Newsletter

Reklama

Certyfikaty FSC drewno i papier

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) – wdrożenia, audyty, szkolenia i certyfikacja

Standard PEFC CoC określa wymagania, jakie muszą spełnić przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem i dostarczaniem na rynek produktów powstałych z surowców leśnych. Wdrożenie systemu certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej potwierdza wysoką jakość produktów, staranność procesów produkcyjnych oraz udoskonalenie łańcucha dostaw (CoC).

Standard nadzoru nad jakością dostarczanych produktów leśnych

PEFC CoC chroni środowisko naturalne przed nadużyciami stosowanymi przez przedsiębiorców. W standardzie zostały określone wymagania, jakie muszą spełnić zakłady produkcyjne przetwarzające produkty pochodzenia leśnego oraz dystrybutorzy zajmujący się dostarczanie wyrobów z drewna do klientów.

Zanim przedsiębiorstwo przystąpi do certyfikacji, musi zostać skontrolowane pochodzenie surowca, metoda jego pozyskania oraz zawartość. Przy każdej dostawie zaleca się zweryfikowanie dokumentów posiadanych przez dostawcę – deklaracji PEFC oraz ważności certyfikatu.

Wdrożenie PEFC CoC oznacza spełnienie norm łańcucha dostaw

W celu wprowadzenia certyfikatu przedsiębiorstwo musi podjąć się zadania opracowania i wdrożenia Systemu Należytej Staranności. Dzięki niemu na bieżąco będzie prowadzić analizę ryzyka i zostanie zobligowana do sprawdzenia, czy produkt został pozyskany w legalnych warunkach. Pomagamy firmom wdrożyć system staranności, który zwiększa szanse na uzyskanie certyfikatu PEFC CoC. Proces przebiega według następujących etapu:

 1. Zebranie danych na temat surowca leśnego oraz obszaru jego pochodzenia.
 1. Przedsiębiorca musi uzyskać następujące informacje: gatunek, ilość dostarczonych surowców, kraj pochodzenia.
 2. Dokonanie analizy ryzyka – wykluczenie, czy surowiec nie pochodzi z niepotwierdzonych, nieudokumentowanych, nielegalnych źródeł.
 3. Opracowanie systemu weryfikacji dostawców.

Przedsiębiorstwo ma dwie możliwości – może samodzielnie sprawdzać działalność gospodarczą prowadzoną przez dostawców lub skorzystać z pomocy ekspertów zewnętrznej firmy.

Wdrożenia standardu PEFC FM i CoC

Wdrożenie normy PEFC FM i CoC wymaga wprowadzenia profesjonalnych metod kontroli łańcucha dostaw. Przedsiębiorcy muszą zadbać również o proces etykietowania, dostosowanie punktów sprzedaży do warunków rynkowych oraz zapewnić legalne warunki współpracy z podwykonawcami. Certyfikat PEFC CoC zalecamy wdrożyć w tartakach, zakładach przetwarzających drewnem, przedsiębiorstwach zajmujących się handlem drewna, drukarniom oraz wydawnictwom. Zgodnie ze standardem PEFC CoC w celu uzyskania certyfikacji należy przestrzegać następujących działań:

 • Segregowanie certyfikowanych materiałów z niecertyfikowanymi.
 • Zdefiniowanie chronionych partii produkcyjnych.
 • Opracowanie przebiegu poszczególnych procesów występujących w ramach łańcucha dostaw.
 • Zapewnienie legalności pochodzenia i wysokiej jakości dostarczanych produktów.
 • Ustandaryzowanie narzędzi służących do pomiaru zawartości surowców certyfikowanych w przetwarzanych produktach.
 • Określenie na etykietach produktów procentowego udziału surowców certyfikowanych.
 • Przeprowadzanie cyklicznych audytów wewnętrznych.
 • Wprowadzenie działań naprawczych, które są sugerowane przez ekspertów zewnętrznych.
 • Opracowanie sposobów reagowania na skargi klientów.

Certyfikat PEFC CoC zaleca się uzupełnić również o system zarządzania środowiskowego ISO 14001 lub system zarządzania jakością ISO 9001.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Certyfikat kontroli pochodzenia produktu PEFC zapewnia niezależną zweryfikowaną pewność, że certyfikowany materiał leśny zawarty w produkcie pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Stanowi uzupełnienie certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC, która gwarantuje, że lasy są zarządzane zgodnie z trudnymi wymogami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

Korzyści z wdrożenia standardu PEFC CoC

Przedsiębiorstwa, z którymi zakład przetwarzający produkty leśne podpisuje umowy, musi zastosować się do procesu doskonalenia swojej działalności. Aby zapewnić zgodność z certyfikatem PEFC CoC, partnerzy biznesowi powinni:

 • Zapewnić produkty pochodzące z legalnych źródeł.
 • Przeprowadzić segregację towarów certyfikowanych od niecertyfikowanych, a także produktów przeznaczonych dla konkretnych organizacji.
 • Wdrożyć własny łańcuch dostaw, który będzie nadzorowany i udoskonalany.

Wszystkie podmioty działające w ramach łańcucha dostaw muszą zadbać o legalność prowadzonej działalności. Zwłaszcza poprzez odniesienie do zasad wyznaczonych w Systemie Należytej Staranności.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Programme for the Endorsement of Forest Certification

Zrównoważy rozwój dla biomasy stałej

Certyfikat FSC w branży drzewnej i papierniczej

Reklama