certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

Łańcuch spożywczy

haccap

Wymagania HACCP dla różnych form transportu żywności

  • Transport drogowy zbóż konsumpcyjnych, płodów rolnych;
  • Transport w warunkach kontrolowanych (temperatura);
  • Transport posiłków w łańcuchu kateringowym;
  • Fracht dalekomorski zbóż, pasz, żywności;
  • Transport kolejowy.

Zakres i odniesienia normatywne.

Wymagania dla transportu określone zostały w rozporządzeniu (WE) 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz rozporządzeniu (WE) 853/2004 w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego (mięso, drób, ryby, mleko, itp.).

Środowisko pracy reguluje również kwestie dotyczące środowiska pracy, a także identyfikacji i identyfikowalności transportowanej żywności.

Proces kontroli.

Określa zasady dotyczące kontroli procesu w tym związane z planowaniem działań, opisywaniem wymagań dotyczących transportu i ich przeglądu przed podjęciem zobowiązania transportu. Standard w tym punkcie wskazuje właściwe zasady dotyczące komunikacji z klientem. Specyfikuje on również zasady dotyczące kontroli nad procesem transportu, utrzymania środków transportu w odpowiednim stanie technicznym i czystości, jak również prowadzenia zapisów w procesie transportu i podejmowania działań korygujących w przypadku występowania niezgodności.

Pomiary, analiza i doskonalenie.

Określa wymagania w zakresie utrzymania i doskonalenia systemu HACCP GHP, w tym zasady prowadzenia audytów wewnętrznych, weryfikacji systemu, wprowadzania działań zapobiegawczych i korygujących, jak również specyfikuje wymagania w zakresie procedury systemu wczesnego ostrzegania..

Więcej