Newsletter

Reklama

Wdrożenia BRC, IFS, GFSI dla producentów żywności

Wdrożenia standardów BRC GS & IFS Food w łańcuchu spożywczym

Standardy BRC GS Food & IFS Food potwierdzają bezpieczeństwo żywności, która jest dostarczana do sieci handlowych i restauracji. Spełnienie tych wymogów obowiązuje wszystkich producentów żywności, którzy dostarczają produkty marki własnej do marketów, hipermarketów oraz sieci sprzedażowych.

Bezpieczeństwo żywności dostarczanej do sieci handlowych

Standard IFS Food (International Featured Standard) został przygotowany przez Niemiecką Federację Sprzedawców Detalicznych (HDE e.V.) i Francuską Federację Sprzedawców Detalicznych oraz Hurtowników (FCD). Reguluje kwestie organizacyjne dotyczące przekazywania artykułów żywnościowych większym grupom handlowo-detalicznym, m.in. supermarketom (np. Kaufland) lub dyskontom (np. Lidl). Więcej informacji o certyfikacji IFS – kliknij.

Standard BRC Food stanowi zaś standard techniczny, który określa kompleksowe warunki do spełnienia na każdy etapie cyklu produkcyjnego. Największą uwagę zwraca na zachowanie bezpieczeństwa wyprodukowanych artykułów żywnościowych – od ich pozyskania, poprzez produkcję aż po moment przeznaczenia dla konsumenta. Więcej informacji o certyfikacji BRC GS – kliknij.

Jakich podmiotów dotyczy certyfikat BRC & IFS?

Standard bezpieczeństwa żywności wdrażany jest wśród producentów, dystrybutorów i sprzedawców żywności. Odnosi się do następujących etapów: wytwarzania, pakowania, magazynowania i przekazania produktów spożywczych podmiotom handlowym.

Standardy BRC & IFS zostały wprowadzone w celu weryfikacji działalności podejmowanej przez producentów marek własnych. Sieci handlowe oceniają podmioty dostarczające artykuły żywnościowe według następujących kryteriów:

 • Wypełnienie standardów zgodnie z przyjętym systemem oceniania bezpieczeństwa żywności.
 • Sprawdzenie akredytacji i certyfikacji podmiotów sprzedających.
 • Porównanie producentów i zakwalifikowanie ich do łańcucha dostawczego.
 • Koszty poniesione w ramach podjętej współpracy.

Wymagania podstawowe standardów BRC & IFS

 • Kontrolę poprawności działania urządzeń produkcyjnych.
 • Zagwarantowanie odbywania się wszystkich procesów w higienicznych warunkach.
 • Zapewnienie ochrony przez czynnikami szkodliwymi.
 • Spełnienie technicznych wymagań utrzymania budynku produkcyjnego.
 • Dokumentowanie prowadzonych działań.
 • Zapewnienie adekwatnej jakości produktów wobec obowiązujących standardów.
 • Prowadzenie Księgi Jakości Bezpieczeństwa Żywności.
 • Wprowadzenie systemu traceability, który pozwala na identyfikację i identyfikowalność produktów.
 • Doskonalenie systemów produkcyjnych do norm obowiązujących w branży spożywczej.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Wdrożenie systemu weryfikującego bezpieczeństwo żywności

Dzięki wypełnieniu standardów BRC & IFS producenci i dystrybutorzy żywności zmniejszą ryzyko pojawienia się błędów. Zwłaszcza na etapie dostarczenia produktów do odbiorców finalnych (konsumentów). Przedsiębiorcy lepiej zadbają o bezpieczeństwo artykułów żywnościowych, kontrolując przebieg wytwarzania, pakowania i przekazywania produktów. Zidentyfikują w ten sposób potencjalne zagrożenia i wypracują metody reagowania na nie w odpowiednim czasie. Z zachowaniem wymogów sanitarnych, organizacyjnych i technologicznych.

Korzyści dla przedsiębiorców wdrażających BRC & IFS

 • Cykliczne przeprowadzanie analizy procesów bezpiecznego wytwarzania i przechowywania żywności.
 • Potwierdzenie wysokiej jakości i legalności uzyskania artykułów.
 • Spełnienie wymagań sieci handlowych.
 • Zwiększenie zaufania wśród konsumentów i docelowych odbiorców.

Zgodność IFS Food i BRC GS FS z HACCP

Każda firma, która zdecyduje się na przeprowadzenie audytu kompleksowych procesów produkcyjnych, otrzyma certyfikat spełniający standard IFS lub BRC na okres 12 miesięcy. Bez względu na uzyskany wynik po pierwszej weryfikacji. Procesy produkcyjne pozostaną pod bieżącą kontrolą. Wypełnienie wszystkich wymogów pozwoli na przedłużenie ważności certyfikatu o kolejne okresy.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

IFS Broker dla firm handlowych

IFS Food dla producentów żywności

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

BRC GS Storage dla magazynów i firm logistycznych

BRC GS for Food Safety dla producentów żywności

Reklama