OHSAS 18001 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy BHP Certyfikacja Szkolenia PN-N 18001 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy BHP Certyfikacja Szkolenia program zarządzania OHSAS Wdrażamy PN N 18001 oraz OHSAS, System ISO 18001 / OHSAS projektowanie i identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i jego kontrola
sformułowanie i zachowanie Polityki BHP
HACCAP

bhp

haccap

PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania

Norma PN-N 18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania jest aktualnie obowiązującą normą dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Na początku, określamy istniejące potrzeby w zakresie BHP, przy uwzględnieniu zarówno zatrudnionych pracowników, jak również osób odwiedzających firmę. Następnie, należy określić zakres systemu i stworzyć procedury, aby spełnić wymagania normy OHSAS 18001.

Nalezy określić czy procedury te są wdrożone i nadzorowane - będzie to sprawdzane przez audity wewnętrzne. Należy również zawsze pamiętać o konieczności spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawa. W tym zakresie firmę wspomogą doradcy, którzy najlepiej potrafią ocenić sytuację firmy i właściwie zinterpretować wymagania normy.

Wybrana przez Państwa jednostka certyfikująca dokona przeglądu Państwa dokumentacji, aby upewnić się, że spełnia ona wymagania normy PN-N 18001:2004. Następnie, odbędzie się audit, aby sprawdzić, czy zapisy są należycie sporządzane oraz czy system działa zgodnie z polityką BHP. Po audicie zakończonym powodzeniem i wydaniu certyfikatu, będą miały miejsce wizyty przeglądowe, aby zapewnić, że system funkcjonuje prawidłowo.

Podano wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu umożliwienia opracowania polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących bhp.

Wycenę kosztów wdrożenia OHSAS 18001 /BHP oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej