audit systemu HACCP i ISO 22000 bezpieczeńśtwo żywności weryfikacja plany haccap oraz analiza zagrożeń CCP weryfikacja opinie oznakowania opakowań żywności krytyczne punkty kontroli CCP - w systemie HACCP certyfikacja, weryfikacja dokumentacji, procedur i instrukcji hacap
haccp.sklep.pl
wycena kosztów certyfikacji, audyty dostawców i odbiorców, kontrola wewnętrzna na zlecenia

Audit

audyty haccp auditi wewnętrzne certyfikujące nadzoru dostawców brc ifs iso 22000 9001

Audyty wewnętrzne w przemyśle spożywczym i paszowym, gastronomii oraz handlu

Oferujemy Państwu prowadzenie audytów wewnętrznych związanych z bezpieczeństwem żywności oraz weryfikacje systemu HACCP. Wykwalifikowani audytorzy pomogą Państwu zidentyfikować potencjalne niezgodności we wdrożonych systemach jakości oraz procedurach.

Prowadzimy kompleksowe oceny warunków programów wstępnych PRP (wg ISO 22000) GHP/GMP oraz systemu HACCP (wg. przepisów prawa EU i PL) oraz na zgodność z wymaganiami:

 • Systemu HACCAP w sektorze spożywczym i paszowym;
 • Systemu BRC – global food standard;
 • Systemu IFS – international food standard;
 • Systemu GMP+ w sektorze paszowym;
 • Normy ISO 22000:2005, ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; OHSAS 18001;
 • Wymagań ISCC; REDcert; 2Bsvs; NTA 8080 (biopaliwa).

Wycenę kosztów audytów oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

Rodzaje prowadzonych audytów

1.Audity procesu

 • część procesu realizowana wg. metodyki Klienta
 • prowadzone dla nowych lub transferowanych procesów
 • prowadzone w przypadku powstania dużych lub powtarzających się problemów jakościowych

2. Audity wstępne

 • prowadzone dla oceny zgodności systemu organizacji w stosunku do standardu
 • podstawa projektowania systemu zarządzania

3. Audit przed certyfikacją

 • oceniający zgodność systemu zarządzania organizacji z wybranym standardem przez procesem certyfikacji
 • prowadzony przez audytorów z doświadczeniem w auditach certyfikacyjnych

Audyt dostarcza informacji o poprawności działania posiadanego systemu bezpieczeństwa żywności. Ocenia ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz sugeruje wprowadzenie działań korygujących zgodnie z Państwa potrzebami.

Wycenę kosztów audytów oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

Audyt HACCP prowadzimy w celu:

 1. potwierdzenia prawidłowego stosowania systemu w firmie;
 2. potwierdzenia stosowania deklarowanych systemów u dostawców / odbiorców;
 3. weryfikacji systemu przed certyfikacją lub urzędową kontrolą;
 4. aktualizacji istniejącej dokumentacji oraz systemu;
 5. dostosowania systemu i dokumentacji do zmian w normach i przepisach prawa;
 6. kontroli wymagań określonych w procedurach / instrukcjach;
 7. nadzoru nad oddziałami firmy.

Weryfikacja systemu HACCP

Zgodnie z przepisami prawa [art. 5 rozp. 852/2004] każdy podmiot wprowadzający żywność do obrotu zobowiązany jest do wdrożenia systemu HACCP. Jednym z elementów systemu HACCP jest "ustanowienie procedur, które powinny być regularnie wykonywane, w celu sprawdzenia, czy środki wyszczególnione w lit. a) - e) działają skutecznie."

Eksperckie badania sensoryczne

Sensoryczne analizy laboratoryjne przeprowadzane są przez wyszkolony zespół. Wyniki ich pracy (profile, mapy sensoryczne produktów) ze względu na wyjątkowo szeroki zakres informacji przydatnych dla technologów wykorzystywane są w:

 1. kontroli jakości
 2. monitorowaniu produktów w czasie (np. w różnych etapach cyklu życia)
 3. opracowywaniu nowych produktów
 4. pracach nad optymalizacją receptur

Wycenę kosztów badań sensorycznych oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo na stronie www.badania-organoleptyczene.eu