certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

Opakowania

opakowania badania

Bezpieczeństwo opakowań do kontaktu z żywnością

BRC / IoP Standard for Packaging and Packaging Materials

Badania opakowań (migracja, organoleptyczne)

PAS 223:2011 Programy wstępne przy produkcji opakowań

FSSC 22000 materiały i wyroby do kontaktu z żywnością

Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą spełniać wymagania następujących przepisów prawa:

 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
 • Rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami.
 • Rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej.
 • Rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia więcej.

BRC/IOP Standard for Packaging and Packaging Materials

BRC/IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials jest zbiorem wymagań dla producentów opakowań, materiałów opakowaniowych przeznaczonych do żywności. Może mieć też zastosowanie dla innych producentów opakowań. W chwili obecnej obowiązuje wydanie 5 standardu. BRC/IoP zawiera wymagania dla:

 • higieny zakładu
 • otoczenia produkcji
 • badań opakowań,

które mają prowadzić do powstania opakowań zgodnych z wymaganiami jakościowymi oraz bezpieczeństwem wg przepisów prawa.

Podstawą do budowania systemu zarządzania wg BRC/IoP jest określenie kategorii produkowanego opakowania. Standard wyróżnia dwie kategorie:

 1. Kategoria – opakowania przeznaczone dla pakowania wyrobów wysokiego ryzyka (wyrób wysokiego ryzyka to wyrób przeznaczony do spożycia przez człowieka lub wyrób mający kontakt ciałem, do aplikowania na skórę lub wyrób dla niemowląt) i mające bezpośredni z nimi kontakt lub nie maja bezpośredniego kontaktu, ale opakowanie bezpośrednie nie daje pełnej ochrony. Podstawowa grupa, takich wyrobów do opakowania dla żywności, kosmetyków.
 2. Kategoria – opakowania przeznaczone dla wyrobów wysokiego ryzyka i nie mające bezpośredniego z nimi kontaktu lub pozostałe opakowania (np. opakowania biorcze).

Więcej informacji na temat BRC/IOP uzyskacie Państwo kliknij. Certyfikacja opakowań stosowanych do chłodzonej i mrożonej żywności kliknij.

Wymagania BRC/Iop audyt, szkolenie, wdrożenie

Wymagania standardu BRC IoP issue 5 zawiera wymagania dla producentów opakowań:

Rozdział 1 – Zaangażowanie najwyższego Kierownictwa)

Rozdział 2 - System zarządzania zagrożeniami i ryzykiem

Rozdział 3 – System zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu

Rozdział 4 – Standardy dotyczące zakładu

Rozdział 5 – Kontrola produktu i procesu

Rozdział 6 – Personel

Oznakowanie opakowań do kontaktu z żywnością - symbol

Jeżeli opakowanie jest przeznaczone do kontaktu z żywnością, ale nie pozostaje w kontakcie z żywnością w chwili wprowadzenia do obrotu (np. jednorazowe kubki, widelczyki) wówczas powinno nosić oznakowanie. Znak ten powinien być czytelny, widoczny i trwały oraz w języku zrozumiałym dla potencjalnego odbiorcy.

znak do kontaktu z żywnością

Może mieć postać określenia "do kontaktu z żywnością" lub wskazania określające zastosowanie materiałów i wyrobów lub symbolu wg następującego wzoru. W przypadku handlu detalicznego znak powinien być umieszczony na każdym opakowaniu, zaś w przypadku hurtowni wystarczające są odpowiednie dokumenty lub etykiety na opakowaniach zbiorczych. Odrębne przepisy regulują oznakowanie środków spożywczych nie przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta oraz dla zakładów żywienia zbiorowego.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza formularz

Symbols to label food contact materials link.

 

Badania opakowań

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością (min. opakowania bezpośrednie) nie mogą być źródłem zagrożenia chemicznego, zanieczyszczeń przekazywanych do produktu spożywczego, a co za tym idzie nie powinny powodować zmian wyglądu, smaku czy zapachu opakowanej żywności w trakcie jej przechowywania.

Wysoka jakość sensoryczna żywności jest istotnym wyznacznikiem jakości i ma ogromny wpływ na stopień akceptowalności produktu przez klienta. Badania metodami organoleptycznymi pozwalają szybko ocenić jakość opakowania/żywności używając jednego lub kilku zmysłów. Opinię podczas takich badań wyrażają osoby ze sprawdzoną i potwierdzoną wrażliwością sensoryczną.

Badania obejmują:

 • metody organoleptyczne - obce posmaki / zapachy
 • pozostałość barwników, rozpuszczalników

   

  Wyniki takich badań służą przy kontroli jakości, podczas testowania nowych produktów, jak i modernizacji już funkcjonujących (ustalania jakie elementy czy procesy mają wpływ na produkt). Ponadto są pomocne podczas kwalifikacji dostawców, dzięki możliwości różnicowania produktów na podstawie ich jakości sensorycznej.

PAS 223:2011 - Prerequisite programmes and design requirements for food safety in the manufacture and provision of food packaging

Niewłaściwie zaprojektowane opakowania do żywności, które nie są właściwe do zamierzonego użycia mogą powodować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Przy pomocy standardu mogą zostać zidentyfikowane wszelkie zagrożenia a tym samym pozwala na prawidłowe zaprojektowanie opakowań.

Wymagania dotyczące projektowania opakowań zostały zamieszczone w nowym standardzie PAS 223 - Wymagania dla produkcji opakowań do kontaktu z żywnością. Standard ma na celu umożliwić firmie spełnienia wymagań programów warunków wstępnych (PRP), jakie określono w normie ISO 22000. Certyfikacja ISO 22000 + PAS 223 jako FSSC 22000 (opakowań)

Uwaga: Standard PAS 223 może był stosowany wyłącznie z normą ISO 22000, nie dopuszcza się stosowania wyłącznie samego standardu. Więcej na temat PAS 223:2011 - kliknij.

Jakie PAS 223 daje korzyści?

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania do ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania programów warunków wstępnych (PRP) i wymagań technicznych, tak aby pomóc w identyfikacji i kontroli zagrożeń z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności. Standard może być stosowany przez wszystkie organizacji zajmujące się produkcją opakowań do kontaktu z żywnością, niezależnie od wielkości i złożoności procesów.