certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

ISO 45001:2018

iso 45001 ohsas iso 18001

ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania

Standard OHSAS 18001 oraz PN-N 18001 zostanie zastąpiony przez nową międzynarodową normą ISO 45001.

Najistotniejszą zmianą jest nowa struktura Normy ISO 45001. Jest ona jednolita we wszystkich standardach z rodziny ISO – nadchodzącej nowej wersji ISO 9001, ISO 14001 i obowiązującej już nowej wersji ISO 22301.

Nowa norma ISO/DIS 45001 zawiera wymagania, które wprowadzają w życie system zarządzania, którym jest ocena ryzyka i wdrażanie działań zmniejszających ryzyko urazów i wypadków wśród pracowników.

Norma ISO 45001:2018 jest oparta na dyrektywach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jej wdrożenie jest decyzją strategiczną i operacyjną dla organizacji. Umożliwia ona opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminacji czynników uciążliwych dla zdrowia oraz tych, które mogą powodować wypadki i absencję wywołaną problemami związanymi z wykonywana praca. W normie ISO 45001:2018 została zastosowana koncepcja struktury nadrzędnej (High Level Structure). To kompleksowe podejście umożliwiło pełną integrację z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Wycenę kosztów wdrożenia dostosowania OHSAS 18001 /BHP do wymagań ISO 45001 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej