Newsletter

Reklama

BRC GS Food Safety dla producentów żywności, wytwórcy

BRC GS Food Safety przeznaczony dla producentów żywności pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, suplementów diety

BRC GS Food Safety to globalny system bezpieczeństwa żywności, zatwierdzony w ramach GFSI, kierowany do producentów branży spożywczej. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w procesie produkcji żywności, a także pakowania, przechowywania oraz dystrybucji wytwarzanych produktów żywnościowych. Posiadanie certyfikacji BRC GS Food Safety zapewnia więc najwyższe bezpieczeństwo produktu na każdym etapie działania.

Podstawowe informacje o standardzie BRC GS Food Safety

BRC GS Food Safety to standard, który został opracowany w 1998 roku w Wielkiej Brytanii. Certyfikat ten stanowi ważny dokument, który potwierdza, że firma wdrożyła w obszarze swojej działalności system HACCP oraz System Zarządzenia Jakością. Wdrażanie systemu BRC GS Food Safety odbywa się najczęściej przez producentów własnych marek, a także przez firmy zajmujące się eksportem produktów żywnościowych na rynki zagraniczne. Głównym celem standardu BRC GS Food jest udzielenie sprzedawcom detalicznym i producentom żywności pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, a także ochrona dobra konsumentów. BRC GS Food określa ramy związane z bezpieczeństwem, integralnością, legalnością, a także z jakością produktów żywnościowych. Zadaniem systemu BRC GS Food jest ponadto kontrola operacyjna wyżej wymienionych kryteriów w branżach związanych z produkcją, przetwórstwem oraz pakowaniem żywności.

Obszary Standardu BRC GS Food Safety

Głównym zadaniem Standardu BRC GS Food Safety jest jednolita ocena firmy produkującej żywność, a także systemów operacyjnych i obowiązujących procedur przez jednostkę certyfikującą zgodnie z wymaganiami. BRC GS Food Safety koncentruje się na:

  • Rozwoju kultury bezpieczeństwa produktów żywnościowych.
  • Rozszerzeniu wymagań związanych z monitorowaniem środowiska.
  • Zachęcaniu zakładów produkujących żywność do dalszego rozwoju systemów bezpieczeństwa i żywności.
  • Nastawieniu audytu na wdrażanie Dobrych Praktyk Produkcyjnych, ze zwiększeniem nacisku na zarządzanie etykietami oraz opakowaniami.
  • Poprawie jasności wymagań, które dotyczą stref wysokiego ryzyka na każdym etapie produkcji.
  • Zwiększaniu przejrzystości w firmach, które zajmują się produkcją karmy dla zwierząt domowych.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Standard BRC GS Food Safety

BRC GS Food Safety zapewnia klientom pełne zaufanie do programów produkcji oraz sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw produktów. Najnowsze wydanie Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności opracowane zostało przez grupy, które reprezentują producentów żywności, firmy sektora usług żywnościowych oraz sprzedawców detalicznych, a także jednostki certyfikujące oraz niezależnych ekspertów technicznych. Wydanie Standardu BRC GS Food Safety dzieli się na 9 podstawowych części:

Zobowiązanie kierownictwa wyższego szczebla

Zaangażowanie ze strony kierownictwa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju dobrej kultury związanej z bezpieczeństwem i jakością żywności. Są one niezbędne w celu zapewnienia najwyższej skuteczności systemu bezpieczeństwa żywności oraz pełnego stosowania i systematycznego rozwoju tego systemu.

Plan bezpieczeństwa żywności – HACCP

Prawidłowo przeprowadzona analiza wszelkiego rodzaju zagrożeń oraz ryzyka umożliwia danej firmie identyfikację zagrożeń, a także zarządzanie nimi w celu eliminacji zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz jakości wprowadzanych na rynek produktów. Dlatego też ogromne znaczenie odgrywa tu opracowanie i wdrażanie programu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP.

System bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności

Odpowiedni system bezpieczeństwa i zarządzania jakością produktów żywnościowych umożliwia firmie pracę z przejrzyście udokumentowanymi systemami zarządzania, które stanowią podstawę kontroli procesów wpływających na bezpieczeństwo wytwarzanych produktów żywnościowych.

Standardy strony

To przede wszystkim przydatność, czystość oraz kontrola firm, a także czyszczenie, sprzęt, eliminacja patogenów oraz wszelkie kontrole związane z obecnością ciał obcych, w tym ochrona żywności i zapewnienie bezpieczeństwa firm.

Kontrola produktu

Kontrola produktu, w tym zarządzanie alergenami, a także zapobieganie możliwości wystąpienia oszustw żywnościowych oraz badania produktów, są niezbędne przy wprowadzaniu na rynek w pełni bezpiecznych i jednocześnie autentycznych produktów.

Kontrola procesu

Wymagania dotyczące kontroli procesu wiążą się z możliwością codziennego wdrażania udokumentowanego planu systemu HACCP w połączeniu z procedurami zapewniającymi wytwarzanie produktów żywnościowych, które wyróżnia wysoka jakość.

Personel

Rozdział ten dotyczy szkoleń pracowników, obowiązku posiadania przez nich odzieży ochronnej oraz wszelkiego rodzaju zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu jej wykonywania.

Strefy ryzyka produkcji o wysokim ryzyku, opiece i otoczeniu o wysokiej opiece

Ta specjalna sekcja normy dotyczy produktów, które narażone są na zanieczyszczenia patogenami chorobotwórczymi i w związku z tym podlegają dodatkowej kontroli w celu eliminacji zagrożenia i zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa danego produktu żywnościowego.

Wymagania dotyczące produktów

To dobrowolna sekcja Standardu, która przeznaczona jest dla firm kupujących i sprzedających produkty żywnościowe, które normalnie objęte zostały zakresem BRC GS Food i przechowywane są w obiektach zakładu, jednak nie są wytwarzane, przetwarzane oraz pakowane w miejscu, które podlega kontroli.

BRC GS Food Safety – korzyści

Standard BRC GS Food w znacznym stopniu ułatwia współpracę producentów własnych marek z sieciami handlowymi oraz firmami, które eksportują produkty poza granice kraju szczególnie w obszar anglojęzyczny, standard wymagany jest przez organizacje tj. ORKLA. BRC Ponadto zwiększa zaufanie do producentów żywności i stanowi najlepszy dowód zaangażowania w bezpieczeństwo żywności i jakości wytwarzanego produktu. Audyt BRC powinien spełniać minimalne wymagania.

Sprawdź również

IFS Food Safety dla producentów żywności, wytwórcy

FSSC 22000 standard w przemyśle, handlu i cateringu

ISO 22000 bezpieczeństwo żywności w przemyśle, handlu i cateringu

HACCP Plus system bezpieczeństwa

Reklama