Opakowania do kontaktu z żywnością

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Badania opakowań do kontaktu z żywnością, badania migracji

Reklama