Newsletter

Reklama

Certyfikacja systemów zarządzania jakością, standardy, normy

Certyfikacja systemów & norm International Organization for Standardization (ISO)

Certyfikacja systemów lub norm ISO jest procesem pozwalającym uzyskać potwierdzenie, że poszczególne obszary działania organizacji spełniają wymagania określone w normach i standardach odniesienia. Proces certyfikacji systemów i norm ISO jest złożony z wielu etapów, proces ten poświadcza, iż funkcjonujący w organizacji system zarządzania jest zgodny z wymaganiami stosownej normy i jest skutecznie wdrożony.

Wymagania norm i standardów ISO

Systemy certyfikacji ISO mają na celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację wymogów określonych w normach. Głównym jej etapem jest wdrożenie oraz audyt certyfikujący, w trakcie którego audytor jednostki certyfikującej dokonuje sprawdzenia całego zakresu działalności przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań normy ISO. Certyfikat dotyczy systemu zarządzania, a nie wyrobu w następujących obszarach:

International Organization for Standardization (ISO)

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) została powołana przez Międzynarodową Federację Narodowych Stowarzyszeń Normalizacyjnych (International Federation of the National Standardizing Associations ISA), zarządzana ze Szwajcarii, działająca do 1942 jako porozumienie najważniejszych na świecie organizacji standaryzacyjnych – amerykańskiej ANSI, niemieckiej DIN, francuskiej AFNOR i brytyjskiej BSI oraz polskiego PKN. W praktyce ISA działa głównie w Europie w krajach używających systemu metrycznego oraz które mają zastosowanie do wszystkich rodzajów procesów w organizacji. Do tej pory ISO opublikowało ponad 22 tysiące międzynarodowych standardów i powiązanych dokumentów, które dotyczą prawie każdej branży w tym również tych obejmujących nowoczesne technologie.

Proces uzyskania certyfikatów ISO

W celu uzyskania certyfikatu ISO należy przygotować się do certyfikacji. Proces dokumentowania i wdrażania tego systemu dzieli się na 3 podstawowe etapy. Do nich należą:

  • Wybór odpowiednich wymagań ISO;
  • Audyt wewnętrzny wymagań;
  • Wdrożenie procedur i udokumentowanie informacji;
  • Szkolenia dla pracowników;
  • Weryfikacja systemów ISO przed certyfikacja;
  • Certyfikacja i utrzymanie systemu ISO.

Organizacje, które podejmą decyzję o tym, aby wdrożyć u siebie ISO, udowadniają swoim klientom, że są wiarygodne, dobrze zorganizowane i mogą tym samym zagwarantować najwyższą jakość produktów i usług. Nadzór nad jednostką certyfikującą system ISO pełni jednostka akredytująca, które działają w oparciu o przepisy prawa krajowego i dyrektywy Unii Europejskiej. Wydaje ona akredytacje dla laboratoriów, jednostek certyfikujących personel, a także firm wydających certyfikaty systemów zarządzania. Do głównych jednostek akredytujących należy zaliczyć te zrzeszone w organizacjach EA i IAF, np. Polskie Centrum Akredytacji (PCA), DAkkS, UKAS, itp.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Wsparcie w uzyskaniu certyfikatów ISO

Szkolenia - oferujemy szeroki wachlarz szkoleń pozwalających lepiej zrozumieć wymagania standardów i korzyści, jakie niesie ze sobą solidne wdrożenie oraz certyfikacja ISO.

Analiza braków - weryfikujemy, w którym miejscu obecnie znajdujesz się na drodze do uzyskania certyfikatu ISO. Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, dowiesz się ile brakuje Ci jeszcze do pełnego sukcesu oraz które elementy systemu wymagają poprawy.

Usługi doradcze w celu uzyskania certyfikatów ISO

Na skorzystanie z naszych usług do tej pory zdecydowały się już setki producentów, przetwórców oraz dystrybutorów, informacje dostępne w dziale Referencje. Aby uzyskać certyfikat ISO bez dodatkowych kosztów należy przeprowadzić w swojej firmie następujące etapy:

  • Audyt wstępny. Na tym etapie najważniejsze jest zapoznanie się ze wszelką dokumentacją, zgromadzoną w siedzibie danego przedsiębiorstwa;
  • Wdrożenie systemu ISO (opcjonalnie, w przypadku gdy system nie został wdrożony lub posiada obszary nie zidentyfikowane a wykazane w ramach audytu wstępnego).
  • Audyt przed-certyfikacją – dokonywanie realizacji poszczególnych zapisów według wdrożonej dokumentacji. Mówiąc najprościej, na tym etapie przekonujemy się, czy obrany system przynosi oczekiwane rezultaty.
  • Utrzymanie systemu – oferujemy również nadzór nad systemami zarządzania w Państwa organizacji przez naszych specjalistów, funkcja pełnomocnika gwarantuje należyty poziom systemów jak również szkoleń wewnętrznych.

Wydanie certyfikatu

Ważność certyfikatu wynosi 3 lata po których następuje proces re-certyfikacji systemu ISO. Certyfikacja zapewnia, biorąc pod uwagę aktualny poziom wiedzy i techniki, że oferowane produkty spełniają wymagania systemów.

Koszty certyfikacji

Ceny certyfikacji zależą w dużej mierze od zakresu i wielkości organizacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

ISO 22000 norma bezpieczeństwa żywności

ISO 50001 norma efektywności energetycznej

ISO 14001 norma ochrony środowiska, aspekty środowiskowe

Reklama