Newsletter

Reklama

Kalkulator temperatury online

Przelicznik jednostek temperatury pozwala zamienić wartość wyrażoną w danej jednostce na inną jednostkę. Do najbardziej popularnych przeliczeń jednostek temperatury należy:

  • Stopnie Celcjusza na Fahrenheit
  • Stopnie Celcjusza na Kelwiny
  • Stopnie Fahrenheita na Kelwiny

Przelicznik temperatury

Wyniki:

Wartość Jednostka

Wzory do zamiany pomiędzy jednostkami

Jednostką temperatury w układzie SI jest kelwin [K].

Wzory do zamiany temperatury z Celsjuszy na inne skale

Celsjusz na Fahrenheit °F = (°C × 1.8) + 32
Celsjusz na Kelvin K = °C + 273.15
Celsjusz na Rankine °R = (°C + 273.15) × 1.8
Celsjusz na Réaumur °Ré =(°C × 4)/5
Celsjusz na Rømer °Rø = °C × 21/40+7.5
Celsjusz na Delisle °De = (100 − °C) × 3/2
Celsjusz na Newton °N = °C × 33/100

Wzory do zamiany temperatury na Celsjusze

Fahrenheit na Celsjusz °C = (°F − 32) /1.8
Kelvin na Celsjusz °C = K − 273.15
Rankine na Celsjusz °C = (°R ÷ 1.8) – 273.15
Réaumur na Celsjusz °C = 1.25 × °Ré
Rømer na Celsjusz °C = (°Rø - 7.5) × 40/21
Delisle na Celsjusz °C = 100 − °De × 2/3
Newton na Celsjusz °C = °N × 100/33

Wzory do zmiany na Fahrenheity

Celsjusz na Fahrenheit °F = (°C × 1.8) + 32
Kelvin na Fahrenheit °F = (K × 1.8) - 459.67
Rankine na Fahrenheit °F = °R - 459.67
Réaumur na Fahrenheit °F = (°Ré × 2.25)+ 32
Rømer na Fahrenheit °F = (°Rø - 7.5) × 24/7 + 32
Delisle na Fahrenheit °F = 212 − °De × 6/5
Newton na Fahrenheit °F = °N × 60/11 + 32

Wzory do zmiany z Fahrenheitów

Fahrenheit na Celsjusz °C = (°F − 32) /1.8
Fahrenheit na Kelvin K = (°F + 459.67) × 5/9
Fahrenheit na Rankine °R = °F + 459.67
Fahrenheit na Réaumur °Ré = (°F - 32) × 4/9
Fahrenheit na Rømer °Rø = (°F − 32) × 7/24 + 7.5
Fahrenheit na Delisle °De = (212 − °F) × 5/6
Fahrenheit na Newton °N = (°F − 32) × 11/60

Uwagi do kalkulatora

Po wprowadzeniu danej jednostki narzędzie, kalkulator automatycznie przelicza wartość dla wszystkich jednostek z danej kategorii. Kalkulator oblicza dokładną wartość jednostki, z uwzględnieniem 15 istotnych znaków. Dla wartości z zakresu poniżej 10^(-15) i powyżej 10^(15) zastosowano zapis matematyczny, np: 1.34e+16 co oznacza 1,34*10^(-16) co jest równe 0,000000000000000134.

Konwerter oblicza jednostki automatycznie. Po wprowadzenia wartości danej jednostki (obojętnie której) przelicza wartość pozostałych jednostek z danej kategorii. Aby wyczyścić („zerować”) narzędzie wystarczy wprowadzić dla danej (obojętnie której) jednostki wartość 0.

Sprawdź również

Kalkulator powierzchni

Kalkulator energii

Kalkulator temperatury

Kalkulator masy

Kalkulator objętości

Kalkulator pracy

Kalkulator emisji GHG

Reklama