Newsletter

Reklama

Kalkulator pracy online

Przelicznik jednostek pracy / siły pozwala zamienić wartość wyrażoną w danej jednostce na inną jednostkę. Do najbardziej popularnych przeliczeń jednostek pracy / siły należy:

  • Newton na Poundal
  • Newton na Funtsiła
  • Kilonewtoon na Kilopond

Przelicznik pracy

Wyniki:

Wartość Jednostka

Wzory do zamiany pomiędzy jednostkami

Jednostką siły w układzie SI jest Niuton [N].

Wzory systemu metrycznego / [N]

Wartość Zapis wykładniczy Jednostka Nazwa
1 1 N niuton
100000 10 x 104 dyn dyna
0.101972 1.019716 x 10-1 kG kilogram-siła
1 x 10-9 GN giganiuton
0.000001 1 x 10-6 MN meganiuton
0.001 1 x 10-3 kN kiloniuton
0.01 1 x 10-2 hN hektoniuton
0.1 1 x 10-1 daN dekaniuton
10 1 x 101 dN decyniuton
100 1 x 102 cN centyniuton
1000 1 x 103 mN miliniuton

Uwagi do kalkulatora

Po wprowadzeniu danej jednostki narzędzie, kalkulator automatycznie przelicza wartość dla wszystkich jednostek z danej kategorii. Kalkulator oblicza dokładną wartość jednostki, z uwzględnieniem 15 istotnych znaków. Dla wartości z zakresu poniżej 10^(-15) i powyżej 10^(15) zastosowano zapis matematyczny, np: 1.34e+16 co oznacza 1,34*10^(-16) co jest równe 0,000000000000000134.

Konwerter oblicza jednostki automatycznie. Po wprowadzenia wartości danej jednostki (obojętnie której) przelicza wartość pozostałych jednostek z danej kategorii. Aby wyczyścić („zerować”) narzędzie wystarczy wprowadzić dla danej (obojętnie której) jednostki wartość 0.

Sprawdź również

Kalkulator powierzchni

Kalkulator energii

Kalkulator temperatury

Kalkulator masy

Kalkulator objętości

Kalkulator pracy

Kalkulator emisji GHG

Reklama