Bezpieczeństwo Żywności ISO 22000 Certyfikacja Szkolenia Auditowanie i certyfikacja iso22000 pas22000 ISO 22000:2005 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Wytwarzanie bezpiecznej żywności (bez zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, fizycznych) Lepsze wykorzystanie surowców i składników (poprzez ich klasyfikację i wytypowanie produktów do których mogą być użyte)
iso2000 haccp szkolenia audity wdrożenia przemysł warunki wstępne
norma iso22000 w branży spożywczej

EHEC

haccap

PN-EN ISO 22000:2006 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego (HACCP)

ISO 22000 jest międzynarodowym standardem zarządzania bezpieczeństwem żywności i pasz (oparty jest na zasadach HACCP) i został opracowany dla wszystkich organizacji uczestniczących w łańcuchu żywnościowym:

 • producenci żywności i pasz,
 • transport i przechowywanie żywności i pasz,
 • firmy dystrybucyjne (magazyny, hurtownie, itp.),
 • producentów dodatków do żywności,
 • producentów wyposażenia maszyn i urządzeń,
 • opakowań do kontaktu z żywnością,
 • środków czystości (GHP i HACCP),
 • usługodawców (obsługa higieniczna, DDD),
 • producentów pierwotnych (rolników).

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą PN-EN ISO 22000:2006 przynosi szereg wymiernych korzyści tj.:

 • wzrostem zaufania klientów oraz urzędowej kontroli,
 • wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • obniżeniem kosztów działalności,
 • poprawą komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • uporządkowaniem działań firmy w działaniach HACCP,
 • redukcją kosztów - wzrost efektywności,
 • ochroną interesów organizacji oraz konsumenta,
 • ciągłym doskonaleniem systemu - rozwojem firmy.

Jednocześnie informujemy, że norma DS 3027 E:2002 została zastąpiona przez normę ISO 22000:2005. Certyfikaty oparte na normie DS 3027 nie będą odnawiane.

Obowiązującą normą do certyfikacji systemu HACCP jest PN-EN ISO 22000:2006. (Komunikat nr 8/2006 Polskiego Centrum Akredytacji – www.pca.gov.pl)

Proponujemy Państwu usługę związaną z wdrożeniem utrzymywaniem i doskonaleniem systemów jakości ISO 22000:2005 (HACCP).

Oferta kierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw, w tym tych które posiadają systemy jakości ISO 9001 lub są w trakcie procesu wdrożenia systemu zarządzania jakością HACCP.

Wycenę kosztów wdrożenia ISO 22000 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego – kliknij ++++. (haccp_form.html)

Zapewniamy profesjonalne wsparcie konsultanta, który wdroży system w Państwa firmie. Przejmie również obowiązki pełnomocnika ds. systemów jakości (przedstawiciela kierownictwa). Zakres obowiązków konsultanta oraz częstotliwość spotkań zostanie ustalona wspólnie z Państwem. Pełnomocnik ds. systemów jakości jest usługą dostosowywaną indywidualnie dla każdej firmy. Pełnomocnik ds. systemów jakości oferuje wsparcie przy:

 1. opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji systemowej;
 2. planowaniu, przeprowadzaniu auditów wewnętrznych;
 3. nadzorowaniu postępu działań korygujących i zapobiegawczych;
 4. określaniu celów i mierników dla procesów;
 5. szkoleń pracowników;

Proponujemy Państwu również dostosowanie systemu certyfikowanego w oparciu o normę ISO 9001 + HACCP na normę ISO 22000:2005. Wycenę kosztów wdrożenia ISO 22000 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

PN-EN ISO 22000:2006 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego (HACCP)

I etap: Przygotowanie projektu
II etap: Opracowanie Programu warunków wstępnych (PWW)
III etap: Przeprowadzenie analizy zagrożeń
IV etap: Opracowanie Operacyjnego programu warunków wstępnych
V etap: Opracowanie Planu HACCP
VI etap: Opracowanie zasad weryfikacji systemu
VII etap: Opracowanie systemu identyfikowalności
VIII etap: Opracowanie zasad komunikacji
IX etap: Opracowanie zasad nadzoru nad sprzętem pomiarowym i metod pomiarowych
X etap: Opracowanie procedur systemowych
XI etap: Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Żywności
XIII etap: Audyt wewnętrzny systemu
XIV etap: Przeprowadzenie przeglądu zarządzania
XV etap: CERTYFIKACJA.

Wycenę kosztów ISO 22000 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego Więcej