Newsletter

Reklama

ISO 50001 systemy efektywności energetycznej, oze

ISO 50001 – System zarządzania energią oraz efektywnością energetyczną

Coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza systemy optymalnego zarządzania zasobami naturalnymi oraz redukcji zużycia mediów. System zarządzania energią ISO 50001 uznaje się za normę wprowadzającą firmę na drogę perspektywicznego doskonalenia się, zgodnie z najnowszymi trendami. ISO 50001 jest międzynarodowym standardem zarządzania energią, który określa ramy dla poprawy efektywności energetycznej, która ma zastosowanie w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i branży, w której działa.

Cele normy ISO 50001

Norma zarządzania energią w przedsiębiorstwie ma na celu zredukowanie zużycia zasobów energetycznych. ISO 50001 zostało wprowadzone, aby osiągnąć poziom ich efektywnego wykorzystania. W tym celu zachęca się firmy do przeprowadzania cyklicznych audytów energetycznych oraz dokonywania przeglądów częstotliwości zużycia energii.

ISO 50001 jest wymagającym standardem, którego wprowadzenie powinno zostać poprzedzone wskazaniem obszarów użytkowania energii. Dopiero wówczas staje się możliwe zakreślenie planu usprawnienia systemu zarządzania energią oraz wyznaczenie rozwiązań go doskonalących.

Wdrożenie normy ISO 50001

Pierwszym zadaniem, jakie powinna wykonać firma przed podjęciem decyzji o wdrożeniu normy energetycznej, jest zlecenie audytu zewnętrznej firmie. W wyniku przeprowadzenia szczegółowego przeglądu energetycznego, uzyska odpowiedź o efektywności systemu zarządzania energią oraz możliwości jego udoskonalenia. W celu wdrożenia certyfikatu ISO 50001 należy:

 • Opracować politykę energetyczną przedsiębiorstwa, na którą składają się cele energetyczne, obowiązki zarządu i działów firmy, doskonalenie procesów, itd.
 • Wyznaczyć procesy zachodzące w firmie przy użyciu energii.
 • Oszacować koszty dotychczasowego zużycia energii w przedsiębiorstwie.
 • Wskazać obowiązki pracowników w zakresie zarządzania zasobami.
 • Określić mechanizmy prowadzenia nadzoru nad wykorzystywaniem zasobów energetycznych.
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Wdrożenie normy energetycznej w przedsiębiorstwie wymaga spełnienia następujących warunków:

 • Wyznaczenie celów i kluczowych zadań w ramach zarządzania energią.
 • Wprowadzenie systemów monitorujących zużycie energii.
 • Ustandaryzowanie działań korygujących i naprawczych.
 • Określenie optymalnych parametrów wydajnego zarządzania zasobami.
 • Cykliczne przeprowadzanie przeglądów i audytów energetycznych.
 • Wyznaczenie zadań w zakresie kontroli operacyjnej.

Przedsiębiorstwa wdrażające certyfikat ISO 50001 ograniczają zużycie energii

Zarządzanie wpływem na środowisko i zasoby naturalne jest powszechnie doceniane przez organizacje odpowiedzialne społecznie. Celem systemu zarządzania energią jest zoptymalizowanie zużycia energii, które poskutkuje obniżeniem emisji dwutlenku węgla.

Firma dzięki wdrożeniu normy energetycznej zostanie uznana za organizację dbającą o ochronę środowiska naturalnego i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów. Wzmocni swoją reputację na międzynarodowym rynku, co poskutkuje nawiązaniem relacji z nowymi partnerami.

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 50001

Standard ISO 50001 doprowadza również do osiągnięcia korzyści o znaczeniu strategicznym dla firmy:

 • Zmniejszenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie.
 • Redukcja emisji zanieczyszczeń i ich negatywnego wpływu na środowisko.
 • Łatwość integracji systemu zarządzania energią z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001 i systemem zarządzania jakością ISO 9001.
 • Uzyskanie dostępu do najnowszych technologicznie rozwiązań.
 • Udoskonalenie metod serwisowania sprzętu firmowego.
 • Ustandaryzowanie polityk zarządzania zasobami firmowymi.
 • Wprowadzenie firmy na drogę ciągłego doskonalenia się i usprawniania rozwiązań.
 • Bieżące monitorowanie jakości działania energetycznego firmy.
 • Ocenianie poziomu wykorzystania energii w czynnościach zawodowych, co poskutkuje większą produktywnością.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Dyrektywa REDII biomasa i biopaliwa

Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska

Vbioss biomasa stała dla energetyki

Zrównoważy rozwój dla biomasy stałej. Wymagania łańcucha dostaw

Reklama