Newsletter

Reklama

IRIS ISO 22163 systemy w kolejnictwie

ISO 22163 – system zarządzania jakością w przemyśle kolejowym wdrożenia, audyty, certyfikacja i szkolenia

ISO/TS 22163 to standard efektywnego zarządzania przemysłem kolejowym, który można spotkać pod nazwą IRIS. Został ustanowiony przez UNIFE w celu ustandaryzowania norm dotyczących przewozów, sprawności działania urządzeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa podróżującym. Wdrożenie na zgodność ze standardem IRIS jest skierowane w szczególności do firm realizujących kontrakty w przemyśle pojazdów szynowych oraz firm wykonujących końcowy montaż.

Wdrożenie systemu ISO 22163 / IRIS

Certyfikat ISO 22163 jest wdrażany w przedsiębiorstwach, które chcą doskonalić procesy biznesowe w celu wejścia na globalny rynek kolejowy. Przyjęcie norm określonych w certyfikacie ISO 22163 oznacza spełnienie wymogów wysokiej jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów oraz usług świadczonych przez przedsiębiorstwa z sektora kolejowego.

Norma ISO 22163 jest przeznaczona dla producentów taboru kolejowego oraz podmiotów związanych z ruchem kolejowym

Certyfikacja standardu zarządzania bezpieczeństwem i jakością w przemyśle kolejowym odnosi się organizacji, które zajmują się produkcją maszyn i elementów taboru kolejowego oraz ich podwykonawców. O przyznanie certyfikatu ISO 22163 mogą również ubiegać się producenci systemów informatycznych oraz urządzeń sygnalizacyjnych, które mają bezpośredni wpływ na działanie systemu kolejowego.

Podejście procesowe przy wdrażaniu ISO 22163 opiera się na wymaganiach norm ISO

Podczas wprowadzania w firmie międzynarodowego standardu dla przemysłu kolejowego należy zapewnić przejrzystość zachodzących procesów. Do wymogów, które należy wypełnić, zaliczają się:

 • Uporządkowanie dokumentacji procesów oraz zainteresowanych stron.
 • Zdefiniowanie odpowiedzialności za zarządzanie wybranymi procesami.
 • Oszacowanie potencjalnego ryzyka w zachodzących procesach.
 • Określenie polityk bezpieczeństwa.
 • Wprowadzenie narzędzi mających na celu doskonalenie usług świadczonych przez organizację.
 • Wyznaczenie parametrów służących do oceny jakości usług i produktów.
 • Opracowanie ustandaryzowanych metod rozwiązywania problemów.
 • Przestrzeganie terminowych dostaw do klientów.

Jako eksperci we wdrażaniu certyfikatów ISO podpowiemy, w jaki sposób usprawnić prowadzone działania w przemyśle kolejowym. Wskażemy optymalne metody zarządzania zasobami organizacji oraz rozwiązania naprawcze. Zapewniamy profesjonalną weryfikacją na podstawie audytu, w trakcie którego ocenimy poprawność procesów zachodzących w firmie oraz możliwość starania się o certyfikację.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Korzyści z wdrożenia ISO 22163 / IRIS

Firma legitymizująca się standardem ISO 22163 uzyskuje wizerunek odpowiedzialnej organizacji. Uwiarygodnia prowadzone działania, stając się rozpoznawalna dla podmiotów działających w przemyśle kolejowym oraz z nim powiązanym. Zarządzanie działalnością zgodnie z normą określoną przez ISO 22163 przyczynia się do:

 • Podniesienia jakości i bezpieczeństwa w obrębie łańcucha dostaw w przemyśle kolejowym.
 • Potwierdzenia spełnienia norm regulacyjnych przez jednostki akredytacyjne.
 • Redukcji ponoszonych kosztów.
 • Uzyskania pewności o bezpieczeństwie technicznym i niezawodności używanego sprzętu.
 • Wpisania firmy do bazy danych IRIS, co potwierdza przejrzystość działań prowadzonych przez organizację.
 • Łatwiejszego pozyskania zainteresowanych współpracą partnerów biznesowych i klientów.
 • Doskonalenia rozwiązań opartych na monitoringu systemu zarządzania jakością.
 • Wprowadzania na bieżąco działań korygujących oraz naprawczych.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Ochrona środowiska, system EMAS

Projektowanie technologiczne, projekty linii i zakładów

Maszyny i urządzenia ocena zgodności

Reklama