Newsletter

Reklama

ISO 15593 opakowania do żywności, suplementów diety

ISO 15593 system zarządzania higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych

Norma ISO 15593 dotyczy zarządzania higieną w obszarze produkcji opakowań. W celu efektywnego funkcjonowania przemysłu opakowaniowego został wprowadzony standard ISO 15593. Jest wykorzystywany w celu zarządzania dobrymi praktykami higienicznymi w przedsiębiorstwach. Norma ISO 15593 może być stosowana niezależnie od innych norm systemowych dotyczących zarządzania. Jej wdrożenie może również polegać na zintegrowaniu z wymaganiami istniejących systemów zarządzania.

Certyfikat ISO 15593 dla producentów opakowań

ISO 15593 stanowi normę uzupełniającą wobec systemów ISO 22000 oraz ISO 9001. Firmy wprowadzają go w swoich strukturach, aby zoptymalizować procesy zarządzania produkcją opakowań oraz spełnić wymogi bezpieczeństwa i jakości powstałych produktów opakowaniowych.

Standard ISO 15993 wdrażamy przedsiębiorstwom produkującym oraz dostarczającym opakowania do żywności. Mogą być to opakowania zbiorcze, magazynowe, transportowe lub przeznaczone na docelowe przechowywanie artykułów spożywczych. Certyfikacja produkcji opakowań może objąć również producentów wyrobów, którzy mają bezpośredni kontakt z artykułami żywnościowymi. Zwłaszcza, jeśli zapewniają ich dystrybucję i transport, co wiąże się z zapewnieniem odpowiednich warunków ich zapakowania.

Wdrożenie wymagań ISO 15593 w produkcji opakowań

W celu uzyskania certyfikatu ISO 15593, przedsiębiorstwo uzasadnia bezpieczeństwo i wysoką jakość produkowanych opakowań. Służą do tego analizy procesów wytwórczych, systemów zarządzania jakością oraz prowadzonej dokumentacji. Podczas audytu wstępnego oceniamy:

 • Procesy produkcyjne zachodzące w firmie.
 • Warunki higieniczne panujące w zakładzie produkcyjnym.
 • Wpływ zanieczyszczeń fizycznych, biologicznych i chemicznych na proces produkcji.
 • Narzędzia zastosowane w celu kontroli jakości opakowań.
 • Rzetelność prowadzenia dokumentacji.
 • Odpowiadanie na reklamacje klientów.
 • Zakres wprowadzanych zmian i modyfikacji usprawniających procesy zarządcze i produkcyjne.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Pozytywna ocena systemów zarządzania produkcją pozwala na wdrożenie systemu ISO 15593

Stwierdzenie adekwatności zachodzących procesów produkcyjnych pod względem bezpieczeństwa i higieny powstających produktów to pierwszy krok do wprowadzenia ISO 15593 w firmie. Etapy wdrożenia wyglądają następująco:

 • Omówienie specyfiki działania firmy i zachodzących procesów.
 • Wyznaczenie działań usprawniających system zarządzania.
 • Przygotowanie harmonogramu wdrożenia ISO 15593 w przedsiębiorstwie.
 • Dostosowanie procedur i polityk bezpieczeństwa, instrukcji i mapy procesów.
 • Szkolenie personelu z zakresu obsługi nowego systemu.
 • Przeprowadzenie audytu końcowego.
 • Uzyskanie zgody na certyfikację.

Na każdym etapie zapewniamy stałe wsparcie doradcze naszych ekspertów. Korygujemy nieprawidłowości oraz proponujemy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne zachodzące wewnątrz firmy.

Certyfikacja ISO 15593 wiąże się z licznymi korzyściami dla przedsiębiorstwa

W wyniku wdrożenia standardu produkcji opakowań spożywczych firma może legitymizować się jako przedsiębiorstwo przestrzegające warunków higienicznych w procesie produkcji opakowań. Jednocześnie zapewnia, że na każdy etapie została zapewniona wysoka jakość materiału, który nie zaszkodzi wyprodukowanej żywności. Wśród korzyści wynikających z wdrożenia ISO 15993 znajdują się:

 • Wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynku producentów opakowań.
 • Uzyskanie dostępu do większych rynków i partnerów handlowych.
 • Spełnienie wymogów producentów żywności w zakresie bezpieczeństwa i higieny opakowań.
 • Podkreślenie zadbania o bezpieczeństwo materiałów, z których powstają opakowania.
 • Zweryfikowanie bezpieczeństwa i wysokiej jakości opakowań, które są przeznaczone do przechowywania czy tymczasowego przewożenia żywności.
 • Uzyskanie potwierdzenia prowadzenia kontroli nad potencjalnymi zagrożeniami, które mogą powstać w procesie produkcji.
 • Obniżenie kosztów produkcji dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania jakością.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Opakowania do kontaktu z żywnością

PAS 223 wymagania dla opakowań do żywności

IFS opakowania do żywności i kosmetyków

BRC Packaging dla opakowań do żywności

Reklama