Newsletter

Reklama

System TAPA w transporcie i logistyce

TAPA TSR/ FSR – Trucking Security Requirements / Facility Security Requirements

Standard TAPA TSR/ FSR oznacza wprowadzenie najwyższego poziomu ochrony przedsiębiorstw, które zajmują się transportem samochodowym oraz usługami powiązanymi z logistyką. Został opracowany w celu zapewnienia ochrony cennych towarów dystrybuowanych na rynkach zagranicznych. Wymagania dla bezpieczeństwa transportu samochodowego TAPA (TAPA Trucking Security Requirements – TAPA TSR) określają minimalne akceptowalne standardy bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw, w których używany jest transport samochodowy, oraz powiązane operacje, w tym metody, które mają być używane w utrzymaniu tych standardów, a w przypadku obiektów logistycznych, w tym parkingów TAPA Facility Security Requirements – TAPA FSR.

Certyfikacja standardu TAPA TSR/ FSR

TAPA EMEA ma trzy standardy bezpieczeństwa z trzema poziomami certyfikacji, od samodzielnej certyfikacji na poziomie podstawowym do oceny przeprowadzanej przez niezależne jednostki audytowe zatwierdzone przez TAPA:

 • FSR – Facility Security Requirements
 • TSR – Trucking Security Requirements
 • PSR – Parking Security Requirements

Certyfikat bezpieczeństwa transportu samochodowego stanowi potwierdzenie wykonania profesjonalnych usług w systemie zarządzania łańcuchem dostaw. Przedsiębiorstwa posiadające TAPA TSR/FSR spełniają oczekiwania klientów w zakresie ochrony zamawianych i dostarczanych produktów.

Standard TAPA TSR/FSR wpływa na uzyskanie renomy przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Zapewnia, że zamówiony produkt zostanie bezpiecznie przewieziony, w terminie ustalonym w ramach umowy. Istnieje możliwość rozszerzenia wymagań o CTPAT Minimum Security Criteria and Guidelines.

Wdrożenie TAPA TSR/FSR w logistyce

Każde przedsiębiorstwo starające się o uzyskanie certyfikatu TAPA TSR/FSR musi potwierdzić sprawność działania systemu, który służy do zarządzania bezpieczeństwem procesów dostawczych. Do tego celu służy audyt, podczas którego są analizowane obszary działania firmy oraz poziom zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych towarów.

Przeprowadzamy analizę elementów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, które zajmuje się obsługą procesów logistycznych lub transportowych. Podczas audytu weryfikujemy następujące działania:

 • Fizyczne zabezpieczenie przewożonych towarów.
 • Zasady załadowania i rozładowania towarów do samochodu.
 • Posiadanie kwalifikacji do przewożenia produktów.
 • Stosowanie narzędzi służących do śledzenia załadowania towarów w samochodzie.
 • Sposoby wyznaczania tras dowozów.
 • Procedura przydzielania konkretnej ilości pracowników do przewozów droższych lub ważnych ekologicznie towarów.
 • Zastosowanie metod, które powodują ograniczenie zanieczyszczeń oraz zużycia energii.
 • Wdrożone sygnały alarmujące przed możliwymi zagrożeniami, np. kradzieżą towarów lub napadem na samochód dostawczy.
 • Standardowe zachowania w przypadku pojawienia się zagrożenia.
 • Zachowanie terminów przeglądów technicznych pojazdów oraz odnowy ubezpieczenia.

Celem weryfikacji jest stwierdzenie, czy firma przewozowa spełnia warunki zachowania bezpieczeństwa międzynarodowego, m.in. przeciwdziałania działaniom przestępczym.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Korzyści z wdrożenia TAPA

Wdrożenie certyfikatu TAPA TSR/FSR zapewnia o stosowaniu profesjonalnych zabezpieczeń w obrębie łańcucha dostaw. Zwłaszcza celem ochrony przed kradzieżą lub zaginięciem zamówionych przez klientów towarów w procesie dostawy. Standard TAPA TSR/FSR zwiększa konkurencyjność firmy na rynku, co sprzyja nawiązywaniu relacji biznesowych i usprawnienia procesów w zakresie dostawy.

Certyfikat TAPA dla przedsiębiorstw transportowych i logistycznych

Certyfikację może uzyskać przedsiębiorstwo transportowe, który posiada minimum trzy samochody. Zostają one zgłoszone do rejestru TAPA, aby wdrożenie objęło wszystkie komponenty firmy. Standard stanowi potwierdzenie wysokiej dbałości o ochronę podczas przewozów oraz rozładunku towarów u klienta. Wśród korzyści z wdrożenia TAPA wymienia się również:

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas dostaw dzięki wprowadzenia nowoczesnych systemów zarządzania dostawami.
 • Obniżenie ryzyka utraty lub kradzieży towarów.
 • Przynależność do cenionej organizacji TAPA, która zrzesza ponad 600 globalnych producentów z branży technologicznej, transportowej i logistycznej.
 • Zwiększenie możliwości nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami zagranicznymi.
 • Spełnienie wymogów starania się o status AEO (Authorized Economic Operator).
 • Zwiększenie jakości świadczonych usług, dzięki systemowi planowania i kontrolowania dostaw.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Transported Asset Protection Association (TAPA)

Zarządzanie kryzysowe, ocena, doradztwo

System HACCP w logistyce, transporcie żywności i pasz

Dokumentacja HACCP dla hurtowni, magazynów oraz centrów dystrybucji

Reklama