Newsletter

Reklama

SAI Platform zrównoważone rolnictwo, platforma

SAI Platform – zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rolnictwa i sektora spożywczego

SAI to zrównoważone rolnictwo, które ma na celu ochronę środowiska, rolników, pracowników i społeczności oraz ochrony gatunków hodowlanych. Platforma SAI została utworzona w 2002 roku przez przemysł spożywczy w celu wspierania rozwoju zrównoważonego rolnictwa na całym świecie. Obecnie platforma SAI ma ponad 90 członków w całym globalnym łańcuchu wartości żywności i napojów i obejmuje wszystkie główne towary. Platforma SAI promuje rozwój i wdrażanie zrównoważonego rolnictwa poprzez opracowywanie narzędzi i wskazówek. Dzięki modułowi zrównoważonego rozwoju zapewniają wysoką wydajność i bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Rola zrównoważonego rolnictwa

Do platformy SAI, działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego w ramach produkcji spożywczej, należą m.in. McDonald’s, McCain, Aviko i Agrarfrost. Ich działania opierają się na współdziałaniu na rzecz integracji firm, które biorą aktywny udział w łańcuchu produkcji żywności na całym świecie. Certyfikat SAI otrzymują przedsiębiorstwa, które promują i przestrzegają następujących zasad:

 • Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla zdrowia i życia produktów spożywczych.
 • Ochrona środowiska naturalnego przez negatywnymi czynnikami powstającymi w procesie przetwórczym.
 • Zadbanie o higieniczne warunki, w których są hodowane zwierzęta, z których pozyskiwane są nabiał i mięso.
 • Zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych i ekonomicznych dla rolników, pracowników przedsiębiorstw oraz społeczności lokalnej.

Platforma inicjatywy zrównoważonego rolnictwa

Za stosowaniem polityki zrównoważonego rozwoju procesów produkcyjnych opowiada się coraz więcej organizacji. Wśród nich znajdują się:

 • producenci świeżych i przetworzonych artykułów spożywczych
 • firmy gastronomiczne
 • restauracje (również szybkiej obsługi)
 • zakłady przetwórcze
 • sieci sklepów zajmujące się sprzedażą artykułów spożywczych w hurcie i detalu.

Wdrożenie procesów na rzecz zrównoważonego rolnictwa

Zanim przedsiębiorstwo zostanie zaliczone do listy organizacji SAI, musi przejść szczegółowe procesy weryfikujące procesy produkcyjne. Audyty zostają przeprowadzane przez zewnętrznych specjalistów, którzy oceniają stosowanie się do dobrych praktyk rolniczych. Wdrożenie SAI jest możliwe w oparciu o REDcert EU lub ISCC Plus.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Podczas analizy działań przetwórczych opieramy się na trzech filarach zrównoważenia, do których zaliczamy zyski odnoszone przez firmę, oddziaływanie na środowisko naturalne oraz wpływ na bezpieczeństwo społeczności. Oceniamy, czy przedsiębiorstwo stosują się do międzynarodowych zasad wytwarzania artykułów spożywczych.

Korzyści z SAI dla rolnictwa

Zaliczenie do grona przetwórców SAI, którzy przestrzegają zasad zrównoważonego rozwoju, wiąże się z licznymi korzyściami. Firma uzyskuje potwierdza wiarygodność i legalność prowadzonych działań. Jej wizerunek zostaje wzmocniony dzięki zaliczeniu do przedsiębiorstw dbających o środowisko naturalnego, co jest bardzo doceniane zarówno przez klientów, jak i partnerów biznesowych.

Firma, która przejdzie pozytywną ocenę SAI, potwierdza również:

 • Spełnienie wysokich oczekiwań konsumentów.
 • Stosowanie wyłącznie bezpiecznych i wartościowych produktów spożywczych.
 • Przynależność do organizacji odpowiedzialnych społecznie.
 • Wytwarzanie artykułów żywnościowych w higienicznych i bezpiecznych warunkach.
 • Monitorowanie składników używanych podczas produkcji.
 • Weryfikację dostawców i partnerów handlowych
 • Zaangażowanie w rozwój zrównoważonych procesów przetwórczych na całym świecie.
 • Dbanie o doskonalenie rozwiązań redukujących negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Współdziałanie z przedsiębiorstwami promującymi zrównoważoną produkcję rolną, podnosi rangę firmy na rynku międzynarodowym. Sprzyja również nawiązywaniu znaczących kontaktów biznesowych, co przekłada się na odniesienie sukcesu rynkowego.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GlobalGAP – wymagania dla produkcji roślinnej i hodowli zwierząt

Zielony ład oraz zrównoważony rozwój. Green deal,sustainability

Dobra Praktyka Rolnicza – wymagania prawne

Reklama