certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

GMP+ B4 w transporcie i spedycji

GMP+ B4 w transporcie i spedycji

System GMP Plus B4 (GMP+ B4)
w transporcie i sedycji pasz, zbóż
i produktów ubocznych pochodzenia zwięrzecego (kat. 3)

System GMP+ w transporcie i spedycji staje się standardem wśród firm transportowych.

W standardzie GMP+B4 zwrócono szczególną uwagę na właściwe wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa paszowego:

 • ustawa Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (ze zmianami kliknij)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego ze zmianami kliknij)
 • rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (ze zmianami kliknij).

W standardzie GMP+B4 zasady HACCAP zostały odpowiednio zaimplementowane pod kątem transportu. W rezultacie określono specjalne wymogi odnośnie minimalnego poziomu czyszczenia oraz dezynfekcji po przewozie ładunku. Wymogi te znajdują się w International Database for Transport of Feed (IDTF).

Certyfikat dla firmy transportowej może być wydany po spełnieniu następujących wymagań:

 • opracowanie i wdrożenie standardu GMP+ B4;
 • utworzenie dokumentacji i zapisów z GMP+ B4;
 • opracowanie systemu HACCP na transport produktów luzem;
 • uzyskać licencję na transport pasz;
 • posiadać licencję na transport kjajowy i/lub zagraniczny.

Certyfikat GMP+ jest ważny przez okres trzech lat.

HACCP.

wycena iso 22000 haccp wdrożenia szkolenia

Zapewniamy profesjonalne wsparcie konsultanta, który wdroży system w Państwa firmie. Przejmie również obowiązki pełnomocnika ds. systemów jakości (przedstawiciela kierownictwa). Zakres obowiązków konsultanta oraz częstotliwość spotkań zostanie ustalona wspólnie z Państwem.

Oferujemy – sporządzenie Księgi GMP+ B4, dokumentacji systemowej, przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników, audyt kontrolny mający na celu sprawdzenie gotowości  przedsiębiorstwa do audytu certyfikacyjnego.

Wzorcowa ksiązka dla kierowców zgodna z GMP+ B4: kliknij.

Zakres systemu GMP Plus
Standard
Transport drogowy pasz GMP+ B4
Spedycja (drogowa, morska, logistyka) GMP+ B4
Transport kolejowy pasz GMP+ B4
Transport śródlądowy (w tym spedycja) GMP+ B4.2
Transport morski (w tym spedycja) GMP+ B4.3

Celem opracowanych standardów jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produktów paszowych, mając na uwadze fakt, że pasze stają się składnikami żywności i mają znaczący wpływ na jej jakość, smak i przede wszystkim bezpieczeństwo.

Formularz zapytania (GMP+ B4 transport i spedycja).

 

Księga GMP+ B4 w tym Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP) i Produkcyjnych (GMP) wzór:

 • GHP - Instrukcja higieny personelu i mycia rąk
 • GHP - Instrukcja mycia i dezynfekcji ładowni
 • GHP - Instrukcja ochrony zakladu przed szkodnikami
 • GHP - Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków
 • GHP - Ogólna instrukcja mycia i dezynfekcja
 • GHP - Instrukcja mycia i dezynfekcji wyposażenia transportu (tj węże, plandeki, itp.)
 • GHP - Instrukcja higieny pracowników
 • GHP - Instrukcja mycia i dezynfekcji komór transportowych
 • GHP - Instrukcja kontroli maszyn i urządzeń
 • GHP - Instrukcja dla kierowcy
 • GHP - Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę
 • GMP - Procedura postępowania z usługą niezgodną
 • GMP - Procedura planowania i organizowania szkoleń
 • GMP - Procedura przyjęcia zlecenia
 • GMP - Procedura nadzoru urządzeń kontrolno - pomiarowych
 • GMP - Procedura postępowania z reklamacjami
 • GMP - Procedura audytów wewnętrznych
 • GMP - Procedura przeglądu zarządzania
 • GMP - Procedura HACCP
 • GMP - Procedura zarządzania dokumentacją
 • Księga jakości GMP+ B4
 • Polityka jakości firmy i cele jakości

Karty zapisu:

 • Rejestr - Pomiar temperatury (obowiązkowy do prowadzenia)
 • Rejestr - Przyjęcie zlecenia
 • Rejestr - Postępowanie z wyrobem niezgodnym (obowiązkowy do prowadzenia)
 • Rejestr - Kontroli środków transportu (nie obowiązkowy)
 • Rejestr - Konserwacji maszyn i urządzeń (obowiązkowy do prowadzenia)
 • Rejestr - Księga reklamacji
 • Rejestr - Karta raportu z reklamacji
 • Rejestr - Karta przekazania odpadów
 • Rejestr - Karta kontroli urządzeń pomiarowo - kontrolnych
 • Rejestr - Karta kontroli mycia i dezynfekcji
 • Rejestr - Zaświadczenie o odbytym szkoleniu
 • Rejestr - Karta szkoleń