BRC Global Standard for Food Safety - wymagania brc Food Standard - Certyfikacja Audyt wg standardu BRC Nowa edycja BRC Global Standard for Food Safety (Issue 6) - BRC Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności HACCP, BRC, ISO 22000, GMP, IFS
Haccap.pl
standardy sieciowe brc iway ifs pepsico

BRC ifs

sieci handlowe wymagają certyfikacji IFS /BRC

Systemy bezpieczeństwa żywności BRC / IFS

BRC food wersja 6 (obowiązuje od 01.01.2012 r.)

Standard BRC Global został znacznie zmieniony po konsultacjach z przedstawicielami największych detalistów i firm gastronomicznych, tym samym zapewniając, że standard spełnia wymagania producentów i sprzedawców.

Wydanie 6 zwiększa nacisk na dobre praktyki produkcyjne, w tym zmiany w bilansie ilość i głębokość wymagań na rzecz wdrażania dobrych praktyk produkcyjnych w zakładzie i skupia się bardziej aspektach w zakresie audytu. Najważniejsze zmiany dla Issue 6, obejmują: Rozszerzone sekcje kontroli zanieczyszczeń, higieny i czystości oraz alergenów.

Wprowadzenie nowego dobrowolnego 2 etapu programu niezapowiedzianych audytów. Wydanie 6 wejdzie w życie w styczniu 2012 roku natomiast wydanie 5 może być nadal stosowane w audytach aż do stycznia 2012 r.

Wydanie 5 stndardu może być używane do prowadzenia audytów certyfikujących do powyższej daty. Różnice między wersją 5 i 6 standardu BRC porównać można pod adresem brc certyfikat (brcglobalstandards.com), checklist: standard brc food (eng.)

Wymagania fundamentalne wg BRC food to:

 1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie systemu
 2. Opracowanie planu HACCP
 3. Audyty wewnętrzne
 4. Działania korygujące i zapobiegawcze
 5. Identyfikacja i identyfikowalność produktu (bilans masy)
 6. Plan zakładu przepływy produktu
 7. Utrzymanie porządku i higieny
 8. Wymagania w zakresie materiałów zawierających alergeny lub GMO
 9. Kontrola operacji w produkcji
 10. Szkolenia pracowników

Wycenę kosztów wdrożenia BRC food oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

 

BRc poza systemem HACCP, precyzuje wymagania dotyczące:

 

Korzyści z certyfikatu BRC:

 • Wzmocnienie zaufania konsumentów jak i handlowców, dla których bezpieczeństwo, jakość i zgodność produktu jest najważniejsza
 • Wyższe bezpieczeństwo produktu i niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt
 • Systematyczną analizę i urzeczywistnianie bezpieczeństwa oraz efektywność przebiegu procesów w aspekcie bezpieczeństwa opakowań i nadzór nad procesami, tak aby we właściwym czasie zidentyfikować ryzyko odnośnie higieny i bezpieczeństwa opakowań dla konsumentów oraz w celu ustalenia działań zapobiegawczych.

Obowiązkiem przed przystąpnieniem do certyfikacji jest posiadanie oryginalnego egzemplarza standardu:

zakup normy BRC