Bezpieczeństwo Żywności HACCP Certyfikacja Szkolenia Auditowanie i certyfikacja apteka Hurtowania farmaceutyczna zarządzania bezpieczeństwem żywności Wytwarzanie bezpiecznej suplementy diety (bez zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, fizycznych) Lepsze wykorzystanie surowców i składników (poprzez ich klasyfikację i wytypowanie produktów do których mogą być użyte)
iso2000 haccp szkolenia audity wdrożenia przemysł warunki wstępne
norma iso22000 w branży spożywczej

Farmacja HACCP

apteka haccp ghp gmp

Apteki wprowadzające do obrotu suplementy diety oraz żywność wzbgacaną musza wdrożyć zasady systemu HACCP

Apteki ogólnodostępne, punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne, które dokonują obrotu suplementami diety są traktowane jako podmioty działające na ryku spożywczym. W związku z tym muszą dopełnić obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa żywnościowego. Interpretacja ta wynika z pisma Głównego Inspektora Sanitarnego przekazanego do wszystkich Powiatowych Inspektratów Sanitarnych pismo GIS.

Przedsiębiorcy sektora spożywczego są zobowiązani do opracowania i wdrożenia odpowiedniej procedury, opartej na zasadach systemu HACCP, w ramach kontroli wewnętrznej, dotyczącej wykonywania w zakładzie czynności związanych z produkcją i obrotem żywnością.

Podstawowe wymaganie jakie muszą spełnić apteki, punkty apteczne / hurtownie farmaceutyczne:

 • transport i magazynowanie suplementów diety oraz żywności wzbogacanej,
 • programy warunków wstępnych (min.):
  • ochrona przed szkodnikami,
  • higiena pracowników,
  • infrastruktura,
  • środków czystości (GHP i HACCP),
  • usługodawców (obsługa higieniczna, DDD),
  • usuwanie odpadów.

Wdrożenie systemu HACCP przynosi szereg wymiernych korzyści tj.:

 • wzrost zaufania urzędowej kontroli,
 • poprawą komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • uporządkowaniem działań firmy w działaniach HACCP,
 • redukcją kosztów - wzrost efektywności,
 • ochroną interesów organizacji oraz konsumenta,
 • ciągłym doskonaleniem systemu - rozwojem firmy.

Proponujemy Państwu usługę związaną z wdrożeniem utrzymywaniem i doskonaleniem systemu HACCP dla apteki oraz hurtowni farmaceutycznej.

Oferta kierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw, w tym tych które posiadają systemy jakości lub są w trakcie procesu wdrożenia systemu zarządzania jakością HACCP.

wycena iso 22000 haccp wdrożenia szkolenia

Zapewniamy profesjonalne wsparcie konsultanta, który wdroży system w Państwa firmie. Przejmie również obowiązki pełnomocnika ds. systemów jakości (przedstawiciela kierownictwa).

Wycenę kosztów HACCP oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego Więcej

"Możliwym jest ograniczenie wdrażania systemu HACCP w aptekach poprzez wdrożenie i stosowanie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz wymagań wstępnych" - ocenia szef GIS, zobowiązując się do przekazania tej informacji o elastycznym podejściu do wdrażania zasad systemu HACCP do wojewódzkich inspekcji sanitarnych.