certyfikacja brc food opakowania 1935/2004 wzorcowa dokumentacja haccp systemy jakości szkolenia i kursy haccp
Kontakt tel. 71 7336767, fax. 71 7336708, email biuro{at}haccp-polska.pl

Audit

weryfikacja haccp auditi wewnętrzne certyfikujące nadzoru dostawców brc ifs iso 22000 9001

Audyty wewnętrzne

Oferujemy Państwu prowadzenie audytów związanych z bezpieczeństwem żywności i pasz oraz weryfikacje systemu HACCP. Wykwalifikowani audytorzy pomogą Państwu zidentyfikować potencjalne niezgodności we wdrożonych systemach jakości oraz procedurach.

Oferujemy również prowadzenie audytów (przed certyfikacją, kontrolnych, wewnętrznych, przeglądów zarządzania) na zgodność z wymaganiami:

 • HACCP w sektorze spożywczym i paszowym;
 • BRC Global Standard for Food Safety issue 6 (2012);
 • IFS Food version 6 standard (2012);
 • GMP+ w sektorze paszowym (2012);
 • Norm ISO 22000 oraz ISO 9001;
 • BRC/IOP Packaging and Packaging Materials issue 4;
 • Systemów ISCC; REDcert; 2Bsvs; NTA 8080 (biomasa / biopaliwa).

Prowadzimy kompleksowe oceny warunków programów wstępnych PRP (wg ISO 22000) GHP/GMP oraz systemu HACCP (wg. przepisów prawa EU i PL).

Wycenę kosztów auditów wewnętrznych oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

Rodzaje prowadzonych audItów

1.Audity procesu

 • część procesu realizowana wg. metodyki Klienta
 • prowadzone dla nowych procesów lub linii produkcji
 • prowadzone w przypadku nieprawidłowości lub wycofania produktu z rynku

2. Audity wstępne

 • oceniające zgodność systemu w stosunku do wymagań standardu
 • podstawa projektowania systemu zarządzania
 • prowadzone po wdrożeniu systemu jakości

3. Audit przed certyfikacją

 • oceniający zgodność systemu zarządzania organizacji z wybranym standardem przed procesem certyfikacji
 • prowadzony przez audytorów z doświadczeniem w auditach certyfikacyjnych

Audit dostarcza informacji o poprawności działania systemu bezpieczeństwa żywności/ pasz. Ocenia ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz sugeruje wprowadzenie działań korygujących zgodnie z potrzebami.

Audyty prowadzimy zgodnie z nową nomrą PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzaniawięcej

 

Weryfikacja systemu HACCP

Zgodnie z przepisami prawa [art. 5 rozp. 852/2004] każdy podmiot wprowadzający żywność do obrotu zobowiązany jest do wdrożenia systemu HACCP. Jednym z elementów systemu HACCP jest "ustanowienie procedur, które powinny być regularnie wykonywane, w celu sprawdzenia, czy środki wyszczególnione w lit. a) - e) działają skutecznie."

 

Eksperckie badania sensoryczne

Sensoryczne analizy laboratoryjne przeprowadzane są przez wyszkolony zespół. Wyniki ich pracy (profile, mapy sensoryczne produktów) ze względu na wyjątkowo szeroki zakres informacji przydatnych dla technologów wykorzystywane są w:

 1. kontroli jakości
 2. monitorowaniu produktów w czasie (np. w różnych etapach cyklu życia)
 3. opracowywaniu nowych produktów
 4. pracach nad optymalizacją receptur

Wycenę kosztów badań sensorycznych oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo na stronie www.badania-organoleptyczene.eu

Audyt wewnętrzny prowadzimy w celu:

 1. potwierdzenia prawidłowego stosowania systemu w firmie;
 2. potwierdzenia stosowania deklarowanych systemów u dostawców / odbiorców;
 3. weryfikacji systemu przed certyfikacją lub urzędową kontrolą;
 4. aktualizacji istniejącej dokumentacji oraz systemu;
 5. dostosowania systemu i dokumentacji do zmian w normach i przepisach prawa;
 6. kontroli wymagań określonych w procedurach / instrukcjach;
 7. nadzoru nad oddziałami firmy.

old site