Newsletter

Reklama

ISO 15378 opakowania do leków, kosmetyków

ISO 15378 – system zarządzania jakością dla opakowań przeznaczonych dla farmacji

Standard ISO 15378 Materiały na opakowania bezpośrednie produktów leczniczych został opracowany przez sektor farmaceutyczny w celu udostępnienia systemu zarządzania dla dostawców materiałów przeznaczonych do pakowania produktów leczniczych. Opakowania przeznaczone dla produktów farmaceutycznych i kosmetycznych podlegają certyfikacji ISO 15378. Standard jakości potwierdza również produkcję z bezpiecznych materiałów.

Wdrożenie wymagań ISO 15378

Wdrożenie odbywa się po uprzedniej weryfikacji dokumentacji i procesów biznesowych. Przygotowujemy firmy do kompleksowego wdrożenia ISO 15378. Zanim dojdzie do certyfikacji, analizujemy procesy zachodzące w organizacji pod względem utrzymania jakości, zachowania bezpieczeństwa i dostosowania się do regulacji prawnych. Zapewniamy profesjonalne doradztwo ze strony ekspertów i wsparcie na każdym etapie wdrożenia:

 • Dokonujemy przeglądu procesów wytwórczych i zarządczych obowiązujących w firmie.
 • Weryfikujemy poprawność tworzenia dokumentacji biznesowej.
 • Sprawdzamy adekwatność zapisów w księdze jakości.
 • Oceniamy, czy personel stosuje się do zaleceń prawnych oraz procedur i polityk bezpieczeństwa.
 • Wyznaczamy Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością w Produkcji Opakowań dla Produktów Leczniczych.

Certyfikat ISO 15378 potwierdza bezpieczeństwo procesów zarządzania produktami leczniczymi

Pomagamy przedsiębiorstwom spełnić wymogi standardu ISO 15378, które dotyczą:

 • Weryfikowania poprawności wytworzenia opakowań w stosunku do produktów leczniczych.
 • Dokonywania analizy zarządzania ryzykiem podczas produkcji opakowań.
 • Wypełnienia wskazań GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania) wobec opakowań, które mają styczność z wyrobami kosmetycznymi i farmaceutycznymi.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Każda firma, która zamierza uzyskać certyfikat ISO 15378, musi również:

 • Zadbać o wytwarzanie i przechowywanie produktów w higienicznych warunkach.
 • Monitorować oddziaływanie wytwarzanych wyrobów na życie i zdrowie konsumentów.
 • Wprowadzić system do zarządzania ryzykiem.
 • Stale kontrolować środowisko pracy, zwłaszcza pod względem utrzymania czystości.
 • Udoskonalać procesy związane z produkcją wyrobów leczniczych.
 • Wprowadzać działania naprawcze i korygujące.

Audyty standardu ISO 15378

Certyfikat bezpieczeństwa wyrobów leczniczych jest przyznawany na okres trzech lat. Wymagane jest wykonywanie audytów co roku w celu zoptymalizowania zachodzących procesów oraz ich udoskonalania. Weryfikacje w drugim i trzecim roku od wdrożenia certyfikatu nazywane są audytami nadzoru, które stanowią potwierdzenie, czy firma stosuje się do zaleceń ISO 15378 i czy rozwija się w dobrym kierunku.

Certyfikacja standardu ISO 15378

Dzięki certyfikacji ISO 15378 przedsiębiorstwo potwierdza wprowadzenie międzynarodowej normy, która opiera się na wysokiej jakości i bezpieczeństwie obrotu produktami leczniczymi. Wśród korzyści z wdrożenia ISO 15378 znajdują się:

 • Podniesienie efektywności działania systemu zarządzania jakością produktów.
 • Otwarcie się na nowe rynki zbytu.
 • Możliwość uzyskania wyższych ocen podczas ubiegania się o dotacje lub udział w przetargach.
 • Podkreślenie dbałości o przechowywanie opakowań wyrobów leczniczych w higienicznych i bezpiecznych warunkach.
 • Zwiększenie zainteresowania klientów wytwarzanymi artykułami kosmetycznymi i farmaceutycznymi.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

BRC Packaging dla opakowań do żywności

IFS opakowania do żywności i kosmetyków

GMP w farmacji, dobra praktyka wytwarzania

Opakowania do kontaktu z żywnością

MDR wyroby medyczne, import eksport

Reklama