Newsletter

Reklama

Dobrostan zwierząt certyfikacja

Animal Welfare – jak zapewnić dobrostan zwierząt? Wymagania WelFur, antibiotics free i innych standardów.

Zaniedbywanie zwierząt oraz działanie na ich niekorzyść pod względem życia i zdrowia jest niezgodne z prawem. Zgodnie z ustawą o dobrostanie zwierząt każde przedsiębiorstwo, które ma styczność z istotami żywymi, ma obowiązek zapewnić im odpowiednie warunki do bytowania.

Właścicielom zwierząt oraz instytucjom odpowiedzialnymi za ich utrzymanie i realizującym usługi z ich udziałem zalecamy zapoznanie się z zasadami wymagań ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2004 r., Nr 69, poz. 625). Doradzamy, jakie zasady stosować, aby działania wobec zwierząt były wykonywane zgodnie z prawem oraz zrównoważonym rozwojem.

Zwierzęta powinny przebywać w bezpiecznych warunkach, które uzyskają certyfikację

Dobrostan zwierząt jest definiowany jako zapewnienie istotom żywym warunków, w których będą bezpieczne, odpowiednio odżywione i zdolne do wykonywania podstawowych funkcji życiowych. Zgodnie z przepisami prawa, należy więc zadbać o potrzeby fizyczne i psychiczne zwierząt.

Przedsiębiorstwa, które należą do branży rolnej i wykorzystują prowadzą chów zwierząt, muszą spełnić kilka warunków:

 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób wśród zwierząt.
 • Zorganizowanie schronienia adekwatnego do potrzeb określonego rodzaju zwierząt.
 • Zadbanie o odpowiednią gospodarkę żywieniową.
 • Zapewnienie opieki weterynaryjnej.
 • Przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych w celu ratowania chorych lub rannych zwierząt.
 • Traktowanie zwierząt zgodnie z humanitarnymi zasadami.

Przedsiębiorstwa muszą zapewnić profesjonalną opiekę nad zwierzętami

Zwierzęta są używane do wykonywania czynności zawodowych w różnorodnych branżach. Należy zadbać o ich wydajne i efektywne funkcjonowanie, m.in. w transporcie, eksporcie, przy magazynowaniu towarów oraz hodowli rolnej. Również podczas prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem zwierząt wymagana jest zachowanie procedur bezpiecznego i rozsądnego obchodzenia się ze zwierzętami.

Bez antybiotyków i hormonów /antibiotics and hormones free

Rolnicy mogą zdecydować się na stosowanie antybiotyków do leczenia lub zapobiegania chorobom u zwierząt. Nawet jeśli zwierzę otrzyma antybiotyk, rolnicy i przetwórcy muszą odczekać określony czas, zanim zwierzę będzie legalne do uboju. Ten „okres karencji” daje organizmowi zwierzęcia czas na metabolizowanie antybiotyku, a pozostałości mogą wydostać się z organizmu zwierzęcia przed ubojem.

Hormony pomagają zwierzętom rosnąć, rozmnażać się i utrzymywać codzienne funkcje organizmu; w związku z tym każdy produkt zwierzęcy, od mięsa po mleko lub jaja, zawiera naturalnie występujące hormony. Więc kiedy widzimy produkt mięsny, który twierdzi, że jest „wolny od hormonów”, w rzeczywistości powinien to być ten produkt, który był hodowany bez dodanych hormonów.

Wymagania Welfur Certyfikat

WelFur jest uznawanym przez Komisję Europejską systemem, który został zatwierdzony pod kątem ważności i wiarygodności oraz kwalifikuje się do prawnego wdrożenia. WelFur opiera się na metodologii naukowej i jest opracowywany przez niezależnych badaczy z siedmiu europejskich uniwersytetów zgodnie z zasadami programu Welfare Quality Komisji Europejskiej. Fermy futrzarskie objęte programem WelFur są certyfikowane przez niezależnych jednostki certyfikujące oraz audytorów. Aby uzyskać certyfikat, wymagane jest dokonanie oceny gospodarstwa, natomiast utrzymanie certyfikatu WelFur wymaga jednej oceny w ciągu roku.

Ocena gospodarstwa obejmuje ponad 20 różnych pomiarów, z których wszystkie zostały wybrane ze względu na ich wiarygodność i trafność naukową. Pomiary przeprowadza się na reprezentatywnej próbie gospodarstwa. W sumie ocena zajmuje 6-8 godzin, a po ocenie wszystkie gospodarstwa otrzymują łączną punktację gospodarstwa.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Wdrożenie przepisów uwzględniających dobrostan zwierząt

W trakcie prowadzenia działalności z wykorzystaniem zwierząt należy zastosować się do wymogów humanitarnego traktowania istot żywych. Do głównych zasad należą:

 • Traktowanie zwierząt zgodnie ze współczesną wiedzą naukową, z poszanowaniem wartości społecznych i etycznych.
 • Zapewnienie wysoko wartościowego pożywienia.
 • Minimalizowanie działań, w wyniku których dochodzi do powstania bólu, stresu i cierpienia u zwierząt.
 • Przetrzymywanie zwierząt w odpowiednich warunkach bytowych.
 • Zadbanie o bezpieczną reprodukcję zwierząt.
 • Troszczenie się o podstawowe potrzeby zwierząt, w odniesieniu do ich gatunku.
 • Odpowiedzialne wykorzystywanie zwierząt w celach wykraczających poza ich naturalne warunki życia, np. w usługach rekreacyjnych, pracach badawczych czy do prac wysiłkowych.

Zakres przepisów prawa w obszarze dobrostanu

W przepisach dotyczących procedur bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej nad zwierzętami uwzględnia się:

 • Zwierzęta pracujące
 • Zwierzęta towarzyszące w codziennych pracach
 • Skorupiaki
 • Ptactwo drobiowe
 • Trzodę chlewną
 • Młode cielęta
 • Zwierzęta futerkowe

Naruszenie dobrostanu zwierząt wiąże się z dużymi karami

Nieodpowiednie traktowanie zwierząt wywołuje sankcje karne. Zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opartej na pracy zwierząt lub wykorzystującej ich potencjał. Podmiotom, które dopuszczą się działań zagrażających zdrowiu i życiu zwierzętom, grożą grzywny, tymczasowy areszt lub nałożenie zakazu na zakup i posiadanie zwierząt.

Przedsiębiorstwa, które chcą dowiedzieć się więcej na temat poszanowania dobrostanu zwierząt oraz właściwych warunków ich przechowywania i żywienia, zapraszamy kontaktu. Jako eksperci udzielimy praktycznych porad oraz wskażemy, jak zarządzać dobrostanem zwierząt, aby uzyskać certyfikację i akceptację prowadzenia działalności z ich udziałem. Nasi konsultanci mogą pełnić funkcję Pełnomocnika w Państwa firmie aby zapewnić pełną zgodność systemu z wymaganiami.

Standardy definiujące dobrostan

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GlobalGAP – wymagania dla produkcji roślinnej i hodowli zwierząt

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

Dobra Praktyka Rolnicza – wymagania prawne

QS (Qualitat und Sicherhei) – wymagania dla produkcji rolnej i hodowli zwierząt

Reklama