Newsletter

Reklama

GMP+ dla producentów pasz, dodatków do pasz, MPU

GMP+ B2 na produkcję składników pasz – wdrożenia, szkolenia, audyty certyfikacja bezpieczeństwa pasz

Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dostarczaniem pasz, materiałów paszowych oraz dodatków paszowych na rynek potwierdzają wysoką jakość usług dzięki certyfikatowi GMP+ Produkcja składników pasz. Zapewniają bezpieczeństwo dostarczanych produktów poprzez weryfikację pochodzenia oraz adekwatne warunki przechowywania.

Ochrona pasz i zbóż przez przedsiębiorstwa

Certyfikat GMP Produkcja jest wprowadzany przez przedsiębiorstwa zajmujące się:

 • Produkcją materiałów paszowych.
 • Produkcją dodatków paszowych.
 • Produkcję mineralnych materiałów paszowych.
 • Wytwarzaniem usługowym pasz „private label”.

Standard GMP+ potwierdza dostosowanie się przedsiębiorstwa do zasad obowiązujących w międzynarodowym obrocie produktów paszowych. Wytyczne dotyczą również zapewnienia profesjonalnych systemów zarządzania i narzędzi zapewniających ochronę materiałów paszowych i zbóż podczas produkcji, magazynowania i przeładunku.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo podczas wdrożenia GMP+

Pomagamy firmom przygotować się profesjonalnie do certyfikacji standardu, który wymaga ujednolicenia systemów jakości i bezpieczeństwa stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Doradzamy, jakie regulacje należy spełnić w celu otrzymania certyfikatu GMP+ dla produkcji. Wśród działań, których się podejmujemy, znajdują się:

 • Opracowanie dokumentacji procesów biznesowych, zgodnie ze standardem GMP+.
 • Weryfikacja stosowanych w firmie procesów monitorujących produkowanych materiałów lub dodatków paszowych.
 • Analiza warunków higienicznych i sanitarnych w firmie, które zapewniają ochronę przechowywanych artykułów przed zniszczeniem, skażeniem, zepsuciem, itd.
 • Sprawdzenie poprawności gospodarowania odpadami, oddzielania certyfikowanej paszy od niecertyfikowanej, umów zawartych z podwykonawcami usług.
 • Ocenienie poprawności weryfikowania dostawców produktów paszowych oraz metod legalności ich pochodzenia.
 • Zaproponowanie działań naprawczych, m.in. wdrożenia rozwiązań systemów zarządzania jakości i bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych.
 • Wskazanie i pomoc przedsiębiorstwu we wdrożeniu narzędzi redukujących poziom zanieczyszczeń podczas przechowywania i dostarczania pasz i zbóż.

Spełnienie wszystkich wymogów wyznaczonych w standardzie GMP+ pozwala firmie przejść pozytywnie przez certyfikację GMP+ B2/B1 Produkcja Pasz. Potwierdza w ten sposób, że procesy związane z produkcją i dystrybucją pasz, materiałów paszowych zachodzą w pełni chronionych warunkach, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Zaufanie do certyfikatu GMP+

Wdrożenie standardu GMP+ dla producentów pasz wzmacnia rynkowy prestiż firmy. Zwłaszcza wśród producentów pasz oraz dystrybutorów. Dzięki zapewnieniu wysokiej jakości pasz, związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i zgodności zawartości dostarczanych produktów, przedsiębiorstwo potwierdza:

 • Dostosowanie się do międzynarodowych zasad w obszarze magazynowania i dostarczania produktów żywnościowych.
 • Przeprowadzanie profesjonalnej analizy bezpieczeństwa pasz.
 • Doskonalenie procesów zarządzania jakością.
 • Stosowanie środków zapewniających ochronę pasz i zbóż przed czynnikami szkodliwymi dla życia i zdrowia konsumentów.

Standard GMP+ na produkcję to jeden z komponentów standardu GMP+ 2020, który otwiera przedsiębiorstwu wejście na międzynarodowy rynek produktów paszowych.

Czym jest standard GMP?

Zasada GMP+ (Good Manufacturing Practice) jest bezpośrednio związana z realizacją Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Wspólnie tworzą Zintegrowany System Bezpieczeństwa Żywności. Podczas wdrożenia systemu GMP w zakładzie produkcyjnym bazuje się na zaleceniach HACCP. Analizowane są parametry techniczne budynków i poprawność wdrożenia systemów bezpieczeństwa w następujących obszarach:

1. Lokalizacja zakładu produkcyjnego i podłączenie mediów

 • Zapewnienie ochrony przed negatywnym wpływem otoczenia na proces produkcji żywności.
 • Zadbanie o wprowadzenie na terenie inwestycji oczyszczalni ścieków i punktów segregacji odpadów.
 • Wydzielenie wokół zakładu miejsca, gdzie będzie odbywał się spływ ścieków.
 • Wyposażenie budynków w ciągi komunikacyjne, w tym podziału na strefę spływu czystych i odpadów.
 • Wykończenie budynków trwałymi materiałami.
 • Utwardzenie dróg dojazdowych do zakładu.

2. Pomieszczenia wewnątrz zakładu oraz ich układ funkcjonalny

 • Zapewnienie należytego stanu sanitarnego i technicznego budynków, w których odbywa się proces produkcji żywności.
 • Stworzenie odpowiedniej ilości pomieszczeń i dostosowanie ich powierzchni do standardów prowadzonej działalności.
 • Określenie funkcji poszczególnych pomieszczeń i zadań, które będą się w nich odbywały.
 • Wyznaczenie pokoi do załatwiania spraw administracyjno-socjalnych.

3. Wyposażenie techniczne zakładu

 • Wprowadzenie systemów wentylacyjnych, chłodniczych, oświetleniowych i punktów pobierania wody.
 • Utrzymanie sprzętu i zadbanie o jego czystość.
 • Wdrożenie systemów do wykonywania pomiarów, m.in. termometrów i wag/
 • Cykliczna kontrola poprawności działania urządzeń – zlecanie audytów.

Wymienione wyżej obszary są wymagane do rozpoczęcia działalności produkcyjnej. Stan techniczny lokalu, warunki sanitarne i higieniczne oraz systemy zarządzania stają się wyznacznikami do wdrożenia standardu GMP+.

Połączenie wdrożenia GMP+ w zakładzie produkcyjnym

Wielu przedsiębiorców decyduje się na wprowadzenie GMP+ na produkcję. Oprócz parametrów lokalizacyjnych i technicznych przedsiębiorstwa, uwzględniane są:

 • Metody zabezpieczenia zakładu produkcyjnego przed szkodnikami.
 • Ustalenie procedur higienicznych wśród pracowników.
 • Kontrolowanie procesów dezynfekcyjnych maszyn.
 • Sposoby przechowywania pasz.
 • Organizowanie szkoleń dla pracowników z zakresu Zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • Ochrona przewożonych towarów.

Wdrażając GMP+ FSA/FRA, przedsiębiorstwo wykazuje większą dbałość o procedury bezpieczeństwa pasz – zarówno tworzonych produktów, jak i warunków pracowniczych. Wprowadzenie GMP ułatwia uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, dzięki podobieństwu struktury podejścia procesowego.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GMP+ dla handlu paszami i zbożami

GMP+ dla transportu pasz i zbóż

System HACCP – bezpieczeństwo pasz

QS (Qualitat und Sicherhei) – wymagania dla produkcji rolnej i hodowli zwierząt

Reklama