Newsletter

Reklama

HARPC FDA wymagania eksport USA

Food Safety Management System (FSMS) – systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności

Przedsiębiorstwa produkcyjne są zobligowane do zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej i przetwarzanej żywności, aby nie doszło do zagrożenia zdrowia i życia konsumentów. W tym celu muszą dostosować się do wymagań systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, które nakładają na nich obowiązek monitorowania całego łańcucha żywności.

Systemy FSMS a łańcuch żywnościowy

Podmiotom biorącym udział w łańcuchu żywnościowym proponujemy wdrożenie FSMS, który stanowi potwierdzenie spełnienia wymogów prawa żywnościowego, zwłaszcza w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich procesów zachodzących od nabycia surowców, poprzez ich przetworzenie, magazynowanie i dostarczanie klientom lub hurtownikom czy sklepom w celach sprzedażowych.

W celu utrzymania odpowiednich warunków produkcyjnych niezbędne jest wdrożenie i utrzymanie systemu HACCP, który reguluje normy produkcji i obrotu artykułami żywnościowymi.

Wymagania dodatkowe dla FSMS

FSMS to wymagania, który łączą zalecenia HACCP oraz Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych. Powstał w celu zapewnienia dostarczania klientom produktów o wysokim poziomie bezpieczeństwa i jakości. Zaleca się jej wdrożenie producentom żywności, producentom dodatków do żywności, hurtowniom i magazynom artykułów spożywczych, firmom dostarczającym maszyny i urządzenia produkcyjne. W ramach struktury FSMS należy wskazać nowe podejście oparte na normach ISO:

 • Kontekst organizacyjny i strony zainteresowane –wymaganie dotyczące określenia i monitorowania kontekstu organizacji (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz zdefiniowania potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych. Konieczna jest identyfikacja i zrozumienie czynników, które potencjalnie mogą wpływać na podejmowane decyzje strategiczne i zdolność organizacji do osiągania wyznaczonych celów.
 • Zaangażowanie kierownictwa – kierownictwo organizacji jest zobowiązane do wykazania zaangażowania i wzięcia odpowiedzialności za system zarządzania bezpieczeństwem żywności.
 • Zarządzanie ryzykiem – wymagane jest aby organizacja określiła i gdy zasadne podjęła działania w celu eliminacji zagrożeń, które mogą mieć wpływ na zdolność FSMS do osiągania zamierzonych rezultatów.
 • Doskonalenie przez cele – wymagane jest określenie i udokumentowanie celów dla FSMS oraz ich monitorowanie, pomiar, analiza i ocena.
 • Komunikacja – zasady komunikacji, w tym przez określenie co, kiedy i jak komunikować.
 • Elastyczność w zakresie dokumentacji – udokumentowana informacja, która musi podlegać odpowiedniemu nadzorowi i zabezpieczeniu, ale nie ma wymagań dotyczących udokumentowanych procedur.

Dość często norma jest wprowadzana również przez hotele, plantatorów, hodowców zwierząt oraz właścicieli firm transportowych.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Certyfikacja FSMS w łańcuchu żywności

Prowadzenie działalności w ramach łańcucha żywnościowego nakłada na przedsiębiorców spełnienie warunków dobrych praktyk produkcyjnych. Zaleca się również przejście certyfikacji w celu uzyskania standardu FSMS, który dotyczy poniższych rodzajów działalności w łańcuchu dostawców i producentów żywności:

 • Prowadzenie gospodarki rolnej
 1. Hodowla zwierząt
 2. Uprawa roślin
 • Przetwarzanie żywności i pasz
 1. Przetwórstwo żywności
 2. Produkcja pasz o karmy dla zwierząt domowych
 • Świadczenie usług cateringowych
 • Sprzedaż detaliczna, usługi magazynowe i dystrybucyjne
 1. Dystrybucja żywności w ramach sprzedaży hurtowej i detalicznej
 2. Usługi transportowe i magazynowanie
 • Produkcja środków biochemicznych
 • Oferowanie usług pomocniczych
  1. Produkcja opakowań do żywności
  2. Produkcja wyposażenia zakładów produkcyjnych i środków czyszczących

Wdrożenie FSMS potwierdza bezpieczeństwo produktów żywnościowych

Wprowadzenie certyfikatu FSMS, potwierdza sprawne zarządzanie systemem bezpieczeństwa żywności. Potwierdza wysoką jakość powstałych artykułów oraz spełnienie międzynarodowych norm w zakresie produkcji.

Dzięki wdrożeniu standardu FSMS firma uzyska następujące korzyści:

 • Zwiększenie zaufania konsumentów do dostarczanych produktów.
 • Spełnienie potrzeb najbardziej wymagających klientów.
 • Wzmocnienie pozycji na rynkach międzynarodowych.
 • Udoskonalenie procesów produkcyjnych oraz zarządzania systemem jakości.
 • Podniesienie efektywności zarządzania procesami biznesowymi, które doprowadzi do obniżenia stałych kosztów.
 • Zapewnienie ochrony interesów docelowych konsumentów oraz zadbanie o ich życie i zdrowie.
 • Potwierdzenie statusu organizacji odpowiedzialnej społecznie.

Docelowym zadaniem przedsiębiorstwa wdrażającego certyfikat FSMS jest zagwarantowanie, że wyprodukowane artykuły żywnościowe nie stanowią zagrożenie dla docelowych konsumentów. Spełniają wymogi wytwarzania i przechowywania żywności w higienicznych warunkach. Podlegają również pod monitoring jakości, dzięki któremu tylko bezpieczne produkty są wprowadzane na rynek.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

ISO 22000 bezpieczeństwo żywności i pasz

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

System certyfikacji HACCP Plus

Reklama