Newsletter

Reklama

ISO 37001 systemu antykorupcyjne w firmie

ISO 37001 – system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi wdrożenia, audyty, certyfikacja, szkolenia

Korupcje, finansowe niedociągnięcia czy działanie na niekorzyść innych przedsiębiorstw było dość powszechną praktyką, zanim pojawiły się standardy prowadzenia działalności. Jedną z nich jest ISO 37001, które wprowadza normy przeciwdziałania korupcyjnym praktykom w firmie. Norma ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi jest międzynarodowym standardem wspomagającym działania firm i instytucji które chcą zwiększyć zaufanie do rzetelności i bezstronności ich działania. System można zastosować w każdej organizacji.

Proces wdrożenia ISO 37001

Zanim zostaną wprowadzone praktyki antykorupcyjne, firma poddaje się zewnętrznemu audytowi przedwdrożeniowemu, który ocenia prawidłowość procesów wykonywanych wewnątrz organizacji. Przeprowadzane są następujące analizy:

 • Analiza struktury organizacyjnej pod względem możliwości wystąpienia nadużyć.
 • Kontekst organizacji, w tym potrzeby i oczekiwania interesariuszy.
 • Zaangażowanie kierownictwa.
 • Ocena ryzyk i szans oraz działania podejmowane w związku z nimi.
 • Monitorowanie i raportowanie.
 • Środki mające na celu osiągnięcie ciągłego doskonalenia
 • Analiza zakresu odpowiedzialności za poszczególne czynności działów.
 • Analiza potencjalnych zagrożeń wewnątrz i na zewnątrz firmy.
 • Analiza stosowanych mechanizmów obronnych.
 • Analiza zasad przyjętych w kodeksie etycznym przedsiębiorstwa.

Kadra zarządzająca i personel zostają przeszkoleni z zasad antykorupcyjnych

Przed wdrożeniem standardu pracownicy firmy uczą się zasad, na których opiera się certyfikowana norma ISO 37001. Zostają przeszkoleni z nowo wprowadzanych w firmie narzędzi, sposobów reagowania oraz rozpoznawania przejawów zachowania korupcyjnego. W wyniku przeprowadzonego audytu wdrożeniowego określane zostają obszary podatne na zagrożenia, do których przykładana jest szczególna uwaga na szkolenia. Zwłaszcza w zakresie minimalizowania ich skutków.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Wdrożenie standardu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

W wyniku analizy procesów zachodzących w firmie jest przygotowywana szczegółowa dokumentacja, w oparciu o którą zostanie wprowadzony standard ISO 37001. Firma dowiaduje się, jakie działania musi usprawnić w celu uzyskania certyfikacji oraz jakich zadań się podjąć, aby utrzymać system oceniający i przeciwdziałający zagrożeniom. Proces wdrożenia przebiega następująco:

 • Opracowanie dokumentacji wdrożenia systemu zarządzania zagrożeniami korupcyjnymi.
 • Przygotowanie polityki antykorupcyjnej oraz powiązanych z nią procedur systemowych.
 • Przeprowadzenie szkoleń antykorupcyjnych dla personelu firmy.
 • Dokonanie przeglądów procesów zarządzania organizacją.
 • Wykonanie audytów weryfikujących system zarządzania.
 • Wprowadzenie działań korygujących i naprawczych.
 • Ponowne przeprowadzenie weryfikacji systemu.

Pozytywna ocena wiąże się z wprowadzeniem normy ISO 37001 w organizacji, nad którą sprawujemy pełną opiekę. Oferujemy naszym klientom również usługi doradcze po zakończeniu certyfikacji. Zwłaszcza wsparcie w doskonaleniu wprowadzonych rozwiązań.

Zidentyfikowanie ryzyka korupcyjnego

Dzięki wdrożeniu standardu ISO 37001 firma dowiaduje się, jak sprawnie zarządzać przejawami korupcyjnymi oraz jak zareagować w przypadku pojawienia się potencjalnych zagrożeń. Podczas procesu wdrożenia pracownicy są szkoleni z przeprowadzania identyfikacji i analizy ryzyka, które opierają się na:

 • Przeanalizowaniu zachodzących procesów pod kątem słabości systemu.
 • Wykrywaniu korupcyjnych działań w oparciu o przyjęte w firmie parametry.
 • Wypracowaniu listy potencjalnych zagrożeń korupcyjnych.
 • Wykorzystywaniu narzędzi do zarządzania ryzykiem.

Naszym klientom zapewniamy doradztwo przed, w trakcie i po wdrożeniu certyfikatu ISO 37001. Dbamy o to, aby każdy z pracowników zrozumiał specyfikę przeciwdziałania zagrożeniom oraz reagował na potencjalne zachowania korupcyjne w ustandaryzowany sposób.

Inne systemy związane z zarządzaniem antykorupcyjnym

 • ISO/IEC 27043:2015 – Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Pryncypia i procesy w dochodzeniach związanych z incydentami (Incident investigation principles and processes).
 • ISO 19600 Systemy zarządzania zgodnością – Wytyczne, niniejsza norma zawiera wytyczne dotyczące ustanawiania, opracowywania, wdrażania, oceny, utrzymywania oraz doskonalenia skutecznego i elastycznego systemu zarządzania zgodnością w organizacji.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Zarządzanie ryzykiem, ocena, doradztwo, audity

Zarządzanie kryzysowe, ocena, doradztwo

Raporty etyczne, raporty społeczne CSR

Reklama