system haccap w przemyśle pet food rozporządzenie 183/2005 w sprawie higieny pasz wdrożenie haccp instrukcji księga plan audyty wewnętrzne haccp, inspekcje, weryfikacja dokumentacji szkolenia wewnętrzne z haccp ghp gmp dla pracowników, gastronomii, przemysłu, piekarni
http://www.pet-food.pl
krytyczny punkt kontroli KPK CCP analiza zagrożeń

PET FOOD

system hacap w przemyśle paszowym, transport zbóż, dodatki do pasz, premiksy, Coccidiostats

PET FOOD - system HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli) przy produkcji karm dla zwierząt

Potencjał rynku karm dla psów oraz kotów jest ogromny i cały czas niewykorzystany. Potwierdza to ciągły wzrost sprzedaży gotowego pożywienia. Właścicielom czworonogów nie wystarcza już pożywienie zwyczajowe - zwiększa się zapotrzebowanie na karmy specjalistyczne, holistyczne, biologicznie odpowiednie oraz wszelkiego rodzaju przekąski. Tendencja ta, wymusza na przedsiębiorstwach dużą aktywność w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek. Odpowiednie dostosowanie asortymentu do oczekiwań konsumentów, a także marketing i promocja zwiększają szansę marki na sukces. Dlatego najsilniejszą pozycję na polskim rynku wciąż utrzymują producenci inwestujący w realizowane na szeroką skalę badania rynku i badania smakowitości karmy, które pomagają im trafnie rozszerzać asortymentowe portfolio i prowadzić skuteczne działania marketingowe.

System HACCP jest wymogiem prawnym zgodnie z wymogami art. 6 rozporządzenia (WE) 183/2005 ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz - przedsiębiorstwa produkujące materiały paszowe, mieszanki, dodatki do pasz (w tym transport, magazynowanie i sprzedaż).

Nasza oferta wdrożenia i szkoleń z HACCP:

 1. Przeprowadzenie audytu wstępnego, który ma na celu zbadanie aktualnej stanu Państwa firmy w kontekście wymagań systemu HACCP
 2. W oparciu o audyt przeprowadzimy wszelkie działania umożliwiające wdrożenie systemu bezpieczeństwa pasz (doradztwo technologiczne, prawne, itp.)
 3. Szkolenie kierownictwa oraz pracowników firmy zgodnie z wymogami przepsiów prawa
 4. Przygotujemy całość dokumentacji wymaganej przez organy kontroli urzędowej (weterynaria) oraz jednostki certyfikujące.
 5. Końcowym etapem będzie przeprowadzenie audytu wewnętrznego HACCP mającego na celu przygotowanie firmy do certyfikacji i utrzymywania systemu HACCP.

System HACCP wdrażamy w oparciu o:

 • Przepisy prawa polskiego i unijnego - ustawę o paszach (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ze zm.), rozporządzenia 183/2005 i inne (więcej),
 • Normę FSSC 22000 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Pasz - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha paszowego (więcej),
 • Standard GMP+ (więcej),
 • Standard QS (więcej),
 • EFISC (więcej),
 • Overcome / Qualimat,
 • GTP code / GTAS / AIC,
 • Fami QS (więcej).

Wdrożenie i utrzymanie HACCP daje gwarancję bezpieczeństwa pet food-ów. Co niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw tj. zaufanie klienta do marki, zgodność z prawem. W firmie system HACCAP umożliwia czytelny przegląd procedur związanych z produkcją lub obrotem paszami oraz jasno określa odpowiedzialność za dane procesy. Dzięki temu zmniejsza się koszty związane z błędami.

W celu uzyskania wyceny systemu HACCP oraz dodatkowych informacji prosimy o wypełnienie formularza.

Świadczymy również usługi pomocnicze dotyczące oznakowania pasz – (klinkij).

Zasady systemu HACCP w sektorze pasz:

 • Zasada 1 (art. 6 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) 183/2005) - określanie wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec, lub które należy wyeliminować bądź zredukować do możliwego do przyjęcia poziomu.
 • Zasada 2 (art. 6 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) 183/2005) - określanie krytycznych punktów kontroli na etapie lub etapach, na których kontrola taka jest niezbędna do zapobieżenia zagrożeniom, ich wyeliminowania lub zredukowania do możliwego do przyjęcia poziomu.
 • Zasada 3 (art. 6 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) 183/2005) - ustanowienie wartości granicznych dla krytycznych punktów kontroli, które będą stanowiły granicę pomiędzy stanem możliwym i niemożliwym do przyjęcia z punktu widzenia konieczności zapobieżenia zidentyfikowanym zagrożeniom, ich wyeliminowania lub zredukowania.
 • Zasada 4 (art. 6 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) 183/2005) ustanowienie i wdrożenie skutecznych procedur monitorowania krytycznych punktów kontroli.
 • Zasada 5 (art. 6 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) 183/2005)- ustanowienie działań korygujących w przypadku gdy proces monitorowania wykaże, iż krytyczny punkt kontroli nie jest kontrolowany.
 • Zasada 6 (art. 6 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) 183/2005) - ustanowienie procedur weryfikacji, czy środki określone pod art. 6 ust. 2 lit. a)–e) zostały w pełni wdrożone oraz czy ich działanie jest skuteczne. Procedura weryfikacji powinna być przeprowadzana regularnie.
 • Zasada 7 (art. 6 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) 183/2005) - prowadzenie dokumentacji i akt odpowiednich do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa paszowego w celu udokumentowania skutecznego wdrożenia środków, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a)–f).

Wycenę kosztów wdrożenia HACCP oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej na temat HACCP.

Baza IDTF International Database Transport (for) Feed więcej na temat IDTF - higiena w transporcie, rodzaje czyszczenia.