certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

Higiena

badania żywności i higieny w zakładach produkcji i handlu

Sanitation Standard Operating Procedures (SSOPs)

System SSOP jest programem zabiegów sanitarnych mających na celu zapewnienie właściwych warunków higienicznych produkcji żywności. Standardowe Sanitarne Procedury Operacyjne jest jednym z systemów zapewnienia bezpieczeństwa produkcji żywności.

Na program SSOP składają się następujące elementy:

 • Higieniczno - Sanitarne procedury operacyjne
 • Odpowiedzialności pracowników
 • Działania kontrolne
 • Przedoperacyjne procedury sanitarne
 • Operacyjne procedury sanitarne
 • Konserwacja maszyn i urządzeń oraz wyposażenia
 • Działania naprawcze
 • Rejestracja działań i kontroli

SSOP są zwykle udokumentowane instrukcje / procedury, które muszą być przestrzegane w celu zapewnienia odpowiedniej higieny powierzchni wchodzących w kontakt z produktem.

Procedury czyszczenia muszą być wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić się, że produkt nie zostanie zanieczyszczony mikrobiologicznie lub chemicznie. Wszystkie plany SSOP muszą być udokumentowane i okresowo przeglądane w celu analizy zmian.

Zachęcamy Państwa do podjęcia współpracy z naszą Firmą więcej

 

Kontrole wymazowe ATP

System ATP jest systemem monitorowania jakości, który korzysta z jednego narzędzia do zbierania, analizowania i raportowania danych z wielu wskaźników jakości, takich jak ATP do wykrywania bakterii i enzymów.

Luminometr ATP jest najczęściej stosowanym aparatem do monitorowania higieny. Łatwo mieszczący się w dłoni aparat stanowi najwyższe osiągnięcie nowoczesnej technologii opartej o fotodiody w połączeniu z wygodną dla użytkownika konstrukcją tak, aby powstał łatwo dostępny i efektywny system monitorowania higieny.

Firma zajmuje się obsługą zakładów przetwórstwa spożywczego i paszowego w zakresie dostarczania technologii produkcji, wdrażania systemów jakości, szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej, monitorowania stanu higieny, weryfikacji skuteczności procesów dezynfekcji, optymalizacji procesów mycia i dezynfekcji, badaniami mikrobiologicznymi surowców i produktów.

Urządzeń do mycia i dezynfekcji

 • Mobilne wytwornice piany
 • Stacjonarne systemy mycia i dezynfekcji
 • Stacje mycia typu CIP
 • Sprzęt do mycia ręcznego: szczotki, wiadra, dozowniki płynów myjących
 • Testy do weryfikacji skuteczności procesów mycia i dezynfekcji oraz do monitorowania stanu higieny maszyn, urządzeń, powierzchni produkcyjnych

Szybie testy mikrobiologiczne

 • Testy na pozostałość substancji białkowych
 • Metoda wykrywania ATP (System umożliwia ustanowienie standardów higieny i monitorowanie czystości poprzez pomiar adezyno - trojfosforanu (ATP) w pobranych próbkach z powierzchni.)
 • Preparaty do mycia i dezynfekcji
 • Preparaty pianowe
 • Preparaty niskopienne odczynie kwaśnym, zasadowym, obojętnym

Zachęcamy Państwa do podjęcia współpracy z naszą Firmą więcej

Proponujemy również prowadznie badań organoleptycznych (jakościowych) produktów spożywczych więcej

 

 

Here is a handy list that outlines how to keep your restaurant kitchen spic and span. Some jobs should be done several times a day, while others need to only be done weekly or monthly. Restaurant Kitchen items to clean throughout every cooking shift • Brush grill between cooking red meat, poultry and fish • Wipe down the line and prep areas • Switch cutting boards • Change sanitizing water and cleaning rags • Empty trash bins Restaurant Kitchen items to clean after each cooking shift (breakfast, lunch, dinner) • Clean the fryers • Brush the grill • Empty sanitizing buckets • Put all cleaning rags in dirty laundry • Put all aprons and chefs coats in laundry (not with cleaning rags) • Wash and sanitize all surfaces (cutting boards, reach-in, line, prep tables) • Empty steam table and clean • Wash meat and cheese slicer after each use • Cover all bins in reach-in cooler with plastic wrap • Wash floor mats • Sweep and mop the kitchen floor • Sweep walk-in refrigerator Daily Restaurant Kitchen Cleaning List • Clean out grease traps • Change foil linings of grill, range and flattops • Wash the can opener • Run hood filters through the dishwasher Weekly Restaurant Kitchen Cleaning List - these duties can be rotated throughout the week • Empty reach-in coolers and wash and sanitize them • Delime sinks and faucets • Clean coffee machine • Clean the ovens. Be sure to follow the manufacturers instruction on this particular job. • Sharpen knives (okay, not cleaning, per se, but needs to be done) • Oil cast iron cookware • Use drain cleaners on floor drains Monthly Restaurant Kitchen Cleaning List • Wash behind the hot line (oven, stove, fryers) to cut down on grease build up, which is a major fire hazard • Clean freezers • Empty and sanitize the ice machine • Calibrate ovens • Calibrate themometers • Sharpen the meat and cheese slicer • Wash walls and ceilings • Wipe down the dry storage area • Change any pest traps • Restock your first aid kit • Update your material safety data sheets, which outline how to safely use any chemicals in your restaurant. Yearly Restaurant Kitchen Cleaning/Safety List • Check fire suppression system • Check fire extinguishes (this may need to be done twice a year, depending on where you live) • Clean hoods twice a year. There are many professional companies that specialize in hood cleaning. I highly recommend you use one rather than doing the job yourself (very messy and time consuming). • Clean pilot lights on gas kitchen equipment (Be sure to follow the manufacturers instruction).

