Newsletter

Reklama

Obrona żywności - food defense dla produkcji i handlu

Food Defense – ochrona żywności przed czynnikami zewnętrznymi

Firma zapewni wysoki poziom ochrony przed zafałszowaniem lub oszustem i zewnętrznymi zanieczyszczeniami artykułów spożywczych, wdrażając Food Defense. Organizacja w ten sposób wykaże zaangażowanie w produkcję, przetwarzanie i magazynowanie produktów według najwyższych standardów ochrony żywności.

Oszustwa podczas obrotu żywnością?

Walka z oszustwami w branży spożywczej wymaga całkowitego podejścia obejmującego współpracę pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami na wszystkich poziomach łańcucha żywnościowego. Dochodzenia przeprowadzone przez Europol sugerują, że syndykaty przestępczości zorganizowanej coraz częściej stoją za przypadkami oszustw i fałszowania żywności. W związku z tym wykrywanie oszustw w branży spożywczej i zapobieganie im wymaga planowania strategicznego i inwestycji na szczeblu krajowym i europejskim oraz światowym. Oszustwo w kontekście żywności oznacza, że zmodyfikowano pochodzenie żywności, jej składu oraz sposobu, w jaki została uzyskana i / lub przygotowana, co musi być zgodny z prawdą.

Jak uchronić się przed zafałszowaniem żywności?

Zafałszowanie produktów żywnościowych wielokrotnie następuje wskutek działalności ludzkiej. Nie zawsze analiza zagrożeń jest w stanie ocenić adekwatnie poziom ryzyka ze strony człowieka. Zwłaszcza w przypadku celowego skażenia żywności materiałami toksycznymi przez pracowników czy osoby z zewnątrz. Osoby dokonujące takich działań chcą przeważnie wywołać niekorzyść po stronie konkurenta z branży. Zafałszowania żywności mogą mieć następujący charakter:

 • Rozcieńczenie - zmieszanie ciekłego składnika o dużej wartości z substancją o niższej wartości.
 • Zastąpienie - podmiana składnika lub części produktu o dużej wartości innym składnikiem lub częścią produktu o niższej wartości.
 • Ukrywanie - ukrywanie niskiej jakości składników żywności lub produktu.
 • Etykietowanie wprowadzające w błąd - umieszczanie fałszywego oświadczenia na opakowaniu w celu uzyskania korzyści ekonomicznych.
 • Niezatwierdzone ulepszenie - dodawanie nieznanych i niezadeklarowanych dodatków do produktów spożywczych w celu poprawy atrybutów jakości.
 • Podrabianie - kopiowanie nazwy marki, koncepcji opakowania, receptury, metody przetwarzania itp. produktów spożywczych w celu uzyskania korzyści ekonomicznych.
 • Produkcja / kradzież / przekierowanie na szarej strefie - sprzedaż nadwyżki niezgłoszonego produktu.

Produkty najczęściej, które podlegają fałszowaniu: oliwa z oliwek, mleko, miód, szafran, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, wino winogronowe, ekstrakt waniliowy i ryby. Różne organizacje międzynarodowe pracują nad opracowaniem wiarygodnych metod analizy żywności i wykrywania oszustw.

Food Defense – postulat ochrony żywności

Przedsiębiorstwa produkcyjne koncentrują się na obronie żywności przed możliwością umyślnego skażenia przez ludzi lub substancje szkodliwe. Zgodnie z normami europejskimi mają obowiązek wdrożenia procedur opartych na systemie HACCP. Wskazuje on na szereg zasad do spełnienia podczas cyklu produkcyjnego żywności – począwszy od otrzymania surowców, poprzez ich przetworzenie, aż po umieszczenie na rynku konsumenckim. Przechodząc następujące etapy: przygotowanie produktów, zapakowanie, magazynowanie i transport.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Współpraca z naszymi specjalistami obniży ryzyko

Analiza zagrożeń ma na celu wyeliminowanie wszelkich szkodliwych czynników występujących w otoczeniu żywności, które mogłyby spowodować szkodę na zdrowiu lub życiu konsumentów. Podczas weryfikacji procesu produkcji kontrolowane są przede wszystkim zagrożenia fizyczne, biologiczne i chemiczne. Nadzór nad ochroną żywności trwa od fazy wytworzenia, aż po etap kończący się sprzedażą artykułów spożywczych.

Usługi dotyczące Food Defense

W ramach współpracy opartej na standardzie Food Defense proponujemy:

 • Wyznaczenie mechanizmów kontroli łańcuchów dostaw.
 • Oddzielenie poziomu akceptowalnego od zagrażającego skażeniu żywności.
 • Wprowadzenie automatycznych działań naprawczych (w przypadku przekroczenia przyjętych norm).
 • Specjalistyczną dokumentację procesów food defense.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Transported Asset Protection Association (TAPA)

Obrona żywności TACCP VACCP food fraud

Food Adulteration Incidents Registry (FAIR)

Federal Institute for Risk Assessment (BfR)

FARNHub (Food Authenticity Research Network Hub)

Reklama