BRC Global Standard for Food Safety - Certyfikacja International Food Standard - Certyfikacja Audit wg standardu BRC/IFS Nowa edycja BRC Global Standard for Food Safety (Issue 5) - BRC Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności HACCP, BRC, ISO 22000, GMP, IFS
Haccap.pl
standardy sieciowe brc iway ifs pepsico

BRC ifs

sieci handlowe wymagają certyfikacji IFS /BRC

Systemy bezpieczeństwa żywności BRC / IFS

BRC - Global Standards

BRC są zestawem czterech branżowych norm technicznych, które określają wymagania stawiane firmie w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w procesie produkcji, pakowania, przechowywania i dystrybucji.

Pierwotnie opracowany przez British Retail Consortium, norma użytkowana jest na całym świecie wśród sprzedawców detalicznych i markowych producentów w UE, Ameryce Północnej.

Certyfikat BRC, udzielany jest po przeprowadzeniu audytu przez jednostkę certyfikującą i uzyskaniu zgodności ze standardem. Zakup standardu możliwy jest pod adresem www.

Wymagania fundamentalne wg BRC food to:

 1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie systemu
 2. Opracowanie planu HACCP
 3. Audyty wewnętrzne
 4. Działania korygujące i zapobiegawcze
 5. Identyfikacja i identyfikowalność produktu (bilans masy)
 6. Plan zakładu przepływy produktu
 7. Utrzymanie porządku i higieny
 8. Wymagania w zakresie materiałów zawierających alergeny lub GMO
 9. Kontrola operacji w produkcji
 10. Szkolenia pracowników

Wycenę kosztów wdrożenia BRC food oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

IFS - International Food Standard

IFS został opracowany na potrzeby auditowania dostawców sieci handlowych tzw. producentów marki własnej od których sieci handlowe wymagają poddawania się auditom wg standardu IFS.

International Food Standard obejmuje następujące cele:

 1. Wspólny standard obejmujący jednorodny system oceniania;
 2. Dopuszczenie posiadających akredytacje wykwalifikowanych placówek certyfikacyjnych oraz audytorów;
 3. Stworzenie porównywalności i przejrzystości w obrębie wspólnego łańcucha dostawczego;
 4. Obniżenie kosztów zarówno po stronie dostawców jak i w handlu.

System IFS to wygodne narzędzie do nadzoru nad spełnieniem wymagań odbiorców produktów ale również:

 • Zwiększenie zaufania sieci handlowych oraz konsumentów w zdolność organizacji do spełnienia wymagań
 • Systematyczne analizy i realizacja bezpiecznych i efektywnych procesów w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności
 • Dowód zaangażowania przedsiębiorstwa w zapewnienie bezpieczeństwa, jakości i legalności produktu
 • Niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt poprzez zademonstrowanie spełnienia wymagań
 • Wzajemne uznawanie certyfikatów.

Wycenę kosztów wdrożenia IFS oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

BRC/IFS poza systemem HACCP, precyzuje wymagania dotyczące:

 1. Środowiska zakładu zarówno zewnętrznego (lokalizacja i otoczenie) jak i wewnętrznego (zasady postępowania, wyposażenie, stan powierzchni typu ściany, sufity, okna itp.)
 2. Postępowania z odpadami
 3. Kontroli szkodników
 4. Transportu
 5. Wyrobu, uwzględniając jego projektowanie i rozwój
 6. Kontroli alergenów, metali, opakowania
 7. Prowadzenia analiz krytycznych dla bezpieczeństwa wyrobu
 8. Zwalniania wyrobu oraz identyfikację wyrobów niezgodnych

Korzyści dla firm:

 • Wzmocnienie zaufania konsumentów jak i handlowców, dla których bezpieczeństwo, jakość i zgodność produktu jest najważniejsza
 • Wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt
 • Systematyczną analizę i urzeczywistnianie bezpieczeństwa oraz efektywność przebiegu procesów w aspekcie bezpieczeństwa opakowań i nadzór nad procesami, tak aby we właściwym czasie zidentyfikować ryzyko odnośnie higieny i bezpieczeństwa opakowań dla konsumentów oraz w celu ustalenia działań zapobiegawczych.

zakup normy IFS

zakup normy BRC