Newsletter

Reklama

ISO 28000 łańcuch dostaw

ISO 28000 - specyfikacja dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw

ISO 28000 to uznana na całym świecie norma dotycząca certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. Dzięki certyfikacji ISO 28001 organizacja może poprawić standardy bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw, optymalizując procesy, a tym samym zwiększając konkurencyjność swojej produktów i usług.

Podstawowe wymagania ISO 28000

Zapewnienie bezpieczeństwa produktów w logistyce wymaga stosowanie skutecznych zabezpieczeń fizycznych (np. nadajniki GPS, specjalny tabor, etc.). Analiza przypadków nieprawidłowości i kradzieży wskazuje, że najsłabszym elementem funkcjonowania firm branż transportowej i spedycyjnej jest brak systemu, który zabezpieczy firmę przed współpracą z nierzetelnym podwykonawcą. Zdecydowanie warto rozważyć wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez standard ISO 28000. Budowa systemu zarządzania opartego na wynikach analizy ryzyka pozwoli zidentyfikować sytuacje, które są obarczone największym ryzykiem.

Wdrożenie ISO 28000

Wdrożenie wymagań normy ISO 28000 nie stwarza dużych trudności. W każdej firmie transportowej bądź spedycyjnej jest wielu pracowników z bogatym doświadczeniem i olbrzymią znajomością rynku. Zdyskontowanie wiedzy, która jest w organizacji, wypracowanie praktycznych procedur i zasad może skutecznie zabezpieczyć firmę przed wyłudzeniami ładunków a także podnieść jakość świadczonych usług. W skład wytyczanych wchodzą następujące normy:

  • ISO 28000 - The Security Management Standard (SMS) requirements standard, a specification for an SMS against which organizations can certify compliant.
  • ISO 28001 - Provides requirements and guidance for organizations in international supply chains.
  • Assists in meeting the applicable authorized economic operator (AEO) criteria set forth in the World Customs Organization Framework of Standards and conforming national supply chain security programmes.
  • ISO 28002 PAS - Development of resilience in the supply chain - Requirements with guidance for use.
  • ISO 28003 - Requirements for bodies providing audit and certification of supply chain security management systems
  • ISO 28004 - provides generic advice on the application of ISO 28000.
  • ISO/AWI 28005 - ( Under development) Electronic port clearance (EPC) -- Part 1: Message structures.
  • ISO/AWI 28005 - Electronic port clearance (EPC) -- Part 2: Core data elements.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

GDP dobra praktyka dystrybucyjna w logistyce

BRC Storage dla magazynów i firm logistycznych

IFS Logistyka dla firm handlowych i logistycznych, transportu

SQAS - Safety & Quality Assessment System

Reklama