Bezpieczeństwo Żywności GMO Certyfikacja Szkolenia Auditowanie i certyfikacja EKOLOGICZNE produkty GMO Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Wytwarzanie bezpiecznej żywności (bez zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, fizycznych) Lepsze wykorzystanie surowców i składników (poprzez ich klasyfikację i wytypowanie produktów do których mogą być użyte)
gmo haccp szkolenia audity wdrożenia przemysł ekologiczne bio
norma iso22000 w branży spożywczej

GMO | ECO

znakowanie gmo eco bio organic etykietowanie

Certyfikacja bez GMO

Certyfikacja ekologiczna

wdrożenia i certyfikacja dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego

Zasady znakowania produktów genetycznie zmodyfikowanych zawiera rozporządzenie 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE. Znakowanie produktów powinno dotyczyć następujących ogniw łańcucha produkcji żywności:

 • producenci żywności i pasz,
 • transport i przechowywanie żywności i pasz,
 • firmy dystrybucyjne (magazyny, hurtownie, itp.),
 • producentów dodatków do żywności,
 • usługodawców (obsługa higieniczna, DDD),
 • producentów pierwotnych (rolników).

Najbardziej popularne systemy wymagające wdrożenia to:

 • Nourri sans OGM –  Żywność Bez GMO –  to nowe logo, które pojawiło się na produktach dostępnych we francuskich supermarketach Carrefour. Oznakowane zostały: wieprzowina, cielęcina, drób, jaja i ryby hodowlane. Znak gwarantuje, że 99,1% składników pochodzi ze zwierząt nie karmionych paszą z organizmów GMO.
 • VLOG - Ohne Gentechnik –  to nowe logo, które pojawiło się na produktach dostępnych w Niemczech. Oznakowane zostały: mleko, produkty zwierzęce. Znak gwarantuje, że 99,9% składników pochodzi ze zwierząt nie karmionych paszą z organizmów GMO więcej.

Rodzaj informacji, jakie trzeba podać na opakowaniu produktu zawierającego lub składającego się z GMO (produktu GMO), zależy od tego, w jakiej formie jest on wprowadzany do obrotu.

 • W przypadku produktów GM wstępnie opakowanych na etykiecie umieszczone powinny być wyrazy: „Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie” lub „Ten produkt zawiera zmodyfikowany(-e/-ą) genetycznie [nazwa organizmu(-ów)]
 • W przypadku oferowanych konsumentowi końcowemu produktów GM innych niż opakowane wstępnie, na wystawie produktu lub w towarzyszącej mu formie prezentacji powinny znajdować się wyrazy „Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie” lub „Ten produkt zawiera zmodyfikowany(-e/-ą) genetycznie- [nazwa organizmu(-ów)]”.
 • Powyższe wymogi nie mają zastosowania do produktów GM, w których ilość GMO jest mniejsza niż 0,9 %, pod warunkiem, że zawartość ta jest niezamierzona lub technicznie nieunikniona.

Dodatkowe informacje na temet rolnictwa ekoloficznego oraz wymagań jak uzyskać certyfikat ekologiczny dla firmy - zapraszamy na stronę internetową www.certyfikat-ekologiczny.pl.

Przedstawione powyżej zasady nie dotyczą żywności GM i pasz GM, których znakowanie regulują przepisy rozporządzenia 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

.

wycena certyfikat ekologiczny koszty cena

Zapewniamy profesjonalne wsparcie konsultanta, który wdroży system w Państwa firmie. Przejmie również obowiązki pełnomocnika ds. systemów jakości (przedstawiciela kierownictwa). Zakres obowiązków konsultanta oraz częstotliwość spotkań zostanie ustalona wspólnie z Państwem. Pełnomocnik ds. systemów jakości jest usługą dostosowywaną indywidualnie dla każdej firmy.

Wycenę kosztów GMO / ECO oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego Więcej