Oto lista, która przedstawia poręczny, jak zachować swoją Spic kuchni restauracji i zakresu. Niektóre zadania powinny być wykonywane kilka razy dziennie, podczas gdy inne muszą być wykonywane tylko raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Przedmioty kuchenne restauracji do czyszczenia na każdym przesunięciu gotowania • Grill Pędzel między gotowania czerwonego mięsa, drobiu i ryb • Wytrzeć linii i prep obszary • Przełącz rozkroju płyt • Zmień dezynfekcji wody i szmatek do czyszczenia • Puste pojemniki na śmieci pozycji Kitchen czyścić po każdym shift gotowania (śniadanie, obiad, kolacja) • Oczyść Frytownice • Brush grill • Puste dezynfekcja wiaderka • Umieść wszystkie szmatek do czyszczenia w brudnej bielizny • Umieść wszystkie fartuchy i kucharzy płaszcze w pralni (nie z czyszczenia szmaty) • Myj i dezynfekuj wszystkie powierzchnie (deski do krojenia, REACH-in, line, tabele prep) • Pusty stół pary i czyste • Umyć mięso i krajalnica serów po każdym użyciu • Pokrywa wszystkie kosze w REACH-w chłodnicy folią • dywaniki • Sweep umyć i wytrzeć do kuchni podłogowe • Sweep kabiną lodówki Codzienny Kitchen Restaurant Listy Czyszczenie • z pułapki tłuszcz • okładziny z folii zmiana grilla, zakresu i flattops • Umyj otwieracz do puszek • Uruchomienie filtrów kaptur poprzez Weekly zmywarki Kuchnia Restauracja Listy chemiczna - obowiązki te mogą być obracane w ciągu tygodnia • Pusty dotrzeć w chłodnicach i umyć i zdezynfekować, • Delime umywalki i armatury • Czyszczenie ekspresu do kawy • Oczyść pieców. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producentów w tej konkretnej pracy. • Wyostrzanie noży (w porządku, nie sprzątanie, per se, ale należy zrobić) • Olej żeliwne naczynia • Zastosowanie Odkurzacze drenaż wpustów Miesięczny kuchni restauracji Cleaning • Lista Wash za gorącej linii (piekarnik, kuchenka, frytkownice) do cięcia dół na tłuszczu budować, która jest głównym zagrożenie pożarowe • Czyste zamrażarki • Opróżnić i zdezynfekować maszynę lodu • Kalibracja piece • Kalibracja themometers • Wyostrzanie krajalnicy mięsa i sera • Ściany i sufity Wash • Wytrzeć suchą przestrzeń magazynową • Zmień dowolne szkodników pułapki • uzupełnieniu zapasów Twoja apteczka • Zaktualizuj arkuszy danych dotyczących bezpieczeństwa, które nakreślają jak bezpiecznie używać żadnych substancji chemicznych w swojej restauracji. Roczny Kitchen Restaurant chemiczna / Bezpieczeństwo • Lista Sprawdź system gaszenia ognia • Sprawdź gaśnie (może trzeba zrobić dwa razy w roku, w zależności od miejsca zamieszkania) • Czyste okapy dwa lata. Istnieje wiele profesjonalnych firm, które specjalizują się w czyszczeniu kaptur. Gorąco polecam użyć jednego zamiast robić zadanie samodzielnie (bardzo brudny i czasochłonne). • Czyste światło pilotażowe na temat sprzętu kuchennego gazowego (należy postępować zgodnie z instrukcją producenta)