Newsletter

Reklama

System bezpieczeństwa żywności dostawców

Supplier Quality Management System (SQMS) - system zarządzania jakością dostawców

McDonald's opracował indywidualny standard zarządzania bezpieczeństwem żywności SQMS (ang. Supplier Quality Management System). Wymagania SQMS nie różnią się szczególnie od dobrze znanych norm takich jak BRC GS for Food Safety i IFS Food. Niektóre z wymagań są bardziej rozbudowane pod kątem ochrony interesów McDonald's i w oparciu o ich doświadczenia, jak np.: zarządzanie kryzysowe, czy też wymagania specyfikacji.

Wymagania systemu SQMS

Standard SQMS zawiera kilka wymaganych dla dostawców rozdziałów:

  • rozdział 2 obejmuje wymagania systemu zarządzania jakością (wymagania ogólne, nadzór nad dokumentacją, traceability i spełnienie wymagań prawnych).
  • rozdział 3 obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności kierownictwa (polityka, cele, przegląd zarządzania, odpowiedzialności i uprawnień).
  • rozdział 4 obejmuje wymagania w zakresie zarządzania kryzysowego (gotowość na sytuacje kryzysowe, wycofanie i odebranie produktu z rynku)
  • rozdział 5 obejmuje wymagania związane z realizacją wyrobu (wymagania w zakresie programów warunków wstępnych GMP/GHP, analiza zagrożeń HACCP, specyficzne wymagania dla dostawców McDonald‘s, specyfikacje).
  • rozdział 6 obejmuje wymagania w zakresie weryfikacji i ciągłego doskonalenia (zarządzanie reklamacjami z restauracji, planowanie i ocenę wyników weryfikacji i doskonalenie systemu).

Certyfikacja standardu SQMS jest ograniczona i mogą ją wykonywać tylko wybrane przez McDonald's jednostki certyfikacyjne. Naszym celem jest weryfikacja zgodności ze Standardem „Systemu Zarządzania Jakością Dostawców” (SQMS) McDonald's jako warunek wstępny w celu rozpoczęcia współpracy z restauracjami McDonald's. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, na czacie lub za pomocą e-mail.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

NQMS standardy producentów żywności

System HACCP – bezpieczeństwo żywności

System tesco dla dostawców TFMS, ocena dostawcy

Reklama