certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

dyrektywa 2009/28

haccap

Kryteria zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów [2Bsvs - francuski system, NTA 8080 - holenderski system, RBS - brytyjski system]

INIG jest systemem certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biopaliw i biopłynów opracowanym przez polski Instytut Nafty i Gazu w Krakowie bazujący na wymaganiach dyrektywy 2009/28. Zakres obejmuje cały łańcuch produkcji biopaliw (biopłynów i biogazu), począwszy od produkcji rolnej i sprzedaży biomasy roślinnej, przez jej magazynowanie i przetwarzanie, aż po ostateczne wprowadzenie biopaliw (dystrybutory) do sprzedaży.

REDcert jest systemem certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biopaliw i biopłynów opracowanym zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/28. W ramach systemów wystawiane są certyfikaty zrównoważonego rozwoju dla:

 • firm skupowych biomasę (rzepak, kukurydzę, pszenicę, pszenżyto, słonecznik, soję, buraki cukrowe);
 • firm sukpujących z rynku odpady i pozostałości tj. zużyte oleje roślinne (UCO) oraz inne biodegradowalne odpady (kwasy tłuszczowe, oleje fuzlowe, etc.) z przeznaczeniem na produkcję biopaliw produkcji biopaliw (biopłynów i biogazu),
 • zakłady przetwórstwa (młyny, olejarnie, gorzelnie rolnicze, itp.);
 • wytwórców biokomponentów (estry metylowe, estry etylowe, bioetanol, HVO, biogaz, biopłyny, itp.);
 • magazyny i centra logistyczne;
 • firmy andlowe w łańcuchu biopaliw.

2Bsvs jest systemem certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biopaliw i biopłynów opracowanym zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/28. Zakres obejmuje cały łańcuch produkcji biopaliw (biopłynów i biogazu), począwszy od produkcji rolnej i sprzedaży biomasy roślinnej, przez jej magazynowanie i przetwarzanie, aż po ostateczne wprowadzenie biopaliw (dystrybutory) do sprzedaży.

Certyfikacja biopaliw ma na celu potwierdzenie osiągnięcia zgodności z wymogami dyrektywy 2009/28 w tym ograniczenia emisji CO2, ochronę środowiska. System skierowany jest do uczestników każdego łańcucha produkcji biomasy i biopaliw, magazyny skupowe zbóż, producentów oleju roślinnego, gorzelnie rolnicze, cukrownie oraz zakłady produkujące biopaliwa i biopłyny (np. estrownie, rafinerie, itp.)

Więcej informacji na temat Kryteriów Zrównoważonego rozwoju uzyskacie Państwo pod adresem www.certyfikacja-biopaliw.pl

International Sustainability & Carbon Certyfication (ISCC) to system certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw podobny w zakresie do REDcert. Określa standardy i procedury, jakie muszą być spełniowe w łańcuchu dostaw biopaliw, biopłynów oraz biogazu stosowanych do transportu.

ISCC jak i REDcert to systemy zatwierdzone przez niemiecką federalną Agencję ds. Rolnictwa i Żywności (BLE). Wyłącznie biopaliwa certyfikowane mogą być sprzedawane (polskie Narodowe Cele Wskaźnikowe NCW).

ISCC opiera się o 6 podstawowych zadad:

 1. Biomasa nie może pochodzić z gruntów, które mają wysoką bioróżnorodność (np. Natura 2000, ochrona ptactwa, itp.).
 2. Biomasa musi być produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej ( ochrona gleb, wód, powietrza oraz GAP).
 3. Pracownicy muszą być przeszkoleni i spełniać wymagania Kodeksu Pracy.
 4. Prawa człowieka muszą być prawami obowiązującymi.
 5. Produkcja biomasy nie może naruszać prawa lokalnego i międzynarodowego.
 6. Należy stosować dobre praktyki zarządzania.

System ISCC/REDcert/2Bsvs można zintegrować z innymi normami funkcjonującymi w firmie tj.: ISO 9001, ISO 14001, GMP plus więcej