Bezpieczeństwo Żywności fssc 22000 Certyfikacja Szkolenia Auditowanie i certyfikacja fssc22000 pas220 fssc 22000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Wytwarzanie bezpiecznej żywności (bez zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, fizycznych) Lepsze wykorzystanie surowców i składników (poprzez ich klasyfikację i wytypowanie produktów do których mogą być użyte)
fssc2000 haccp szkolenia audity wdrożenia przemysł warunki wstępne
norma iso22000 w branży spożywczej

FDA żywność

haccap

FSMA System bezpieczeństwa żywnosci

FSMA jest amerykańskim wymaganiem prawnym zarządzania bezpieczeństwem żywności i został opracowany dla wszystkich organizacji uczestniczących w łańcuchu żywnościowym.

FSMA został opracowany przez FDA.

Standard ten jest zatwierdzony przez FDA:

 • wzrostem zaufania klientów oraz urzędowej kontroli,
 • wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw,
 • obniżeniem kosztów działalności,
 • poprawą komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • uporządkowaniem działań firmy w działaniach HACCP,
 • redukcją kosztów - wzrost efektywności,
 • ochroną interesów organizacji oraz konsumenta,
 • ciągłym doskonaleniem systemu - rozwojem firmy.

Agencja FDA określiła fundamentalne zasady, które mają być realizowane przez FSMA, w tym przepisy dotyczące prewencji żywności przeznaczonej dla człowieka i zwierząt, reguły bezpieczeństwa produkcji i programy zagranicznej weryfikacji dostawców żywności (FSVP). W celu efektywnej implementacji założeń FSMA, FDA zapewnia kompleksową pomoc w zakresie Właściwego zrozumienia założeń FSMA, a następnie odpowiedniego dostosowania swojej działalności do jej wymagań. W związku z powyższym, uruchomiona została specjalna sekcję treningową, o której więcej można się dowiedzieć na stronie internetowej: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm461513.htm .

wycena fssc 22000 haccp wdrożenia szkolenia

Zapewniamy profesjonalne wsparcie konsultanta, który wdroży system w Państwa firmie. Przejmie również obowiązki pełnomocnika ds. systemów jakości (przedstawiciela kierownictwa). Zakres obowiązków konsultanta oraz częstotliwość spotkań zostanie ustalona wspólnie z Państwem. Pełnomocnik ds. systemów jakości jest usługą dostosowywaną indywidualnie dla każdej firmy. Pełnomocnik ds. systemów jakości oferuje wsparcie przy:

 1. opracowywaniu i aktualizacji dokumentacji systemowej;
 2. planowaniu, przeprowadzaniu auditów wewnętrznych;
 3. nadzorowaniu postępu działań korygujących i zapobiegawczych;
 4. określaniu celów i mierników dla procesów;
 5. szkoleń pracowników;

Proponujemy Państwu również dostosowanie systemu certyfikowanego w oparciu o normę HACCP/ FSMA. Wycenę kosztów wdrożenia FSMA oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego więcej

FSSC 22000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego (HACCP)

I etap: Przygotowanie projektu
II etap: Opracowanie Programu warunków wstępnych (PWW)
III etap: Przeprowadzenie analizy zagrożeń
IV etap: Opracowanie Operacyjnego programu warunków wstępnych
V etap: Opracowanie Planu HACCP
VI etap: Opracowanie zasad weryfikacji systemu
VII etap: Opracowanie systemu identyfikowalności
VIII etap: Opracowanie zasad komunikacji
IX etap: Opracowanie zasad nadzoru nad sprzętem pomiarowym i metod pomiarowych
X etap: Opracowanie procedur systemowych
XI etap: Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Żywności
XIII etap: Audyt wewnętrzny systemu
XIV etap: Przeprowadzenie przeglądu zarządzania
XV etap: CERTYFIKACJA.

Wycenę kosztów ISO 22000 oraz dodatkowe informacje uzyskacie Państwo po wypełnieniu formularza kontaktowego Więcej

Zakresy certyfikacji:

 • Hodowla zwierząt oraz hodowla ryb oraz owoców morza (Kat. A);
 • Produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego (Kat. CI);
 • Produkcja żywności pochodzenia roślinnego (Kat. CII);
 • Produkcja żywności mieszanej (produkty roślinno-zwierzęce (Kat CIII);
 • Produktów trwałych w temp. otoczenia (CIV);
 • Produkcja pasz (Kat. DI);
 • Produkcja karmy dla zwierząt (Kat. DII);
 • Catering (Kat E);
 • Sprzedaż detaliczna/Hurtowa (Kat. FI);
 • Transport i magazynowanie produktów spożywczych ( Kat. GI i GII);
 • Produkcja materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością (Kat. I);
 • Produkcja składników funkcjonalnych, gazów technicznych (Kat. K);