Newsletter

Reklama

NQMS standardy producentów żywności

NQMS - Nestle Quality Management System – wdrożenia, audyty wewnętrzne, szkolenia

Standard opracowany przez wiodącego producenta żywności na całym świecie firmę Nestlé w celu zapewnienia, że konsument otrzymuje produkty najwyższej jakości. Nestlé musi uwzględniać najwyższe możliwe standardy w całym łańcuchu dostaw - od surowców, przez produkcję, pakowanie i dystrybucję, aż do dystrybucji. Według wymagań standardu należy przejść 10 stopniowe wymagania w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności. Standard wymagany jest od dostawców oraz usługodawców marki Nestlé.

System NQMS wymagania

System Zarządzania Jakością to platforma, z której Nestle korzysta na całym świecie, aby zagwarantować bezpieczeństwo żywności, zapewnić zgodność ze standardami jakości i tworzyć wartość dla konsumentów. System Zarządzania Jakością jest audytowany i weryfikowany przez niezależne jednostki certyfikujące w celu wykazania zgodności z wewnętrznymi standardami, normami ISO, przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi.

  1. Surowce - System Zarządzania Jakością Nestlé zaczyna się na etapie produkcji pierwotnej. Firma współpracuje z rolnikami, pomagając im poprawić jakość mleka jak również produkty pochodzenia roślinnego.
  2. Bezpieczny transport – indywidualnie podejście do transportu zapewnia, aby żywność była dostarczana do zakładów produkcji i klientów w sposób bezpieczny.
  3. Badania produktów - laboratorium pobiera próbki w celu określenia jakości dostarczanych produktów na zgodność ze specyfikacjami.
  4. Bezpieczne środowisko produkcyjne – obszary produkcji muszą być nadzorowane i utrzymywane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo żywności oraz eliminację alergenów spożywczych.
  5. System Zarządzania Jakością

Firma musi stosować uznane na całym świecie Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności, a także uznany na całym świecie system HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, zweryfikowany przez zewnętrzne jednostki certyfikujące pod kątem międzynarodowego ISO 22000 normy / ISO 22002-1.

Wdrożenie wymagań NQMS

Wdrożenie i weryfikacja wymagań NQMS:

  • audyt wstępny
  • opracowanie dokumentacji
  • szkolenia pracowników
  • weryfikacji i walidacja systemu
  • audyt klienta wg NQMS

Pomoc w spełnieniu wymagań

Realizujemy szereg usług doradczych, audytowych i szkoleniowych wspierających działania organizacji, które wychodzą naprzeciw obowiązkowi wywiązania się z regulacji prawnych jak i wymagań stosowanych standardów lub norm. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również

IFS food dla producentów żywności i pet food

BRC GS Food Safety dla producentów żywności, wytwórcy

Wdrożenia FSSC 22000 w przemyśle, handlu i cateringu

Reklama