szkolenie kzr inig szkolenia redcert eu alkohol etylowy certyfikat biomasa odpadowa kursy iscc eu
certyfikacja-biopaliw.pl
HACCAP

Gorzelnie / producenci alkoholu

 

kzr inig redcert szkolenie gorzelnie etanol

praktyczne aspekty systemów KZR INiG / REDcert EU oraz spełnienie wymagań dyrektywy 2009/28 oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Szkolenie  skierowane jest do przedstawicieli firm sektora producentów destylatu rolniczego / alkoholu etylowego / bioetanolu / cukrowni a także dla firm handlowych.

Ulotka szkolenia do pobrania tutaj.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami systemów zrównoważonego rozwoju:

 • KZR INIG
 • REDcert EU
 • ISCC EU

Szkolenie poprowadzą wybitni eksperci oraz osoby związane z funkcjonowaniem systemów kryteriów zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa.

Gościem specjalnym będą Kierownik biura systemu certyfikacji KZR INiG oraz reprezentant Ministerstwa Gospodarki.

Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:

 • Wymagania prawne w zakresie kryteriów zrównoważonego rozowju.
 • Porównanie europejskich systemów zrównoważonego rozowju (KZR).
 • Biomasa odpadowa i pozostałości przeznaczone do produkcji etanolu.
 • Prezentacja wymagań systemu KZR INIG.
 • Prezentacja systemu REDcert / ISCC EU.
 • Kalkulacje emisji gazów cieplarnianych [GHG] w gorzelni, u producenta alkoholu etylowego, w zakładzie odwadniania.
 • Wymagania dla pierwszych punktów zbiórki odpadów / biomasy roślinnej.
 • Wymagania dla handlu destylatem rolniczym / alkoholem etylowym.
 • Identyfikacja biomasy spełniającej nowy wymagania dyrektywy 2009/28/WE w zakresie odpadów.

Koszt uczestnictwa:

a) 1.100 PLN netto / 1 osoba przy zgłoszeniu do 31.08.2015 r.

b) 1.350 PLN netto / 1 osoba przy zgłoszeniu do 31.08.2015 r.

Przy większej ilości zgłoszeń z jednej firmy stosujemy promocyjne stawki. Cena obejmuje rejestrację uczestnika, materiały szkoleniowe, obiad oraz uroczystą kolację pierwszego dnia, nocleg wraz ze śniadaniem oraz obiad drugiego dnia. Dodatkowo w trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli zapewniony serwis kawowy.

Najbliższy termin szkolenia: 10-11 wrzesień 2015 r. w Polichnie link do Google Maps [lokalizacja obiektu].

Formularz zgłoszenia można pobrać tutaj.

Kontakt w sprawach wiązanych ze szkoleniem:
Pani Beata Bilińska
Mob.: +48 665-451-204