Newsletter

Reklama

Zarządzanie kryzysowe, ocena, doradztwo

Zarządzanie kryzysowe – RASFF, wycofania produktów doradztwo strategiczne (pełna poufność informacji)

We współczesnym świecie zagrożenia bezpieczeństwa państwa mają różnorodne oblicza, przyczyny oraz zasięg. Mogą one mieć charakter polityczny, militarny, ekonomiczny, społeczny, ekologiczny lub epidemiologiczny. W każdym z tych przypadków system organizacji państwa musi zmierzyć się z nie lada wyzwaniem logistycznym, organizacyjnym oraz finansowym. Aby temu podołać, niezbędne są jak najlepsze rozwiązania z zakresu zarządzania kryzysowego, a także wykwalifikowani specjaliści, którzy pod względem organizacyjnym sprostają każdemu wewnętrznemu lub zewnętrznemu zagrożeniu.

Sytuacje kryzysowe w organizacji

Sytuacje kryzysowe dotyczące bezpośrednio wizerunku marek, firm i osób mogą wystąpić w dowolnym czasie i dotyczyć wszystkich podmiotów i osób działających aktywnie na rynku. Każdy podmiot i każda osoba jest narażona na kryzys wizerunkowy. Kryzys w organizacji skupia uwagę mediów i bezpośredniego otoczenia biznesowego. W kryzysie kluczowe jest szybkie i sprawne działanie służb PR’owych, finansowych oraz jakościowych.

Organizacja w kryzysie może bardzo szybko znaleźć się w centrum zainteresowania mediów, środowiska biznesowego, konkurencji, a także lokalnej społeczności. Kluczowym elementem zapobiegania kryzysom lub minimalizowania związanych z nimi strat wizerunkowych są szybkie i skuteczne działania PR – doradztwem w takich sytuacjach zajmuje się PR kryzysowy.

Komunikacja z zainteresowanymi stronami

W ramach komunikacji kryzysowej, nacisk kładziemy na prewencję. Podejmujemy działania w celu wczesnej identyfikacji i neutralizacji możliwych zagrożeń tak, aby uniknąć sytuacji kryzysowych. Przeprowadzamy analizę zasobów i działań Klienta w celu określenia możliwych źródeł zagrożeń. Prowadzimy monitoring mediów w poszukiwaniu wzmianek o Kliencie lub jego branży. Przeprowadzamy audyty przepływu informacji w firmie, doradzamy w kwestii składu i metody działania sztabu kryzysowego, utrzymujemy standby kryzysowy.

Równolegle z działaniami prewencyjnymi przygotowujemy Klientów na ewentualność wystąpienia sytuacji kryzysowej. W tym celu tworzymy szczegółowe procedury kryzysowe, scenariusze wydarzeń oraz wzory oświadczeń i komunikatów prasowych, prowadzimy szkolenia dla pracowników oraz członków kierownictwa z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową i wystąpień publicznych, organizujemy symulacje kryzysowe, które pozwalają na przetestowanie nabytych umiejętności i wdrożonych procedur.

Reagujemy szybko na kryzys

W sytuacjach kryzysowych świadczymy usługi doradcze, mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej. Rekomendujemy najlepsze działania, tworzymy komunikaty do mediów, umożliwiamy kontakt z kluczowymi dziennikarzami. Cały czas na bieżąco monitorujemy rozwój sytuacji w celu opracowania najbardziej prawdopodobnych scenariuszy działań. Po zażegnaniu sytuacji kryzysowej monitorujemy media pod kątem informacji nawiązujących do sytuacji kryzysowej, analizujemy podjęte działania i formułujemy rekomendacje na przyszłość dotyczące np. działań naprawczych, kampanii społecznych, itp.

Ochrona Wizerunku to kompleksowa usługa chroniąca osoby, firmy i instytucje przed pomówieniami i zniesławieniami, nieuczciwą konkurencją, hejtem oraz agresją w Internecie. Ochrona Wizerunku to zestaw działań monitorujących, prewencyjnych oraz interwencyjnych, których zastosowanie wpływa pozytywnie na wizerunek Klienta. Ochrona Wizerunku to autorska usługa, która na rynku polskim pojawiła się jako uzupełnienie podstawowej oferty usług doradczych przez naszych specjalistów usług.

Etapy umożliwiające identyfikację problemu:

  • Precyzyjny audyt sytuacji wyjściowej,
  • Określenie interesariuszy i grup dotkniętych kryzysem,
  • Strategia kryzysowa, obejmująca scenariusze kryzysowe, manual kryzysowy, wzory odpowiedzi dla prasy i w mediach społecznościowych,
  • Wszechstronne szkolenie sztabu kryzysowego,
  • Przygotowanie oświadczenia i wzięcie na siebie roli biura prasowego oraz bezpośredniego kontaktu z dziennikarzami przez cały okres trwania sytuacji kryzysowej.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Zarządzanie ryzykiem, ocena, doradztwo, audity

RASFF - Food and Feed Safety Alerts

Obrona żywności taccp vaccp haccp, food fraud

Obrona żywności - food defense dla produkcji i handlu

Reklama