Newsletter

Reklama

System HACCP w logistyce, transporcie żywności i pasz

System HACCP w logistyce – wymagania dla logistyki i spedycji

Zgodnie z wymaganiami prawa ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wszystkie firmy uczestniczące w łańcuchu żywnościowym mają obowiązek wdrożyć i udokumentować system HACCP, niezależnie od swego profilu działalności i wielkości min. tj. firmy logistyczne, centra dystrybucji, spedycje i wiele związanych z obrotem żywnością i paszami oraz opakowaniami. Wdrożenie zasad HACCP pozwala eliminować ryzyko związane z biologicznym, chemiczny i fizycznym zanieczyszczeniem towarów w procesie logistycznym.

System HACCP dla firm logistycznych

Podstawą gwarancji bezpieczeństwa w logistyce jest systemu HACCP, który oparty jest o 7 zasad określonych w przepisach prawa. Co więcej, firmy logistyczne poza wdrożeniem HACCP, mają również obowiązek zgłoszenia się lub rejestracji we właściwym urzędzie odpowiedzialnym za nadzór nad żywnością (np. w Inspektoracie Sanitarnym i/lub Inspekcji Weterynaryjnej). Inspekcja Sanitarna rejestruje wszystkie podmioty, które uczestniczą w łańcuchu spożywczym w obszarze produktów roślinnych i mieszanych a w przypadku Inspekcji Weterynaryjnej do rejestracji zobowiązane są podmioty uczestniczące w łańcuchu żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wszystkie zasady obsługi logistycznej w sektorze spożywczym powinny być oparte są o zasady zawarte w systemie HACCP opracowanym na podstawie zaleceń zawartych min. w:

System Zarządzania HACCP powinien być opracowany i wdrożony na podstawie wymagań zawartych w przepisach prawnych lub normie ISO 22000 - systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.

Inne systemy w branży logistycznej

Na rynku następuje wzrost zainteresowania przedsiębiorstw branży logistycznej i transportowej systemami zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa żywności i pasz tj. IFS Logistics, BRC GS Storage and Distribution, FSSC 22000 /ISO 22000, GMP+. Dzieje się tak w związku z wymuszaniem przez rozwijający się rynek podnoszenia świadomości w zakresie świadczonych usług oraz nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i pasz. Wynikiem tego są działania mające na celu sprostanie wymaganiom prawa oraz norm w tym zakresie jak również zaspokojenie potrzeb klientów. Przedsiębiorstwa transportowe, logistyczne, centra i magazyny dystrybucyjne są gwarantem zapewnienia powierzonym im towarom wyspecyfikowanych przez producentów warunków przechowywania i transportu.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Prawidłowo wdrożone i funkcjonujące systemu HACCP to efektywne narzędzia pracy jak również ważne podstawy rozwoju, w tym również budowanie wizerunku wiarygodnego dostawcy usług. Zapraszamy do zapoznania się z możliwością certyfikacji systemu HACCP+.

Koszty wdrożenia systemu HACCP są uzależnione od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, oferowanych usług oraz liczby zatrudnionych pracowników. Do głównych kosztów należą: szkolenia pracowników i audytorów wewnętrznych, usługi doradcze oraz czas, jaki organizacja musi poświęcić na wdrożenie. Dodatkowym kosztem jest audyt certyfikujący i coroczne audyty re-certyfikacyjne, wykonywane przez firmę zewnętrzną.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

System TAPA w transporcie i logistyce

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Inspekcje higieny w firmach ATP, luminometr

System HACCP w logistyce, magazynowaniu i transporcie żywności

Reklama