certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
KZR INIG Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

KZR INiG

rzepak zrównoważony rape sustainable co2 kukurydza emisja z upraw kzr inig

Wdrożenia, obliczenia emisji i szkolenia KZR INiG

System KZR INiG jest to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.
System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r. został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.

Prowadzimy wdrożenia, szkolenia i usługi doradcze z zakresu systemu KZR INiG oraz weryfikacje emisji gazów cieplarnianych (GHG). Usługi świadczone są przez doświadczonych audytorów i konsultantów.

Zakres usług obejmuje doradztwo w zakresie:

 • Tworzenia dokumentacji systemu KZR INiG;
 • Wprowadzenia i weryfikacja systemu bilansu masy wg dyrektywy 2009/28/WE;
 • Weryfikację dostawców biomasy;
 • Raportowania biomasy do właścicieli systemów i agencji np. KOWR (kowr.gov.pl) oraz URE (ure.gov.pl);
 • Doradztwo przy rozliczeniu NCW/NCR;
 • Weryfikacji i aktualizację dokumentacji systemów i emisji GHG;
 • Aktualizacje systemów do wymagań KZR INIG, REDcert EU / ISCC EU;
 • Dostosowywania systemów do nowych wymagań prawnych (od 2018 r.).

Wycenę kosztów wdrożenia, szkolenia oraz obliczeń emisji GHG można uzyskać przy użyciu formularza kontaktowego więcej, lub pod numerem telefonu +48 665606846

Audyt & certyfikat systemu KZR INiG

Prowadzimy audyty z zakresu KZR INIG:

 • dostawców biomasy z produkcji rolnej (rolnicy, grupy producentów rolnych, zakłady przetwórcze tj. gorzelnie rolnicze, olejarnie);
 • firm zajmujących się obrotem biomasą (oleje roślinne, zboża, etanol, itp);
 • elewatory, młyny, zakłady produkcji oleju, etanolu, estrów metylowych, FAME firm transportowych

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych GHG [CO2 N2O] zgodnie z metodyką KZR INiG

Wyliczamy wartości rzeczywiste emisji GHG (CO2 gazów cieplarnianych) w łańcuchu zrównoważonego rozwoju biopaliw i biomasy:

 • emisja z upraw roślin (tj. żyto, pszenżyto, rzepak, kukurydza);
 • emisja z magazynowania;
 • emisja z transportu zbóż, olejów, melasy, etanolu i estrów;
 • emisja z procesów produkcji (gorzelnie, olejarnie, estrownie);
 • podsumowanie łańcucha emisji i wyliczenia redukcji GHG dla biopaliw.

Ocena cyklu życia (ang. Life cycle assessment, LCA) - obliczamy wpływ na środowisko emisji gazów cieplarnianych związanych z produktami lub procesami. Nasze obliczenia uwzględniają cały cykl życia produktów. Identyfikacja największych źródeł emisji i zużycia energii w cyklu życia umożliwia podjęcie działań na rzecz poprawy wpływu produktów na środowisko.

Certyfikacja biopaliw ma na celu potwierdzenie osiągnięcia zgodności z wymogami dyrektywy 2009/28 w tym ograniczenia emisji CO2, ochronę środowiska. System skierowany jest do uczestników każdego łańcucha produkcji biomasy i biopaliw, magazyny skupowe zbóż, producentów oleju roślinnego, gorzelnie rolnicze, cukrownie oraz zakłady produkujące biopaliwa i biopłyny (np. estrownie, rafinerie, itp.)

System KZR INIG można zintegrować z innymi normami funkcjonującymi w firmie tj.: ISO 9001, ISO 14001, GMP+ Plus więcej

Aktualne certyfikaty KZR INiG można sprawdzić na stronie link

Zakresy certyfikacjI:

 1. indywidualna produkcja rolna i sprzedaż (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 2. pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych;
 3. pierwszy punkt skupu bez magazynowania wraz z audytem grupowym producentów rolnych;
 4. punkt zbiórki odpadów/pozostałości;
 5. punkt zbiórki i przetwarzania/utylizacji odpadów/pozostałości;
 6. handel biomasą/przetworzoną biomasą (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 7. handel biokomponentami/biopaliwami/paliwami zawierającymi biokomponenty (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 8. tłoczenie oleju;
 9. cukrownia;
 10. gorzelnia;
 11. produkcja biokomponentu: etanolu/ ETBE/FAME/ inne
 12. uwodornienie/współuwodornienie;
 13. produkcja biowęglowodorów;
 14. blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek (należy podać stosowane biokomponenty;
 15. wytwarzanie/oczyszczanie biogazu;

W zależności od charakteru działalności, odpowiedni zakres certyfikacji należy podać na formularzu zgłoszeniowym oraz w umowie. Podany zakres zostanie umieszczony na certyfikacie.

 Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą szkoleniową na stronie www.certyfikacja-biopaliw.pl, gdzie znajdziecie Państwo aktualne termin szkoleń oferowanych przez QAP z zakresy ssystemu KZR INIG.

Wiarygodność Systemu potwierdzona jest wpisem do rejestru administratorów systemów certyfikacji prowadzonego przez Prezesa KOWR pod nr BIO/ASC/001/2014 oraz do bazy NABISY.de pod numerem ID: EU-BM-22.

System KZR INIG jest polskim systemem Certyfikacji Zrównoważonej Produkcji Biopaliw i Biomasy zatwierdzonym przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.

System KZR INiG uznaje wszystkie systemy dobrowolne, w takim samym zakresie i tej wersji, w której zostały uznane przez Komisję Europejską, a przedsiębiorcy posiadający certyfikat wydany przez zagraniczne systemy mogą bez obaw nabywać surowce z certyfikatem KZR INiG. Podmioty gospodarcze działające w łańcuchu dostaw biopaliw (począwszy od producenta rolnego) w ramach Systemu KZR INIG uzyskują certyfikat, który jest ważny w całej Europie, a w szczególności jest wystarczający do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Dodatkowe informacje na temat systemu KZR INIG - ulotka systemu.