certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

ISO 22000

iso 22000 2018 wdrożenia szkolenia audyty certyfikat

PN-EN ISO 22000:2018 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego (HACCP)

ISO 22000:2018 jest nowym międzynarodowym standardem zarządzania bezpieczeństwem żywności i pasz (oparty jest na zasadach HACCP) i został opracowany dla wszystkich organizacji uczestniczących w łańcuchu żywnościowym:

 • producenci żywności i pasz,
 • transport i przechowywanie żywności i pasz,
 • firmy dystrybucyjne (magazyny, hurtownie, itp.),
 • producentów dodatków do żywności,
 • producentów wyposażenia maszyn i urządzeń,
 • opakowań do kontaktu z żywnością,
 • środków czystości (GHP i HACCP),
 • usługodawców (obsługa higieniczna, DDD),
 • producentów pierwotnych (rolników).

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 22000:2018 przynosi szereg wymiernych korzyści tj.:

 • wzrostem zaufania klientów oraz urzędowej kontroli,
 • wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • obniżeniem kosztów działalności,
 • poprawą komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • uporządkowaniem działań firmy w działaniach HACCP,
 • redukcją kosztów - wzrost efektywności,
 • ochroną interesów organizacji oraz konsumenta,
 • ciągłym doskonaleniem systemu - rozwojem firmy.

Jednocześnie informujemy, że norma ISO 22000:2005 została zastąpiona przez normę ISO 22000:2018. Certyfikaty oparte na normie ISO 22000:2005 nie będą odnawiane. Spis treści normy: iso 22000 norma bezpieczeństwa żywności w łańcuchu spożywczym codex alimentarius (pol.)

Proponujemy Państwu usługę związaną z wdrożeniem utrzymywaniem i doskonaleniem systemów jakości ISO 22000:2018 (HACCP).

Oferta kierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw, w tym tych które posiadają systemy jakości ISO 9001:2015 lub są w trakcie procesu wdrożenia systemu zarządzania jakością HACCP.

wycena iso 22000 haccp wdrożenia szkolenia

Zapewniamy profesjonalne wsparcie konsultanta, który wdroży system w Państwa firmie. Przejmie również obowiązki pełnomocnika ds. systemów jakości (przedstawiciela kierownictwa). Zakres obowiązków konsultanta oraz częstotliwość spotkań zostanie ustalona wspólnie z Państwem. Pełnomocnik ds. systemów jakości jest usługą dostosowywaną indywidualnie dla każdej firmy. Pełnomocnik ds. systemów jakości oferuje wsparcie przy:

 1. opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji systemowej;
 2. planowaniu, przeprowadzaniu auditów wewnętrznych;
 3. nadzorowaniu postępu działań korygujących i zapobiegawczych;
 4. określaniu celów i mierników dla procesów;
 5. szkoleń pracowników;

Proponujemy Państwu również dostosowanie systemu certyfikowanego w oparciu o normę ISO 9001 + HACCP na normę ISO 22000:2005. Wycenę kosztów wdrożenia ISO 22000:2018 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

PN-EN ISO 22000:2006 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego (HACCP)

I etap: Przygotowanie projektu
II etap: Opracowanie Programu warunków wstępnych (PWW)
III etap: Przeprowadzenie analizy zagrożeń
IV etap: Opracowanie Operacyjnego programu warunków wstępnych
V etap: Opracowanie Planu HACCP
VI etap: Opracowanie zasad weryfikacji systemu
VII etap: Opracowanie systemu identyfikowalności
VIII etap: Opracowanie zasad komunikacji
IX etap: Opracowanie zasad nadzoru nad sprzętem pomiarowym i metod pomiarowych
X etap: Opracowanie procedur systemowych
XI etap: Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Żywności
XIII etap: Audyt wewnętrzny systemu
XIV etap: Przeprowadzenie przeglądu zarządzania
XV etap: CERTYFIKACJA.

Wycenę kosztów ISO 22000:2018 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego Więcej

 1. ISO 22000 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.
 2. ISO 22001 – Przewodnik stosowania normy ISO 22000 dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 3. ISO 22002 – Przewodnik do programów wstępnych.
 4. ISO 22003- Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla jednostek przeprowadzających audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnych z ISO.
 5. ISO 22004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wytyczne stosowania normy ISO 22000
 6. ISO 22005 – Identyfikowalność w łańcuchu paszowym i żywnościowym. Ogólne zasady i wytyczne do projektowania i wdrażania systemu