system haccap w przemyśle spożywczym i produkcji żywności rozporządzenie 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych wdrożenie haccp instrukcji księga plan audyty wewnętrzne haccp, inspekcje, weryfikacja dokumentacji szkolenia wewnętrzne z haccp ghp gmp dla pracowników, gastronomii, przemysłu, piekarni
haccp-polska.pl
krytyczny punkt kontroli KPK CCP analiza zagrożeń

bezpieczeństwo żywności

system hacap w przemyśle spożywczym, paszowym, gastronomii oraz handlu środkami spożywczymi, transport, catering © gezzeg - Fotolia.com

PAS 220:2008 Prerequisite programmes on food safety for food manufacturing

Oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP, w oparciu o prawodawstwo Polskie i UE lub zgodnie ze standardami BRC i IFS oraz rozszerzeniem wymagań o normę PAS 220:2008, która stanowi programy wstępne bezpieczeństwa żywności w produkcji i handlu żywnością.

Dokument ten określa szczegółowe wymagania dotyczące:

 • lokalizacji i rozmieszczenia budynków produkcji i magzynów,
 • układu pomieszczeń wewnątrz obiektów,
 • rozwiązań związanych z dostarczeniem mediów np. powietrza,
 • wody pitnej, energii elektrycznej, zarządzania odpadami i ściekami,
 • higieny produkcji w tym systemów czyszczenia, mycia i dezynfekcji,
 • zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami krzyżowymi,
 • zabezpieczenia przed szkodnikami,
 • higieny personelu i osób zwiedzających zakład,
 • wycofanie wyrobów z rynku,
 • dobór i ocena dostawców surowców i opakowań
 • dobór i ocena usług tj. magazynowanie, logistyka, transport.

Standard PAS 220 opisuje również zarządzanie alergenami, GMO i stanowi rozszerzenie programów wstępnych (wprowadzenie i utrzymanie zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej) w normie PN-EN ISO 22000:2006, standardach bezpieczeństwa żywności IFS, BRC.

Zawiera wiele wytycznych, pozwalających na doskonalenie warunków technicznych w przedsiębiorstwie, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Standard powstał przy udziale Confederation of the Food and Drink Industries of European Union - CIAA i we współpracy z liczącymi się producentami żywności.

 

Wycenę kosztów wdrożenia HACCP oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

Internetowy zakup wzorcowej dokumentacji (instrukcji, procedur GHP i GMP oraz systemu HACAP więcej