Newsletter

Reklama

Efisc, gtp w sektorze pasz i żywności

European Feed and Food Ingredient Safety Certification Aisbl (EFISC-GTP) – bezpieczeństwo pasz

EFISC & GTP to certyfikat dotyczący produkcji i dystrybucji produktów paszowych i/lub spożywczych oraz produktów ubocznych pochodzenia roślinnego. Stanowi podstawowy filar Dobrej Praktyki Produkcji (GMP), która określa wymogi przy produkcji bezpiecznych pasz dla zwierząt. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją, dystrybucją i sprzedażą pasz (feed materials) i dodatków do pasz (feed additives).

Uchwalenie zasad bezpiecznego wytwarzania paszy

European Feeds Ingredients Safety Certification system (EFISC) został przygotowany przez Stowarzyszenie Przemysłu Skrobi (AAF), Europejską Radę Biodiesla (EBB) i Europejską Federację Przemysłu Olejarskiego Pasz Białkowych (FEDIOL). Certyfikat podlega modyfikacjom w zależności od obowiązujących wymagań prawnych i regulacji w branży produkcyjnej w Europie. Europejski przewodnik dobrej praktyki w zakresie zbioru, transportu, składowania, sprzedaży i produkcji przemysłowej bezpiecznych materiałów paszowych/ składników żywności.

Dla kogo przeznaczony jest EFISC?

Certyfikat EFISC potwierdza bezpieczeństwo, które zostało zachowane przez przedsiębiorstwo w procesie produkcji i handlu paszami. Certyfikacji podlegają przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją żywność oraz pasze w skali przemysłowej (tj. gorzelnie, olejarnie, zakłady skrobiowe, zakłady produkcji biopaliw). Z obowiązku wyłączone są podmioty produkujące dodatki paszowe w ramach produkcji podstawowej lub w wyniku handlu tymi materiałami. System EFISC obejmuje w szczególności następujace sektory branżowe producentów żywności i pasz:

 • olejarnie, wytwórców śrut rzepakowych, sojowych, słonecznikowych oraz przetwórców oleju palmowego i kokosowego
 • zakłady przetwórcze skrobi kukurydzianej, pszenicznej, ziemniaczanej oraz z gorszku.
 • Rafinerie biodiesla wytwarzające glicerynę.

Jakie parametry brane są pod uwagę podczas certyfikacji EFISC ?

Ocenie podlega bezpieczeństwo produkowanych pasz, które pochodzą z zintegrowanych zakładów przetwórczych. Produkcja pasz może polegać również na rafinacji nasion posiadających oleje w celu uzyskania kwasów tłuszczowych będących pozostałością procesów przetwórstwa. EFISC / GTP koncentruje się na wytycznych branżowych przewodników określających wymagania programów wstępnych oraz systemu HACCP.

Jakie parametry brane są pod uwagę podczas certyfikacji GTP?

Wymagania GTP odnoszą się głównie do procesów handlowych, magazynowych oraz transportu zbóż i pasz. Swoim zakresem obejmuje handel żywnością i materiałami paszowymi pochodzenia roślinnego.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Wdrożenie systemu EFISC&GTP w firmie

Implementacja systemu EFISC GTP wymaga przejścia przez następujące etapy:

 • Rozeznanie konsultanta w dotychczasowych metodach produkcji paszy.
 • Audyt przedwdrożeniowy (tzw. zerowy).
 • Szkolenia dla pracowników.
 • Opracowanie szczegółowej dokumentacji systemów produkcyjnych na podstawie Europejskiego przewodnika dobrej praktyki w zakresie zbioru, transportu, składowania, sprzedaży i produkcji przemysłowej bezpiecznych materiałów paszowych/składników żywności.
 • Doradztwo w zakresie metod stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa materiałów paszowych.
 • Wdrożenie systemu EFISC & GTP.
 • Obserwacja zmian wprowadzonych w firmie – bieżący monitoring.
 • Uzyskanie certyfikacji systemu.
 • Wykonanie audytu powdrożeniowego.
 • Analiza raportu przygotowanego po ocenie parametrów i wprowadzonych zmian.

Korzyści dla firmy z wdrożenia EFISC / GTP

Korzyści jakie otrzyma przedsiębiorstwo dzięki wdrożeniu certyfikatu EFISC lub GTP:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pasz.
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia sytuacji, w wyniku której produkowana pasza nie posiadałaby odpowiedniej jakości.
 • Cykliczną analizę zabezpieczeń stosowanych w przedsiębiorstwie i ich ewentualną modyfikację ze strony specjalistycznej firmy.
 • Szczegółową weryfikację procesów zachodzących w łańcuchu paszowym.
 • Wzmocnienie zaufania wśród głównych odbiorców pasz – przedsiębiorców i farmerów.
 • Podkreślenie wysokiej jakości produkowanych pasz.
 • Analizę zgodności użytych składników wobec określonych standardów w branży.

Produkcja pasz wymaga wprowadzenia i ustandaryzowania systemów, które pozwolą uzyskać wysoki poziom wytwarzanych wyrobów. Uzyskanie certyfikatu EFISC GTP z pewnością potwierdzi spełnienie międzynarodowych norm przez przedsiębiorstwo w zakresie produkcji, dystrybucji i handlu. Zwiększając renomę firmy na rynku.

Sprawdź również

European Feed and Food Ingredient Safety Certification Aisbl

GMP+ standard bezpieczeństwa pasz

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

FAMI-QS feed ingredients

QS (Qualitat und Sicherhei) – wymagania dla produkcji rolnej i hodowli zwierząt

Reklama