Newsletter

Reklama

System HACCP wdrożenia

Wdrożenie system HACCP w łańcuchu bezpieczeństwa żywności i pasz oraz innych produktów konsumenckich

Bezpieczeństwo żywności to temat o szczególnym znaczeniu na całym świecie. Na producentach żywności i całym łańcuchu dostaw do konsumenta ciąży duża odpowiedzialność. Konsekwencją tego są coraz ostrzejsze regulacje prawne, które mają na celu zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa żywności oferowanej konsumentom finalnym.

Wymagania systemu HACCP

System HACCP jest narzędziem oceny zagrożeń z przeniesieniem odpowiedzialności za kontrolę produktu końcowego na poszczególne etapy procesu produkcji lub obrotu środkami spożywczymi lub paszami. System HACCP przygotowujemy indywidualnie dla każdej firmy (produkcji, magazynowania, transportu, handlu) uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności. System zapewnia, że przy dostępnej wiedzy i technice, produkt można uważać za bezpieczny dla zdrowia konsumenta. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat systemu HACCP prosimy o wypełnienie formularza. Podmioty zobowiązane do stosowania systemu HACCP:

Wdrożenie systemu HACCP

Oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP w oparciu o prawo polskie i EU lub zgodnie z normami lub standardami międzynarodowymi. System HACCP można wdrożyć w oparciu o następujące wymagania:

 • Przepisy prawa polskiego i unijnego - ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ze zm.), rozporządzenia 852/2004, 853/2004 i inne,
 • Norma ISO 22000 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego,
 • Standard BRC Global Standards - British Retail Consortium,
 • Standard IFS Food - International Featured Standards,
 • Standard FSSC 22000 / GFSI Global Food Safety Initiative,
 • Codex Allimentarius (wytyczne WHO/FAO Basic Text on Food Hygiene - annex to CAC/RCP 1-1969, rev. 4, 2003),
 • Food Safety Management System (FDA) Food and Drug Administration (FDA),
 • ISO /TS 22002-1 / PAS 220,

Wdrożenie i utrzymanie HACCP daje gwarancję bezpieczeństwa żywności, co niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw tj. zaufanie klienta do marki, zgodność z prawem. W firmie system HACCP umożliwia czytelny przegląd procedur związanych z produkcją lub obrotem żywnością oraz jasno określa odpowiedzialność za dane procesy. Dzięki temu zmniejsza się koszty związane z błędami. Zajmujemy się: również pomocą w projektowaniu zakładu, załatwieniem wszelkich formalności w Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej, a także szkoleń personelu, pomocy przy zmianie funkcjonalności i zakresu działalności zakładu, pomocy przed, w trakcie i po kontroli realizowanej przez urzędy (min. Inspekcja, Sanitarna, Weterynaryjna, PIORIN, WIJHRS, PIH i inne.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Nasza oferta wdrożenia i szkoleń z HACCP

 • Przeprowadzenie audytu wstępnego, który ma na celu zbadanie aktualnej stanu Państwa firmy w kontekście wymagań systemu HACCP
 • W oparciu o audyt przeprowadzimy wszelkie działania umożliwiające wdrożenie systemu bezpieczeństwa żywności lub pasz (doradztwo technologiczne, prawne, itp.)
 • Szkolenie kierownictwa oraz pracowników firmy zgodnie z wymogami przepisów prawa
 • Przygotujemy całość dokumentacji wymaganej przez organy kontroli urzędowej (sanepid i weterynaria) oraz jednostki certyfikujące.
 • Końcowym etapem będzie przeprowadzenie audytu wewnętrznego HACCP mającego na celu przygotowanie firmy do certyfikacji i utrzymywania systemu HACCP.

Świadczymy również usługi w zakresie oznakowania żywności oraz wdrożenia systemu identyfikacji i identyfikowalności produktów (kliknij).

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

Codex Alimentarius – International Food Standards

HACCP International

Certyfikat HACCP Plus

Reklama