Bezpieczeństwo Żywności fssc 22000 Certyfikacja Szkolenia Auditowanie i certyfikacja fssc22000 pas220 fssc 22000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Wytwarzanie bezpiecznej żywności (bez zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, fizycznych) Lepsze wykorzystanie surowców i składników (poprzez ich klasyfikację i wytypowanie produktów do których mogą być użyte)
fssc2000 haccp szkolenia audity wdrożenia przemysł warunki wstępne
norma iso22000 w branży spożywczej

FSSC 22000

haccap

FSSC 22000 System certyfikacji bezpieczeństwa żywnosci

FSSC 22000 jest międzynarodowym standardem zarządzania bezpieczeństwem żywności i pasz (oparty jest na zasadach normy ISO 22000) i został opracowany dla wszystkich organizacji uczestniczących w łańcuchu żywnościowym.

Od 01.05.2019 obowiązuje nowe wydanie standardu FSSC 22000 wersja 5. Wprowadzana one wiele zmian standardu FSSC 22000 (tj. niezapowiedziane audyty, food defense, itp.)

FSSC 22000 został opracowany przez Fundację Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności przy wsparciu Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów (CIAA) i jest wiodącym na świecie, niezależnym, systemem certyfikacji łańcucha żywnościowego opartym na normie ISO 22000. Podstawą FSSC 22000 są wymagania normy ISO 22000:2018, wymagania specyfikacji ISO/TS 22002-1:2009 a także systemu HACCP w oparciu o CODEX Alimentarius.

Standard ten jest zatwierdzony przez GFSI (Global Food Safety Initative) tym samym certyfikacja FSSC 22000 jest równoważna ze standardami BRC Food czy IFS Food co przynosi szereg wymiernych korzyści tj.:

 • wzrostem zaufania klientów oraz urzędowej kontroli,
 • wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • obniżeniem kosztów działalności,
 • poprawą komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • uporządkowaniem działań firmy w działaniach HACCP,
 • redukcją kosztów - wzrost efektywności,
 • ochroną interesów organizacji oraz konsumenta,
 • ciągłym doskonaleniem systemu - rozwojem firmy.

Jednocześnie informujemy, że norma DS 3027 E:2002 została zastąpiona przez normę ISO 22000:2005. Certyfikaty oparte na normie DS 3027 nie będą odnawiane. Spis treści normy: iso 22000 norma bezpieczeństwa żywności w łańcuchu spożywczym codex alimentarius (pol.)

Proponujemy Państwu usługę związaną z wdrożeniem utrzymywaniem i doskonaleniem systemów jakości FSSC 22000 (2019).

Oferta kierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw, w tym tych które posiadają systemy jakości ISO 22000 lub są w trakcie procesu wdrożenia systemu zarządzania jakością HACCP.

wycena fssc 22000 haccp wdrożenia szkolenia

Zapewniamy profesjonalne wsparcie konsultanta, który wdroży system w Państwa firmie. Przejmie również obowiązki pełnomocnika ds. systemów jakości (przedstawiciela kierownictwa). Zakres obowiązków konsultanta oraz częstotliwość spotkań zostanie ustalona wspólnie z Państwem. Pełnomocnik ds. systemów jakości jest usługą dostosowywaną indywidualnie dla każdej firmy. Pełnomocnik ds. systemów jakości oferuje wsparcie przy:

 1. opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji systemowej;
 2. planowaniu, przeprowadzaniu auditów wewnętrznych;
 3. nadzorowaniu postępu działań korygujących i zapobiegawczych;
 4. określaniu celów i mierników dla procesów;
 5. szkoleń pracowników;

Proponujemy Państwu również dostosowanie systemu certyfikowanego w oparciu o normę ISO 9001 + HACCP na normę FSSC 22000. Wycenę kosztów wdrożenia FSSC 22000 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

FSSC 22000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego (HACCP)

I etap: Przygotowanie projektu
II etap: Opracowanie Programu warunków wstępnych (PWW)
III etap: Przeprowadzenie analizy zagrożeń
IV etap: Opracowanie Operacyjnego programu warunków wstępnych
V etap: Opracowanie Planu HACCP
VI etap: Opracowanie zasad weryfikacji systemu
VII etap: Opracowanie systemu identyfikowalności
VIII etap: Opracowanie zasad komunikacji
IX etap: Opracowanie zasad nadzoru nad sprzętem pomiarowym i metod pomiarowych
X etap: Opracowanie procedur systemowych
XI etap: Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Żywności
XIII etap: Audyt wewnętrzny systemu
XIV etap: Przeprowadzenie przeglądu zarządzania
XV etap: CERTYFIKACJA.

Wycenę kosztów ISO 22000 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego Więcej

Zakresy certyfikacji:

 • Hodowla zwierząt oraz hodowla ryb oraz owoców morza (Kat. A);
  • AI - hodowla zwierząt
  • AII - Hodowla ryb
  • BI - Uprawa roślinna
  • BII - Uprawa zbóż i roślin strączkowych
 • Produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego (Kat. C);
 • Produkcja wstępna i przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego (Kat. D);
 • Produkcja i przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego (produkty roślinno-zwierzęce (Kat. EI);
 • Przetwarzanie łatwo psujących się produktów roślinnych (Kat. EII)
 • Przetwarzanie łatwo psujących się produktów roślinnych i zwierzęcych (Kat. EIII)
 • Produktów trwałych w temp. otoczenia (Kat. EIV);
 • Produkcja pasz i karmy dla zwierząt (Kat. F);
 • Catering (Kat G);
 • Sprzedaż detaliczna/Hurtowa (Kat. H);
 • Świadczenie usług dla łańcucha żywności (Kat. I);
 • Transport i magazynowanie produktów spożywczych (Kat. J);
 • Produkcja wyposażenia do produkcji żywności (Kat. K)
 • Produkcja składników funkcjonalnych tj. dodatki do żywności, enzymy, gazy techniczne (Kat. L)
 • Produkcja materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością (Kat. M);
 • Firmy handlowe i brokerzy (Kat. N);

Więcej na temat FSSC 22000 (2019) na stronie kliknij.