atp systemu HACCP i ISO 22000 bezpieczeńśtwo żywności weryfikacja plany haccap oraz analiza zagrożeń CCP weryfikacja opinie oznakowania opakowań żywności luminometr, ifs, food, safety, international, audit, audyt certyfikacja, weryfikacja dokumentacji, procedur i instrukcji hacap
Szybkie testy higieny ATP
ifs 6, brc global food safety issue 6

Audit

weryfikacja haccp auditi wewnętrzne certyfikujące nadzoru dostawców brc ifs iso 22000 9001

Weryfikacja HACCP - metoda ATP - sybkie testy higieny

Oferujemy Państwu prowadzenie weryfikacji skuteczności metod mycia i dezynfekcji w ramach auditów wewnętrznych. Wykwalifikowani audytorzy pomogą Państwu zidentyfikować potencjalne źródła zanieczyszczeń oraz zwalidują stosowane metody higieny.

Podmioty zainteresowane usługami walidacji wg ATP:

 • firmy w sektorze produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • firmy w sektorze produktów pochodzenia roślinnego;
 • środki transportu do przewozu żywności;
 • walidacja metod czyszczenia w transporcie GMP+;
 • weryfikacja skuteczności świadczonych usług porządkowych przez firmy zewnętrzne.

Prowadzimy kompleksowe oceny warunków programów wstępnych PRP (wg ISO 22000) GHP/GMP oraz systemu HACCP (wg. przepisów prawa EU i PL).

Wycenę kosztów wymazów ATP luminometrem oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie lub po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

Rodzaje prowadzonych audItów

1.Audity procesu produkcji / dystrybucji w sektorze spożywczym

 • część procesu realizowana wg. metodyki Klienta;
 • prowadzone dla nowych procesów lub linii produkcji;
 • prowadzone w przypadku nieprawidłowości lub wycofania produktu z rynku.

2. Audity higieniczno - sanitarne w hotelach (zewnętrzne i wewnętrzne)

 • oceniające stan higieny w kuchniach, barach, etc.;
 • oceniające stan higieny w pokojach;
 • podstawa projektowania systemu zarządzania;
 • prowadzone po wdrożeniu systemu jakości.

3. Audit higieny w handlu żywnością

 • oceniający stan higieniczny w handlu żywnością;
 • weryfikujący skuteczność zgodnie z założeniami sieciowymi.

Audit dostarcza informacji o poprawności działania systemu bezpieczeństwa żywności/ pasz. Ocenia ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz sugeruje wprowadzenie działań korygujących zgodnie z potrzebami.

Audyty prowadzimy zgodnie z nową nomrą PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzaniawięcej

 

Weryfikacja systemu HACCP - metoda ATP

Zgodnie z przepisami prawa [art. 5 rozp. 852/2004] każdy podmiot wprowadzający żywność do obrotu zobowiązany jest do wdrożenia systemu HACCP. Jednym z elementów systemu HACCP jest "ustanowienie procedur, które powinny być regularnie wykonywane, w celu sprawdzenia, czy środki wyszczególnione w lit. a) - e) działają skutecznie." Jedną z metod weryfikacja systemu HACCP jest kontrola stanu higieny na stanowiskach pracy oraz na liniach produkcji w ramach dobrych praktyk higienicznych / produkcyjnych. Weryfikacja skuteczności mycia i dezynfekcji pozwoli Państwu na ustalenie i zaprojektowanie skutecznych metod mycia i dezynfekcji w zakładach produkcji, gastronomii oraz handlu żywnością.

 

Audyt wewnętrzny powiązany z weryfikacją HACCP prowadzimy w celu:

 1. potwierdzenia prawidłowego stosowania systemu w firmie;
 2. potwierdzenia stosowania deklarowanych systemów u dostawców / odbiorców;
 3. weryfikacji systemu przed certyfikacją lub urzędową kontrolą;
 4. aktualizacji istniejącej dokumentacji oraz systemu;
 5. dostosowania systemu i dokumentacji do zmian w normach i przepisach prawa;
 6. kontroli wymagań określonych w procedurach / instrukcjach;
 7. nadzoru nad oddziałami firmy.

formularz kontaktowy